4-1 դասարան

06.10.2022

Թեմա՝ Բազմապատկման զուգորդական հատկություն

 1. Հաշվի՛ր՝ օգտվելով բազմապատկման զուգորդական հատկությունից.
 • 6 x 40 x 5=
 • 5 x 20 x 314 =
 • 70 x 50 x 40 =
 • 6 x 5 x 6 x 5 x 6 x 5 =
 • 7x60x5
 • 172x2x5
 • 6x5x6x5x6x5
 • 2x4x3x2+6x7x5x2
 1. Վերականգնի՛ր հավասարությունը.
 • 2 կմ 350 մ + * = 3 կմ
 • 7 կմ 550 մ + * = 10 կմ
 • 2 մ 25 սմ * = 3 մ
 • 2 սմ 2 մմ + * = 15 սմ
 • 2կմ= * +1կմ200մ
 • 8կմ=* + 4կմ900մ
 • 6կմ= * + 2մ50սմ
 • 12սմ = * + 10սմ6մմ
 • 14դմ= * +10դմ7սմ
 1. Դպրոցում սովորում են 450 սովորող: Հաշվե՛ք, թե քանի՞ աղջիկ և քանի՞ տղա է սովորում՝ իմանալով, որ տղաները 12-ով շատ են աղջիկներց:
 2. 2 պարկերից առաջինում կար 24կգ ալյուր։ Երբ վաճառողը այդ պարկից 4 կգ լցրեց երկրորդի մեջ, ապա պարկերում ալյուրի քանակները հավասարվեցին։ Որքա՞ն ալյուր կար երկրորդ պարկում։

04.10.2022

Թեմա՝ Գումարման զուգորդական հատկությունը

• Մի քանի գումարելիների գումարը չի փոխվի, եթե որևէ
երկու հարևան գումարելիներ փոխարինվեն իրենց
գումարով:
Այս հատկությունը կիրառում ենք մի քանի թվերի գումարն
արագ հաշվելու համար:
Օրինակներ՝
600+830+70=600+(830+70)=600+900=1500
110+700+300+30=110+(700+300)+30=110+1000+30=1140

 1. Կարենը խաղողի համար վճարեց 450 դրամով ավելի, քան դեղձի համար: Նա որքա՞ն վճարեց մրգերից յուրաքանչյուրի համար, եթե ընդամենը վճարեց 2650 դրամ:
 2. Երկու թվերից մեկը մյուսից փոքր է 35-ով: Գտի՛ր այդ թվերը գիտենալով, որ դրանց գումարը 435 է:
 3. Լալայի մտապահված թվից հանելով 45 կստանանք Աննայի մտապահված թիվը: Ո՞րվ թվերն են մտապահել նրանք, եթե այդ թվերի գումարը 2349 է:

03.10.2022

Քննարկում ենք մաթեմատիկայի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջին և երկրորդ մակարդակների աշխատանքները

Առաջին մակարդակ

Երկրորդ մակարդակ

Թեմա՝ Գումարման զուգորդական հատկությունը

• Մի քանի գումարելիների գումարը չի փոխվի, եթե որևէ
երկու հարևան գումարելիներ փոխարինվեն իրենց
գումարով:
Այս հատկությունը կիրառում ենք մի քանի թվերի գումարն
արագ հաշվելու համար:
Օրինակներ՝
600+830+70=600+(830+70)=600+900=1500
110+700+300+30=110+(700+300)+30=110+1000+30=1140

 1. Հաշվել օգտվելով գումարման զուգորդական հատկությունից

330 + 700 + 300 + 15=300+

4550 + 50 + 395 + 5 =

5440 + 60 + 493 + 7=

5340+60+494+6=

 1. Հաշվիր տրված կողմերով քառանկյան պարագիծը՝ օգտվելով գումարման զուգորդական հատկությունից.

