5-2 դասարան

05.10.2022

Թեմա՝ Բազմապատկման հաշվեկանոնը և նրա բացատրությունը

 1. Գտե՛ք արտադրյալը
 • 189 x 563 =
 • 567 x 1239 =
 • 9584 x 657 =
 • Բազմապատկե՛ք հետևյալ թվերը.
 • 1172 x 9008 =
 • 376 x 40503=
 • Կատարե՛ք բազմապատկում
 • 1024 x 9648=
 • 5678 x 1234 =
 • 3000 x 1000 =
 • Առաջին հացթուխը, 4 ժամ աշխատելով, երկրորդից 20 հացով ավելի թխեց: 1 ժամում քանի՞ հաց է թխում առաջին հացթուխը, եթե երկրորդը 1 ժամում թխում է 10 հաց:

04.10.2022

Թեմա՝ Կարգային միավորների բազմապատկումը

1,10,100,1000, 10000 և նման տեսք ունեցող թվերը կարգային
միավորներ են:
Կարգային միավորները բազմապատկելիս ստացվում է
դարձյալ կարգային միավոր, որի մեջ կա այնքան զրո, քանի զրո
որ կա բազմապատկվող կարգային միավորներում:
Օրինակ 10·100=1000 1000·100=100000 Ուրեմն Բնական թվի և կարգային միավորի բազմապատկման
արդյունքը ստանալու համար բնական թվին աջից պետք է կցագրել
այնքան զրո, քանի զրո որ կա կարգային միավորում:
Օրինակ` 542·100=54200

 1. Բազմապատկե՛ք
 • 1000 x 10 x 1000
 • 100 x 1000000 =
 • 10 x 100 x 1000 x 10000=
 • 3289 x 100000 =
 • 1000 x 3807 =
 • 370 x 1000000 =
 • 4375 x 100 =
 • 600·1000
 • 100·7658
 • 4895·1000
 • 650·100
  • Համեմատե՛ք ամենափոքր երկնիշ թվի և ամենամեծ եռանիշ թվի արտադրյալը ամենամեծ երկնիշ թվի և ամենափոքր եռանիշ թվի արտադրյալի հետ:
  • Երկու անոթներում կա 18 լ ջուր: Երբ առաջին անոթից երկրորդի մեջ լցրին 1 լ ջուր, անոթներում եղած ջրի քանակությունները հավասարվեցին: Քանի՞ լիտր ջուր կար ամեն մի անոթում:

03.10.2022

Քննարկում ենք մաթեմատիկայի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջին և երկրորդ մակարդակների աշխատանքները

Առաջին մակարդակ

Երկրորդ մակարդակ

30.09.2022

Թեմա՝ Բնական թվերի գումարման հաշվեկանոնը և նրա բացահայտումը

 1. Ներկայացրեք կարգային գումարելիների գումարի տեսքով և գումարե՛ք թվերը.
 • 2372 և 1007
 • 5941 և 3028
 • 63451 և 22547
 1. Հաշվե՛ք` օգտագործելով գումարման հաշվեկանոնը.
 • 93 725 + 698911=
 • 65417 + 41136=
 • 593795 + 89000397=
 1. Կատարե՛ք գումարում.
 • 3207 + 8034
 • 9999 + 1111
 • 23051 + 4158
 • 77528 + 19056

28.09. 2022

Մաթեմատիկայի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբ: Պատասխաններն ընդունվում են մինչև հոկտեմբերի  2-ը՝ ժամը 23:59

Առաջին մակարդակ

Երկրորդ մակարդակ

Թեմա՝ Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման և հանման նկատմամբ

 1. Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
 • 25 x 2 + 25 x 3 + 25 x 5 =
 • 32 x 16 + 32 x 4 + 32 x 5 =
 • 27 x 18 + 27 x 2 + 27 x 80 =
 • 87 x 15 — 87 x 13 — 87 x 1=
 1. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն
 • 4 x 3 + 3 x * = 24
 • * x 8 + * x 7 = 60
 1. Սյունեն գրեց մի թիվ և բազմապատկեց այն 7-ով, ապա նույն թիվ բազմապատկեց 10-ով: Արդյունքները գումարելով նա ստացավ 85: Ո՞ր թվերն էր գրել Սյունեն:

