5-3 դասարան

13.12.2022

Թեմա՝ Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար

Այն բնական թիվը, որը տրված բնական թվերից յուրաքանչյուրի բաժանարար է, կոչվում է նրանց ընդհանուր բաժանարար:

Տրված բնական թվերի ընդհանուր բաժանարարներից ամենամեծը կոչվում է նրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար:

 1. Գտե՛ք հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարները.
 • 14 և 58
 • 12 և 32
 • 17 և 25
 1. Գտե՛ք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը.
 • 55 և 33
 • 64 և 42
 • 27 և 45
 1. Ընտրե՛ք այն երկու թվերը, որոնց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1-ն է.
 • 110, 16, 25
 • 35, 49, 55
 • 32, 81, 108
 1. Հարթության վրա տարված են երկու ուղիղներ: Քանի՞ հատման կետ կարող են նրանք ունենալ: Իսկ քանի՞ հատման կետ կարող է լինել, եթե տարված լինեն իրար հատող երեք ուղիղներ:
 2. Հեծանվորդի արագությունը 200մ/ր է։ Քանի՞ կիլոմետ կանցնի հեծնվորդը 3 ժամում։
 3. Ավտոմեքենայի արագությունը 60կմ/ժ է։ Քանի՞ մետր կանցնիավտոմեքենան 1 րոպեում։

12.12.2022

Թեմա՝ Թվերի բաժանելիությունը 3-ի, 9-ի և 4-ի

3-ի բաժանման հայտանիշը

Բնական թիվը բաժանվում է 3 —ի այն և միայն այն դեպքումերբ 3 —ի է բաժանվում նրա կարգային թվանշանների գումարը

Օրինակ՝ 71445 թիվը բաժանվում է 3 -ի, քանի որ, նրա թվանշանների 7+1+4+4+5=21 գումարը բաժանվում է 3 -ի:

Բնական թիվը բաժանվում է 9-ի միայն այն դեպքում, երբ 9-ի է բաժանվում նրա կարգային թվանշանների գումարը: 

Օրինակ՝ 747 թիվը բաժանվում է 9-ի, քանի որ նրա թվանշանների 7+4+7=18 գումարը բաժանվում է 9-ի:Նման ձևով դիտարկում ենք 3-ի բաժանելիության հարցը:

Եթե առնվազն երկու նիշ ունեցող թվի վերջին երկու թվանշանները 0-ներ են կամ կազմում են 4-ի բաժանվող թիվ, ապա թիվը բաժանվում է 4-ի:  

47396 թիվը բաժանվում է 4-ի, քանի որ՝ թվի վերջին երկու թվանշանները կազմում են 96 թիվը, որը բաժանվում է 4-ի: Իրոք, եթե թիվը ներկայացնենք 47396=473⋅100+96 տեսքով, ապա կարելի է եզրակացնել, որ յուրաքանչյուր գումարելի բաժանվում է 4-ի: Ուրեմն՝ 4-ի բաժանվում է նաև գումարը:

 Առաջադրանքներ

 1. 83, 12, 65, 129, 1025, 8372, 6534, 5355, 893, 91917, 65382, 56574, 63, 25, 567, 828, 15, 32, 100, 14, 124, 266, 348, 5000, 301 թվերից սյունակաձև առանձանցրեք նրանք, որոնք բաժանվում են կամ 3-ի, կամ 9-ի, կամ 4-ի, կամ որ մեկին:
 2. Կբաժանվի՞ արդյոք 4-ի այն թիվը, որը բաժանվում է 8-ի:
 3. Գրե՛ք այն բոլոր թվանշանները, որոնք 152*4 գրառման մեջ աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում ստացված թիվը կբաժանվի՝
 • 3-ի –
 • 4-ի –
 • 9-ի –
 1. Աստղանիշերը փոխարինե՛ք թվանշաններով այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 3-ի: Գրե՛ք հինգ այդպիսի թիվ.
 • 2*1* —
 • *7*2 –
 • *10* —
 1. Գործածելով 4, 6, 8 թվանշանները ՝ գրե՛ք հինգ եռանիշ թիվ, որոնք բաժանվում են 9-ի:
 1. Երկու զամբյուղներում կա 120 ձու: Եթե առաջին զամբյուղից երկրորդի մեջ դնենք 15 ձու, իսկ երկրորդից առաջինի մեջ 5 ձու, ապա երկուզամբյուղներում հավասար քանակներով ձվեր կլինեն: Քանի՞ ձու կա զամյուղներից յուրաքանչյուրում:
 2. Գետի հոսանքի արագությունը 2 կմ/ժ է: Նրա ափին գտնվող երկու նավամատույցների հեռավորությունը 80 կմ է: Որքա՞ն ժամանակում նավակը կգնա մի նավամատույցից մյուսը և կվերադառնա, եթե նավակի արագությունը չհոսող ջրում 18 կմ/ժ:

08.12.2022

Թեմա՝ Բաժանելիության հայտանիշներ

Թվերի բաժանելիությունը 10-ի, 5-ի և 2-իСкачать

 1. Առանց բաժանում կատարելու գտե՛ք 10, 205, 360, 537, 896, 1259 թվերի 10-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը:
 2. Առանց բաժանում կատարելու գտե՛ք 76, 83, 245, 189, 800, 384, 554 թվերը 5-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդները:
 3. 4, 59, 28, 896, 562, 10002, 569, 568, 380046, 235, 56689 թվերը բաժանե՛ք երկու խմբի՝ զույգ և կենտ թվեր:
 4. Ձմեռ պապը երեխաներից ամեն մեկին մի նվեր տվեց, որի մեջ կար այնքան կոնֆետ, որքան որ այդ երեխայի տարիքն էր: Քանի՞ կոնֆետ բաժանեց Ձմեռ պապը, եթե այդտեղ կային 9 երեխաներ, որոնցից բոլորի տարիքները տարբեր էին, ընդ որում ամենակրտսերը 6 տարրեկան էր, իսկ ամենաավագը՝ 14:

Լրացուցիչ

 1. Գտե՛ք առաջին յոթ բնական թվերը, որոնք 3-ի բաժանելիս ստացվում է 2 մնացորդ:
 2. Ծաղկեփնջում 50 կարմիր ու սպիտակ վարդեր կան, ընդ որում կարմիր վարդերը 4 անգամ շատ են սպիտակ վարդերից: Քանի՞ սպիտակ վարդ կա ծաղկեփնջում:
 3. 14, 520, 147, 185, 210, 589, 25660, 25587, 25470, 2588, 14, 1476, 1745, 120 հետևյալ թվերից առանձնացրեք նրանք որոնք առանց մնացորդի բաժանվում են և՛ 10-իմ, և՛ 5-ի, և՛ 2-ի:
 4. Ճամփորդը հեծանիվով 12 ժամում անցավ որոշ ճանապարհ: Որքա՞ն ժամանակում նա կանցնի այդ նույն ճանապարհը մեքենայով, եթե մեքենայի արագությունը հեծանիվի արագությունից երկու անգամ մեծ է:
 5. Քանի՞ անգամ կփոքրանա խորանարդի ծավալը, եթե նրա կողը փոքրացվի երկու անգամ:

07.12.2022

Կրկնություն՝ Ծավալ, ուղղանկյունանիստի ծավալ

 1. Հաշվել խորանարդի ծավալը, եթե բոլոր կողերի երկարությունների գումարը 144 է:
 2. Առաջին ղղանկյունանիստի ծավալը 80 մ խորանարդ է, իսկ երկրորդ ուղղանկյունանիստի ծավալը 100 խորանարդ: Որքա՞նով են նրանց բարձրությունները տարբերվում, եթե ուղղանկյունանիստի հատակի մակերեսը 20 մ քառակուսի է:
 3.  Որքա՞ն է ամենամեծ երկնիշ թվի և ամենափոքր եռանիշ թվի գումարը:
 4.  Հաշվել այն խորանարդի ծավալը, որի կողմը 20 սմ: Ծավալը արտահայտել լիտրերով, հիշելով որ 1000 սմ խոր= 1 լիտր:
 5. Սովորողները որոշեցին գնալ Ջերմուկ հանգստանալու: Նրանք 100 հոգի էին և պետք է վարձակալեին 18 և 14 տեղանոց ավտոբուսներ: Որից քանի՞ հատ պատվիրեցին, եթե գիտենք որ նրանց ընդհանուր թիվը 6 էր:
 6. Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա կողմերն են՝
  • 7 սմ, 11 սմ, 3 սմ
  • 2 մ, 5 դմ, 10 սմ
  • 4 դմ, 7 դմ, 12 դմ
 7. Ո՞ր ուղղանկյունանիստի ծավալն է ավելի մեծ՝ 17 սմ, 15 սմ, 14 սմ կողմեր ունեցողի՞նը, թե՞ 11 սմ, 23 սմ, 10 սմ:
 8. Արտահայտե՛ք խորանարդ դեցիմետրերով.