Քառանկյան կողմերն են՝

3 սմ 1 մմ

3 սմ 6 մմ

2 սմ 4 մմ

3 սմ 9 մմ

 1. Հաշվիր արտահայտության արժեքը՝

4520 : 4 x 42 – ( 34566 – 1495 : 5)

 1. Մեծ միավորներից մեկն արտահայտի՛ր փոքր միավորով

Oր. 45 ր 18 վ= 44 ր 60 վ +18 վ = 44 ր 78 վ

33 մ 6 դմ=

32 կգ 50 գ=

Թեմա՝ Գումարման զուգորդական հատկությունը

• Մի քանի գումարելիների գումարը չի փոխվի, եթե որևէ
երկու հարևան գումարելիներ փոխարինվեն իրենց
գումարով:
Այս հատկությունը կիրառում ենք մի քանի թվերի գումարն
արագ հաշվելու համար:
Օրինակներ՝
600+830+70=600+(830+70)=600+900=1500
110+700+300+30=110+(700+300)+30=110+1000+30=1140

 1. Հաշվել օգտվելով գումարման զուգորդական հատկությունից

330 + 700 + 300 + 15=300+

4550 + 50 + 395 + 5 =

5440 + 60 + 493 + 7=

5340+60+494+6=

 1. Հաշվիր տրված կողմերով քառանկյան պարագիծը՝ օգտվելով գումարման զուգորդական հատկությունից.

Քառանկյան կողմերն են՝

3 սմ 1 մմ

3 սմ 6 մմ

2 սմ 4 մմ

3 սմ 9 մմ

 1. Հաշվիր արտահայտության արժեքը՝

4520 : 4 x 42 – ( 34566 – 1495 : 5)

 1. Մեծ միավորներից մեկն արտահայտի՛ր փոքր միավորով

Oր. 45 ր 18 վ= 44 ր 60 վ +18 վ = 44 ր 78 վ

33 մ 6 դմ=

32 կգ 50 գ=

30.09.2022

Թեմա՝ Համեմատում

 1. Համեմատիր.
 • 22024 և 22016
 • 653231 և 653231
 • 85447 և 85457
 • 10002 և 100002
 • 14789888 և 14798888
 1. Աստղանիշը փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս ճշմարիտ հավասարությւոն:
 • 7412 > 74*4
 • 6507 > 65*
 • 52785 < 52*15
 • 406754 < 406*54
 1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը:

434000 : ( 3454 + 3546 ) + 35 x (20520 : 60 ) =

 1. Ավտոմեքենայի բաքի տարողությունը 60 լ է: Բաքում կա 12 լ բենզին: Կբավականացնի՞ արդյոք 20000 դրամը բաքն ամբողջովին բենզին լցնելու համար, եթե 1 լ բենզին արժե 360 դրամ:

28.09.2022

Մաթեմատիկայի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբ: Պատասխաններն ընդունվում են մինչև հոկտեմբերի  2-ը՝ ժամը 23:59

Առաջին մակարդակ

Երկրորդ մակարդակ

27.09.2022

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

1.Տրված թվերը ներկայացրեք կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

1456 =

60589 =

2.Փակագծեր պարունակող արտահայտություններ

Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը

25 + (100:10-5) :5 + 12 =

(14:2+2) + (80 — 20) — 6=

3.Գումարման տեղափոխական հատկություն

Կատարեք գումարում՝ օգտվելով գումարման տեղափոխական հատկությունից

47 + 65 + 53 =

122 + 78 + 578=

4.Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը

Կատարե՛ք բազմապատկում՝ օգտվելով բազմապատկման տեղափոխական հատկությունից

50 x 52 x 20 =

25 x 78 x 4 =

23.09.2022

Աշխատանքը կատարում ենք ինքնուրույն՝ բլոգներում:

 1. Գրի´ր այն թիվը, որի գրությունը համապատասխանում է վեց հազար հինգ հարյուր չորս թվին:      
 2. Գրի՛ր այն թիվը, որը 680-ից փոքր է 17-ով:   
 3.  Քանի՞ տասնյակ կա  826 թվի մեջ:
 4. Ընտրի´ր այն թվանշանը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրման դեպքում ստացված թվերը դասավորված կլինեն նվազման կարգով.  5*8, 538, *35:
  • 1) 4
               2) 6
               3) 7
               4) 8
 5. Ընտրի´ր այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն` կստանաս անհավասարություն. 3կգ 51գ < 3կգ  *1գ:
              1) 3
              2) 4
              3) 5
              4) 6