27.09.2022

Թեմա՝ Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ

 1. Օգտագործելով բաշխական օրենքը՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
 • 130 x 78 + 70 x 78=
 • 388 x 99 + 12 x 99=
 • 657 x 33 + 657 x 67=
 • 194‧40+194‧60=
 • 164‧80-164‧30=
 • 132‧70+70‧68=
 • 973‧37-27‧37=
 • 388‧99+12‧99=
 • 462·120-462·70=
 1. Արտադրիչներից մեկը ներկայացնելով որպես երկու թվերի գումար՝ հաշվումները կատարե՛ք առավել հարմար եղանակով.
 • 4 x 25
 • 11 x 36
 • 5 x 92
 1. Կատարե՛ք գործողությունները օգտագործելով օգտագործելով բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ
 • 66 x 432 + 66 x 97
 • 73 x 205 + 73 x 56

4. Ջրավազանի մեջ մտնում է 2 խողովակ։ Առաջինով մեկ ժամում լցվում է 220 լ ջուր, երկրորդով՝ դատարկվում է 170 լ ։ Եթե միաժամանակ բացվեն երկու խոովակների ծորակները, ապա 4 ժամում որքա՞ն ջուր կլցվի ջրավազանը։

26.09.2022

Թեմա՝ Բազմապատկման զուգորդական օրենք

 1. Ստուգե՛ք հավասարությունը.
 • 11 x (8 x 9) = (11 x 8) x 9
 • 27 x ( 5 x 6 ) = ( 27 x 5 ) x 6
 1. Օգտվելով բազմապատկման զուգորդական օրենքից հաշվեք առավել հարմար եղանակով.
 • 38 x 24 x 5 =
 • 72 x 6 x 0
 • 15 x 4 x 11
 1. Օգտագործելով բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
 • 11 x 2 x 30 x 5
 • 6 x 4 x 5 x 6
 • 17 x 8 x 4 x 5

23.09.2022

Թեմա՝ Բազմապատկման տեղափոխական օրենք

 1. Հաշվիր օգտվելով բազմապատկման տեղափոխական հատկությունից

Ա. 50 x 42 x 40=

Բ. 40 x 48 x 25=

Գ. 40 x 70 x 50=

 1. Հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե a=80, b=50

a x 2 x 90 x b=

3. Երկու ընկեր խանութ գնացին: Երկուսն էլ պիտի գնեին 5-ական կիլոգրամ բրինձ և 4-ական կլոգրամ մակարոն: Առաջինը նախ գնեց բրինձը, ապա մակարոնը, իսկ երկրորդը ընդհակառակը: Ճի՞շտ է արդյոք, որ ընկերները գնումների համար ծախսեցին միևնույն գումարը: Պատասխանը հիմնավորե՛ք:

4. Գտենք այն թիվը, որը *-ի փոխարեն տեղադրելու դեպքում կստացվի ճիշտ հավասարություն:

 1. 120:30=3+*
 2. 6x*=240:2
 3. *:18=24:8

5. Կատարեք գործողությունները

( 71+ 132342:14)+(1546-847:121)

6. Գտե՛ք օրինաչափությունը և ավելացրեք ևս երեք անդամ.

14, 29, 59, 119,…

20.09.2022

Պարապմունք՝ 14-րդ

Թեմա՝ Բնական թվերի բազմապատկումը

 1. Ի՞նչ են կոչվում բազմապատկվող թվերը և ի՞նչ է կոչվում արդյունքը:
 2. Հաշվե՛ք գումարը փոխարինելով բազմապատկումով.
 • 12 + 12 + 12 + 12 + 12 +12 =
 • 47892 + 47892 + 47892 + 47892
 1. Երկու թվերի արտադրյալը հավասար է 0-ի: Ի՞նչ կարելի է ասել այդ թվերի մասին:
 2. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ հավասարություն.
 • 10 x * = 100
 • 1300 = 10 x *
 • 27= * x 9

19.09.2022

Թեմա՝ Գումարման զուգորդական և տեղափոխական օրենք

 1. Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական
  օրենքները հաշվել առավել հարմար եղանակով՝
  62+12+38
  64+18+36
  393+8+92+107
  275+8+25+92
  276+9+24+91
  1035+49+465+101
  654+17+346+250+750
 2. Կիրառելով գումարման զուգորդական օրենքից՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով։
  • 39+13+87=
  • 196+17+283=
  • 1032+968+255=