343000 սմ խոր.

17280000 սմ խոր.

9. Հաշվե՛ք

 • 3551 : 67 — 2236 : 43 — 1 : 1
 • 5994 : 74 + 10010 : 182 — 87
 • 5952 : 93 + 20808 : 18 — 109 10. Գտե՛ք խորանարդի մակերևույթի մակերեսը (բոլոր նիստերի մակերեսների գումարը), եթե նրա կողմը 5 սմ:

06.12.2022

Թեմա՝ Ուղղանկյան մակերես

Դասի նյութը և առաջադրանքները տես այստեղ

Առաջադրանքներ տան համար
1.Քառակուսու կողմը հավասար է 15սմ-ի: Գտի՛ր քառակուսու պարագիծը և մակերեսը:

2.ՈՒղղանկյան երկարությունը հավասար է 26 սմ-ի, իսկ լայնությունը 30սմ:Գտի՛ր ուղղանկյան P, S:

3.ՈՒղղանկյան երկարությունը հավասար է 25 սմ,լայնությունը 3անգամ մեծ է երկարությունից:Գտի՛ր ուղղանկյան P,S:

4.Ուղղանկյան մակերեսը հավասար է քառակուսու պարագծին:Քառակուսու կողմը հավասար է 15 սմ: Ինչի՞ հավասար կարող է լինել ուղղանկյան կողմերը:Գրի՛ր հնարավոր տարբերակները:

06.12.2022

Թեմա՝ Ուղղանկյան մակերես

Դասի նյութը և առաջադրանքները տես այստեղ

Առաջադրանքներ տան համար
1.Քառակուսու կողմը հավասար է 15սմ-ի: Գտի՛ր քառակուսու պարագիծը և մակերեսը:

2.ՈՒղղանկյան երկարությունը հավասար է 26 սմ-ի, իսկ լայնությունը 30սմ:Գտի՛ր ուղղանկյան P, S:

3.ՈՒղղանկյան երկարությունը հավասար է 25 սմ,լայնությունը 3անգամ մեծ է երկարությունից:Գտի՛ր ուղղանկյան P,S:

4.Ուղղանկյան մակերեսը հավասար է քառակուսու պարագծին:Քառակուսու կողմը հավասար է 15 սմ: Ինչի՞ հավասար կարող է լինել ուղղանկյան կողմերը:Գրի՛ր հնարավոր տարբերակները:

05.12.2022

Թեմա՝ Բեկյալ գծեր և բազմանկյուններ

Դասի նյութը և առաջադրանքները տես այստեղ

01.12.2022

Մաթեմատիկայի նոյեմբերյան ֆլեշմոբ:

Սիրելի սովորողներ, կատարում ենք ֆլեշմոբի ստրև նշված մակարդակների առաջադրանքները: Պատասխաններն ընդունվում են մինչև դեկտեմբեր  4-ը,  ժամը` 23:59

30.11.2022

Թեմա՝ Անկյուններ և նրանց չափումը

Աշխատանքը այստեղСкачать

29.11.2022

Լուծում ենք այս թվաբանական խաչբառները և տեղադրում բլոգում

Առաջին խաչբառ

Երկրորդ խաչբառ

Հետաքրքիր խաղ

Ո՞վ է ուզում դառնալ միլիոնատեր

28.11.2022

Թեմա՝ Անկյան տեսակները

 1. Որքա՞ն է փռված անկյան աստիճանային չափը:

2.Որքա՞ն է ուղիղ անկյան աստիճանային չափը:

4.Կատարե՛ք բաժանում

9373 : 721 =

27200 : 425 =

39240 : 120 =

32054 :682 =

5.Գտե՛ք բաժանման թերի քանորդը.

97: 4 =

67 : 5 =

6.Ստուգողական աշխատանքից Հայկի և Արամի ստացած միավորների գումարը 75 է: Եթե Հայկը ստանար ևս 7 միավոր, կունենար այնքան միավոր, որքան ունի Արամը: Քանի՞ միավոր է ստացել նրանցից յուրաքանչյուրը:

Լրացուցիչ

 1. Գծե՛ք 6 սմ շառավղով շրջանագիծ: Ստացված շրջանի մեջ նշե՛ք մի A կետ, իսկ դրանից դուրս՝ B կետ: Համեմատե՛ք շրջանի կենտրոնից այդ կետերի ունեցած հեռավորությունները շրջանի շառավղի հետ: AB հատվածը կհատի՞ արդյոք շրջանագիծը:
 2. Գտե՛ք աստղանիշը
 • *+3 x 5 = 28
 • * x 18 + 25 = 97