 6. Ընտրի´ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 3օր 12 ժամը ժամերով:
              1) 312
              2) 36
              3) 84
              4) 212
 7. Քառակուսու պարագիծը 144 սմ է:Գտի´ր քառակուսու կողմի երկարությունը:
  • 1) 36 սմ
  • 2) 72 սմ
  • 3) 288 սմ
  • 4) 576 սմ
 8. Հաշվի´ր ամենամեծ քառանիշ թվի և ամենափոքր եռանիշ թվերի տարբերությունը:
                                                             Պատ.`………………   
 9. Դի´ր թվաբանական գործողության նշանները ( +, -, ·, : ) այնպես, որ վերականգնվի հավասարությունը: 45 9     85= 90
 10. Հաշվի´ր 15 · (200 − 357 : 7) − 12480 : (5 · 6) արտահայտության արժեքը:                                                    Պատ.`………………  

22.09.2022

Թեմա՝ Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը

Արտադրիչների տեղափոխությունից արտադրյալը չի փոխվում

 1. Հաշվիր օգտվելով բազմապատկման տեղափոխական հատկությունից

Ա. 50 x 42 x 40=

Բ. 40 x 48 x 25=

Գ. 40 x 70 x 50=

Դ. 2 x 47 x 5=

Ե. 80 x 60 x 50=

Զ. 30 x 24 x 50 x 20 =

 1. Հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե a=80, b=50

a x 2 x 90 x b=

 1. Հաշվիր արտահայտության արժեքը.

Ա) 3265 : 5+(9324-8872) x 7

Բ) 3264 : ( 160 : 20) : 8

 1. Եթե Տիգրանի մտապահված թիվը մեծացնենք 4 անգամ, կստանանք մի թիվ, որը 5-ի քառապատիկից մեծ է 3 անգամ: Ո՞ր թիվն է մտապահել նա:
 2. Դի՛ր փակագծերն այնպես, որ վերականգնվի հավասարությունը։
  • 840+200-280-80=840
  • 550-370-400:20=200
  • 700-700-6005=200
  • 600-300+800:4=100
 3. Խնձորով բարձած մեքենայում արկղերը դասավորված են 4 շարքով, յուրաքանչյուրում՝ 6 արկղ։ Այդպիսի շարքերով արկղերը 5 շերտով դասավորված են իրար վրա։ Հայտնի է նաև, որ մեկ արկղ խնձորի զանգվածը 20կգ է։ Որքա՞ն է մեքենայում բարձաձ ամբողջ խնձորի զանգվածը։
 4.  Եռանկյան մի կողմը 44մմ է, իսկ մյուս երկու կողմերի գումարը 104մմ է։ Հաշվի՛ր այդ եռանկյան պարագիծը։

20.09.2022

Թեմա՝ Գումարման տեղափոխական հատկությունը

 • Հաշվի՛ր՝ օգտվելով գումարման տեղափոխական հատկությունից:

12500 + 148+2500+52=

1526+1780+474+220=

 • 150+200+250=
 • 796+100+4+250=
 • 38000+6550+2000=
 • Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը եթե նրա կողմերից մեկը 48 մմ է, իսկ մյուսը 18 մմ-ով մեծ է այդ կողմից:
 • Փակագծե՛ր դիր այնպես, որ ստանաս ճշմարիտ հավասարություն:

2400 : 40+20 x 5 – 400=0

4500 : 90 – 40 x 7 — 630=0

 • Եթե Աննայի մտապահված թվից հանենք 20, իսկ Սոնայի մտապահված թվին գումարենք 40, կստանանք հավասար թվեր: Որքանո՞վ է Աննայի մտապահված թիվը մեծ Սոնայի մտապահված թվից: Բե՛ր օրինակներ:

19.09.2022

Թեմա՝ Փակագծեր պարունակող արտահայտություններ

Արտահայտության արժեքը հաշվելիս փակագծերի առկայության դեպքում նախ հաշվում ենք փակագծում գրված արտահայատության արժեքը:

 1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը:

Ա. 324216- (4300-1200):5

Բ. 2154-55 x (42240 : 60-704)

Գ. 60·(4884:4-288:8)=

Դ. 220։(5+10:2)-2‧10+6։(1+2)=

Ե. (3000 – 50‧5) : 10 + 25=

 1. Հաշվի՛ր:

Ա. 8452 x 62 =

Բ. 1180 x 340=

 1. Հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե a = 3400:

Ա. 5642 x ( a – 3300)

Բ. 9999 : ( a – 3391)

 1. Փակագծեր դիր այնպես, որ ստանաս ճշմարիտ հավասարություն:

Ա. 600-600-500×5=100

Բ. 600-300-500 : 5 = 400

16.09.2022

Թեմա ՝ Թվերի կցագրումը աջից կամ ձախից

Կարդացե՛ք

Տրված թվին  որևէ  թվանշան  կցագրել  նշանակում է այդ թվին  կից  գրել այդ կցագրվող  թվանշանը։

Ցանկացած թվին կարելի է աջից  կամ  ձախից  թվանշան  կցագրել։  

Տրված թվին  աջից որևէ  թվանշան  կցագրել  նշանակում է այդ թվին աջից  կից  գրել այդ կցագրվող  թվանշանը։

Օրինակ՝  Եթե  15 երկնիշ  թվին   աջից  կցագրենք  4  թվանշանը, ապա կստանանք 154  եռանիշ թիվը։

Տրված թվին  ձախից  որևէ  թվանշան  կցագրել  նշանակում է այդ թվին ձախից կից  գրել այդ կցագրվող  թվանշանը։

Օրինակ՝  Եթե  15 երկնիշ  թվին ձախից կցագրենք  4 թվանշանը, ապա կստանանք 415 եռանիշ թիվը։

Տրված  թվին կարել է նաև միաժամանակ  աջից  և  ձախից  թվանշան  կցագրել։  Օրինակ՝  Եթե  15 երկնիշ  թվին աջից  կցագրենք   2  թվանշանը, իսկ    ձախից  կցագրենք  4 թվանշանը, ապա կստանանք 4152 քառանիշ թիվը։

Առաջադրանքներ

 1. 37 թվին ձախից կցագրել են 3 թվանշանը: Արդյունքում  որքանո՞վ  մեծացավ  թիվը:
 2. 123-ին աջից կցագրել են 5 թվանշանը: Արդյունքում  որքանո՞վ  մեծացավ  թիվը:
 3.  Տրված 2 թվին աջից կցագրել 4, ձախից՝ 7։ Ստացված թվից հանել տրված  թիվը։
 4.  Տրված 32 թվին աջից կցագրել 1, ձախից՝ 9։ Ստացված թվից հանել տրված  թիվը։
 5. 90 թվին աջից կցագրել 0, ձախից՝  3, ստացված թվից հանել տրված  թիվը։
 6. 2051  թվին ձախից կցագրել են 4 թվանշանը: Որքանո՞վ  մեծացավ  թիվը:
 7. 206-ին աջից կցագրել են 2 թվանշանը: Ստացված թվից հանել տրված  թիվը։
 8. Տրված 16365 թվին աջից կցագրել 4, ձախից՝ 5։ Որքանո՞վ  մեծացավ  թիվը:
 9. Տրված 175 թվին աջից կցագրել 0, ձախից՝ 3։ Ստացված թիվը  գումարել տրված թվին։
 10. 20 թվին աջից կցագրել 2, ձախից 8, Ստացված թիվը  գումարել տրված թվին։
 11. Որքանո՞վ կմեծանա միանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից   կցագրենք    2 թվանշանը

12․ Սիրելի սովորողներ, այժմ ինքներդ կազմեք նմանատիպ խնդիրներ։

13.09.2022

Թեմա՝ Տարբեր կարգի գործողությունների պարունակող արտահայտություններ

 1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը

1258+140:70+50x 3-36=

4078 x 7 — 204 : 6 + 777 : 3 =

75·60-353·10=

346·8-3535:7=

40780‧70-2040։60+77700։300=

 1. Հայկը գնեց 3 կգ տավարի միս, 2 կգ հավի միս, 1 կգ երշիկ և վճարեց 20000 դրամանոց մեկ թղթադրամ: Որքա՞ն պետք է վաճառողը վերադարձնի նրան:
Անվանումը1 կգ-ի արժեքը
Տավարի միս2500 դրամ
Խոզի միս3500 դրամ
Հավի միս1800 դրամ
Երշիկ1200 դրամ
 1. Փորձիր կռահել, թե որ թիվը պետք է գրված լինի դատարկ վանդակում.
12510075
18812

12.09.2022

Թեմա՝ Գործողությունների կատարման կարգը արտահայտության արժեքը հաշվելիս:

Թվային արտահայտությունների արժեքները ճիշտ հաշվելու համար կարևոր է գործողությունները կատարել ճիշտ հերթականությամբ:

1) Գումարումն ու հանումը միևնույն կարգի գործողություններ են:

2) Բազմապատկումն ու բաժանումը նույնպես միևնույն կարգի գործողություններ են:

3) Բազմապատկումն ու բաժանումը ավելի բարձր կարգի գործողություններ են, քան գումարումն ու հանումը:

 Առաջադրանքներ

 1. Հաշվիր

 8592-657+124567-7025=

5100:5x 40:20=

33600:60:70×22=

 • Տրված թվերը ներկայացրե՛ք կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

Օր. 576 = 5 h. + 7 տ. + 6 մ.