16.09.2022

Թեմա՝ Գումարման զուգորդական օրենք

Գումարման զուգորդական օրենքը՝
Եթե երկու թվերի գումարին գումարվում է երրորդ թիվը,
արդյունքը հավասար կլինի այն թվին, որը ստացվում է, եթե
առաջին թվին գումարվում է երկրորդ և երրորդ թվերի գումարը։
Օրինակ՝
(39+13)+87=39+(13+87)=139

 1. Օգտվելով գումարման զուգորդական օրենքից՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
  • 57+60+40
  • 101+999+1001
  • 333+6667+1992
  • 150+200+250
  • 393+600+7+3000
  • 796+200+4+450
  • 38000+6550+2000
  • 6480+224+500+20
  • 12000+6214+8000
  • 7480+364+500+20
 2. Կրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
  • 654+17+346+250+750
  • 2059+2311+441+689+14
 3. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու գումարելիների գումարը, եթե նրանցից մեկը մեծացնենք 38-ով, իսկ մյուսը՝ 83-ով:
 4. Առաջին գրքում կա 256 էջ, երկրորդում՝ 80 էջով ավելի, իսկ երրոդրում՝ երկրորդից 112 էջով ավելի: Քանի՞ էջ կա երրորդ գրքում:

14.09.2022

Թեմա՝ Բնական թվերի գումարումը. գումարման տեղափոխական օրենք

 1. Ինչի՞ է հավասար երկու թվերի գումարը, եթե նրանցից առնվազն մեկը 0-է: Ձևակերպեք գումարման տեղափոխական օրենքը:
 2. Գտե՛ք ամենամեծ եռանիշ թվի և ամենափոքր քառանիշ թվի գումարը։
 3. Կիրառելով գումարման տեղափոխական օրենքը՝ հաշվել առավել հարմար եղանակով։
  • 150+200+250=250+150+200=
  • 796+100+4+250=796+4+100+250=
  • 38000+6550+2000=38000+2000+6550=
 4. Կատարեք գումարում` օգտվելով գումարման տեղափոխական օրենքից

125 + 58 + 75 + 80 + 42 + 120 =

5.Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք համեմատման ճիշտ նշանը.

Բ. 68 : 2 + ( 13-3) x 2 * ( 25 + 3 ) : 4 + 7 x 7 – 2

Գ. ( 51 – 31) x 2 – 30 * 105 : 3 – 2 x (17- 3) + 5

6. Հինգ միանման աթոռակներն արժեն 18000 դրամ: Ինչքա՞ն պետք է վճարել 12 այդպիսի աթոռակների համար:

7.Մեքենան առաջին օրն անցել է 115կմ, երկրորդ օրը՝ 15կմ-ով ավելի։ Երրորդ օրը մեքենան անցել է 10 կմ-ով ավելի, քան առաջին երկու օրում։ Ընդամենը քանի՞ կիլոմետր է անցել մեքենան երեք օրում։

13.09.2022

Թեմա՝ Մեկը և զրոն յուրահատուկ թվեր են

 1. Կատարե՛ք գործողությունները.

Ա. (45:9-24:6) x 1 + 2×1=

Բ.(1+1):1+1:(3-2) + 4 x 1- 1 : 1

Գ. (25 -24) x (6-5)+1:1+(8-7) x 1

Դ. (453-452):(17-16) + 1 x 1=

 1. Գրեք այն ամենափոքր քառանիշ թիվը, որը չի փոխվում նրա գրառման մեջ թվանշանների ցանկացած տեղափոխության դեպքում:
 2. Կատարեք գործողությունները

(25-75:3) : 2=

10 x (11-121:11)=

5-0+13×0-4×0=

 1. Բրուտը 1 օրում պատրաստում էր 5 կճուճ: Նոր չարխ տեղադրելուց հետո նա սկսեց 1 օրում 3 կճուճով ավելի պատրաստել: Քանի՞ կճուճ կպատրաստի բրուտը 7 օրում:

12.09.2022

Թեմա՝ Հաշիվ և թիվ. Բնական թվեր

 1. Թվերը դասավորեք աճման կարգով

14, 27, 98, 12, 47,654, 24, 1478

 • Թվերը դասավորեք նվազման կարգով

478, 14, 14587, 25, 14, 147, 2005

 • Բերեք անհավասարությունների միքանի օրինակներ

Օր. 14 > 7, 154 < 178

 • Համեմատե՛ք թվերը

147 և 158

174 և 478

25 և 52

147899 և 455567

 • Աշակերտը կարդալով օրական 10 էջ, 6 օրվա ընթացքում կարդացել է գրքի կեսը: Քանի՞ էջ կա գրքում:

Թվերը դասավորել նվազման կարգով

25, 46, 21, 73, 3, 8, 101, 63, 95

Թվերը դասավորել աճման կարգով

96, 63, 32, 36, 72, 26, 120, 98, 27, 55, 88, 10, 3

Կիրակի օրը թանգարան այցելեց 70 մարդ, երկուշաբթի՝ 5 անգամ պակաս, իսկ երեքշաբթի 2 անգամ պակաս երկուշաբթի օրվանից:Քանի մարդ այցելեց 3 օրում միասին։

Վերանոգման ժամանակ առաջին սենյակի հատակի ներկելու համար ծախսվել է 9կգ ներկ, իսկ եկրորդսենյակի համար 3 անգամ պակաս:Քանի կգ ներկ է սախսվել 2 սենյակ ներկելու համար:

09.09.2022

Թեմա՝ Հաշվարկային խնդիրներ

 1. Ամենամեծ միանիշ թվին քանի՞ անգամ պետք է գումարել ամենամեծ երկնիշ թիվը, որպեսզի ստացվի ամենամեծ եռանիշ թիվը:
 2. 37 թվին ձախից կցագրել են 3 թվանշանը: Ինչքանո՞վ մեծացավ թիվը:

3. Եռանիշ թվի տասնյակների կարգում գրված է 0 թվանանը: Գտե՛ք այդ թիվը, եթե այն բաժանվում է 9-ի և գրառումը ավարտվում է 9 թվանշանով:

4. Տրված 32 թվին աջից կցագրել 5, ձախից՝ 3, ստացված թիվը կրկնապատկել։ Բնութագրել ստացված թիվը։

5. 90 թվին աջից կցագրել 0, ձախից 8, ստացված թվից հանել տրված թիվը։ Բնութագրել ստացված թիվը։

6.Կազմել եռանիշ թիվ, որը վերջանում է 5-ով, տասնավորը երկուսին բազմապատիկ թիվ է, իսկ հարյուրավորը 3-ին բազմապատիկ թիվ, քանի այդպիսի եռանիշ թիվ կա։

7. Որքա՞ն կմեծանա քառանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 4 թվանշանը։

8․Հաշվիր բոլոր երկնիշ թվերի քանակը։

9. Հաշվիր բոլոր քառանիշ թվերի քանակը։

10. Որքանո՞վ կմեծանա թիվը, եթե նրա գրությանը հարյուրյակների կարգում գրված 4 թվանշանը փոխարինվի 7-ով։

11. Հաշվի՛ր 7,2,0,4 թվանշաններով գրվող ամենամեծ ու ամենափոքր թվերի տարբերությունը։

12․ Գտի՛ր ամենամեծ եռանիշ ու ամենափոքր քառանիշ թվերի գումարից 2-ով մեծ թիվ։

13․Երկնիշ թվերից քանիսի՞ միավորն է 7։

14․Երկնիշ թվերից քանիսի՞ տասնավորը 6 է։

07.09.2022

Թեմա՝ Կարգեր. կարգային միավորներ

 1. Հետյալ թվերը ներկայացրու կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

14707, 125, 13047, 15694, 671000

2. Կազմեք չորս եռանիշ թիվ 1, 0 ,7 թվանշաններից և երեք եռանիշ թիվ 5 և 6 թվանշաններից:

3. Գտեք 1-ից միչև 10 թվերի գումարը:

4. 216 թիվը երկու անգամ փոքր է մեկ ուրիշ թվից: Ինչի՞ հավասար կլինի այդ թվի և 537-ի գումարը:

5. 3 ժամում կառքն անցավ 65 կմ: Առաջին ժամում այն անցավ 25 կմ, երկրորդում 4 կմ-ով պակաս: Քանի՞ կիլոմետր անցավ կառքը երրորդ ժամում:

Առաջադրանքներ տան համար

 1. Նշի՛ր 731300 վեցանիշ թվի գրառման մեջ յուրաքանչյուր թվանշանի կարգը։
 2. Քանի՞ հարյուրյակ, տասնավոր կա 279161 թվի հարյուրյակների կարգում:
 3. Գրի՛ր թիվը, որի միավորը 7 է, տասնավորը՝ 3, հարյուրավորը 9, հազարավորը՝ 2, հարյուրհազարավորը՝ 3։
 4. Թվերը գրիր կարգային գումարելիների տեսքով՝
  ա․ 425,      բ․ 364,     դ․45678,     ե․1472
 5. Նշի՛ր 235978  վեցանիշ թվի գրառման մեջ յուրաքանչյուր թվանշանի կարգը։
 6. Նշի՛ր 78364 վեցանիշ թվի գրառման մեջ յուրաքանչյուր թվանշանի կարգը։
 7. Գրի՛ր թիվը, որի միավորը 1 է, հարյուրհազարավորը՝ 5։
 8. Գրի՛ր թիվը, որի միավորը 7 է, տասնավորը՝ 3, հարյուրավորը 9, հազարավորը՝ 2, հարյուրհազարավորը՝ 3։

06.09.2022

Թեմա՝ Բնական թվեր և զրո: Թվանշաններ, թվերի գրառումը:

Հաշվելիս առաջացած 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12… թվերը կոչվում են բնական թվեր, (0-ն բնական թիվ չէ): Յուրաքանչյուր թվանշան, սկսած 2-ից, որոշակի քանակով մեկերի գումարի նշանակումն է: Օրինակ 8 թվանշանը՝ ութ մեկերի գումարի նշանակումը:

Ցանկացած թիվ կարելի է գրի առնել տասը թվանշանների միջոցով այն բանի շնորհիվ, որ թվի գրառման մեջ թվանշանի իմաստը կախված է նրա գրության դիրքից:

 1. Պատասխանի՛ր հարցերին:

Ո՞ր թվերն են կոչվում բնական թվեր:

Ո՞րն է ամենափոքր բնական թիվը:

Քանի՞ թվանշան գոյություն ունի:

 • Քանի՞ թվանշան կգործածվի 18 էջանոց գրքույկի էջերը համարակալելու համար: Ո՞ր թվանշանները կգործածվեն մեկից ավելի անգամ:
 • Երկու մառաններում 1183 շիշ գինի կա, առաջինում երկրորդից 183-ով ավելի է: Ամեն մառանում քանի՞ շիշ գինի կա:
 • Քանի՞ տասնյակ է պարունակում հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրում.

69, 78, 98, 54, 36

 • Քանի՞ հարյուրյակ է պարունակում հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրում.

140, 501, 968, 874, 658, 254

 • Թվանշաններով գրի՛ առեք այն թվերը, որոնք պարունակում են
  • Մեկ հարյուրյակ և հինգ միավոր
  • Չորս հարյուրյակ, ութ տասնյակ և ինը միավոր
  • Ինը հարյուրյակ, հինգ տասնյակ և յոթ միավոր
  • Մեկ հազարյակ և մեկ միավոր
  • Յոթ հազարյակ և երկու տասնյակ
  • Երեք հազարյակ և երկու հարյուրյակ
 • Կատարե՛ք գործողությունները.
  • 115+657+47=
  • 165-119+1039=
  • 1087-291+2537=
 • Առաջին գրքում կա 436 էջ, երկրորդում՝ առաջինից 108 էջով պակաս, իսկ երրորդում՝ երկրորդից 200 էջով ավելի: Քանի՞ էջ կա երրորդ գրքում :

01.09.2022

Թեմա՝ ամառային ֆլեշմոբեր

Բլոգներում բացում ենք մաթեմատիկայի նոր բաժին

Կատարում ենք մաթեմատիկայի օգոստոս ամսվա ֆլեշմոբի առաջին և երկրորդ մակարդակների առաջադրանքները

Առաջին մակարդակ

Երկրորդ մակարդակ