 • 24
 • 267
 • 3254
 • 10201
 • Արտահայտի՛ր

Սանտիմետրով

5 մ

35 դմ

25մ 7 սմ

4 մ 5 դմ 6 սմ

Մետրով

5 կմ

23 կմ 235 մ

318 կմ 16 մ

400 կմ 4 մ

3.Երկու արկղում կար հավասար քանակությամբ խնձոր: Երբ առաջինի կեսը վաճառեցին, այնտեղ մնաց 12 կգ-ով քիչ, քան երկրորդում: Քանի՞ կիլոգրամ խնձոր կար յուրաքանչյուր արկղում նախքան վաճառելը:

09.09.2022

Թեմա՝ Մաթեմատիկական խաչբառեր

06.09.2022

Թեմա՝ թիվ և նրա բնութագրումը

1.Բնութագրիր թիվը՝    357

. Քանի նիշ ունի թիվը:

. Քանի հարյուրյակ է պարունակում:

. Քանի տասնյակ է պարունակում:

. Քանի միավոր է  պարունակում:

 1.       Գրիր այն հնգանիշ թիվը, որի՝ .

միավորը 3 է, տասնավորը՝ 7, հարյուրավոր՝ 8, հազարավորը՝ 5, տասհազարավորը՝ 2:

. տասնավորը 0 է, հազարավորը՝ 7, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 3:

. հարյուրավորը 5 է, հազարավորը՝ 8, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 4

 1.       Լուծիր՝

. Երկու թվերից մեկը մյուսից մեծ է 125-ով: Որքան է այդ թվերի տարբերությունը:

. Երկու թվերից մեկը մյուսից փոքր է 753-ով: Որքանով է փոքրը մեծից փոքր:

. Երկու թվերի քանորդը 3 է:  Քանի անգամ է մեծը փոքրից մեծ:

 1.       Կարգային գումարելիների գումարը գրիր թվի տեսքով՝

8 հազ. + 2հ. +3տ.+7մ.=

          3000 + 500 +70 +2=

          4×10000 +51000 + 3×100 + 2×10 + 1×1=

 1.       Գրիր այն թիվը, որը կազմված է՝

8 հազարյակից,  2 հարյուրյակից և 6 միավորից:

4 տասհազարյակից, 9 հազարյակից և 6 միավորից:

3 հարյուրհազարյակից, 5 հազարյակից և 7 միավորից:

 1. Որքանով կմեծանա  123 թիվը, եթե նրա գրության երրորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 7-ով:
 1.       Որքանով կմեծանա  եռանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 7 թվանշանը: Գրիր օրինակներ:

02.09.2022

Թեմա՝ կրկնություն

Չենք մոռանում կատարել ֆլեշմոբի առաջադրանքները ևս

Առաջին մակարդակ

Երկրորդ մակարդակ

Առաջադրանքներ

1․ Աստղանիշի փոխարեն գրել համապատասխան թվանշան, որպեսզի ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի՝12*9>1236։

2․ Քառակուսու կողմը 4 մ է։ 3 այդպիսի քառակուսիների կպցնելով իրար ստացվել է ուղղանկյուն։ Գտեք այդ ուղղանկյան մակերեսը։

3․ Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը

25 + (100:10-5) :5 + 12 =

(14:2+2) + (80 — 20) — 6=

4․ Եթե Կարենին տանք այնքան կոնֆետ, որքան ունի նա, և էլի մեկ կոնֆետ, ապա կունենա 25 կոնֆետ: Քանի՞ կոնֆետ ունի Կարենը:

01.09.2022

Թեմա՝ ամառային ֆլեշմոբեր

Բլոգներում բացում ենք մաթեմատիկայի նոր բաժին

Կատարում ենք մաթեմատիկայի օգոստոս ամսվա ֆլեշմոբի առաջին և երկրորդ մակարդակների առաջադրանքները

Առաջին մակարդակ

Երկրորդ մակարդակ