3. Մանկապարտեզում կա 20 հեծանիվ. դրանց մի մասը երկանիվ է, մի մասը՝ եռանիվ: Բոլոր հեծանիվները միասին ունեն 55 անիվ: Քանի՞ երկանիվ հեծանիվ կա մանկապարտեզում:

23.12.2022

Թեմա՝ Շրջանագիծ և շրջան

 1. Բերեք շրջանաձև առարկաների օրինակներ։
 • Գծեք մի շրջանագիծ, որի շառավիղը 4 սմ է։ Ինչի՞ է հավասար այդ շրջանագծի տրամագիծը։
 • Գծեք մի շրջանագիծ, որի տրամագիծը 10սմ է։ Ինչի՞ է հավասար այդ շրջանագծի շառավիղը ։
 • Ուղիղը հատում է շրջանագիծը A և B կետերում։ Ի՞նչ կետով պետք է անցնի այդ ուղիղը, որպեսզի AB հատվածն ունենա հնարավոր ամենամեծ երկարությունը։
 • Որտե՞ղ է գտնվում այն կետը, որի հեռավորությունը շրջանագծի կենտրոնից հավասար է շրջանագծի շառավղին։
 • Գծեք մի շրջանագիծ, նրա վրա նշեք մի կետ և այդ կետից տարե՛ք տրամագիծ, շառավիղ և լար։ Համեմատե՛ք դրանք։ Ո՞րն է դրանցից ամենաերկարը, իսկ ո՞րը ամենակարճը։
 • 2 շրջանագծի կենտրոնների հեռավորությունը 10սմ է։ Շրջանագծերի շառավիղներն են՝ 2սմ և 5սմ։ Կհատվե՞ն արդյոք այդ շրջանագծերը։
 • 2 շրջանագծի կենտրոնների հեռավորությունը 10սմ է։ Շրջանագծերի շառավիղներն են՝ 4սմ և 7սմ։ Կհատվե՞ն արդյոք այդ շրջանագծերը։
 • Գծե՛ք մի շրջանագիծ։ Ապա տարե՛ք 3 ուղիղ այնպես, որ 1-ինը չհատի շրջանագիծը, 2-րդը շրջանագծի հետ ունենա 1 ընդհանուր կետ, իսկ 3-րդը՝ 2 ընդհանուր կետ։

10․ Գծե՛ք 4սմ շառավղով մի շրջանագիծ։ Դրա մեջ նշե՛ք մի A կետ, իսկ նրանից դուրս՝ մի B կետ։ Համեմատե՛ք շրջանի կենտրոնից այդ կետերի ունեցած հեռավորությունները շրջանի շառավղի հետ։ AB հատվածը կհատի՞ արդյոք շրջանագիծը։

22.11.2022

Թեմա՝ Ինքնուրույն աշխատանք

 1. Կատարե՛ք գործողությունները
  • (228: 19 + 910) x (728 : 182 + 85) =
  • (1163 — 825 : 33) x (3444 : 12 + 78) =
 2. Կատարի՛ր մնացորդով բաժանում.
  • 154 : 8 =
  • 53 : 7 =
 3. Հաշվե՛ք
  • 8 մ 3 սմ 1 մ + 20 սմ 9 մմ =
  • 8 ժ 30 վ – 5 ժ 15 վ =
 4. AC հատվածի երկարությունը 6սմ 7մմ է, BC հատվածինը՝ 8 սմ 4 մմ: Գտի՛ր AB հատվածի երկարությունը միլիմետրերով:
 5. Խանութում ստացան 50 ձեռքի ժամացույց՝ մի մասը երեք սլաքով, մյուս մասը երկու սլաքով: Բոլոր ժամացույցների սլաքների քանակը 123 էր: Յուրաքանչյուր տեսակի քանի՞ ժամացույց էր ստացվել խանութում:  
 6. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ. Երկու ներկարար պետք է ներկեին 120 մ երկարությամբ ցանկապատը: Մինչև կեսօր առաջին ներկարարը կատարեց ամբողջ աշխատանքի ½-ը, իսկ երկրորդը՝ 1/3-ը: Ի՞նչ երկարություն ուներ ցանկապատի դեռ չներկված մասը:

21.11.2022

Թեմա՝ Խորանարդ

Առաջադրանքներ

 1. Հաշվեք  12 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
 2. Հաշվեք  14 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
 3. Հաշվեք  19 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
 4. Հաշվեք  15 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
 5. Հաշվեք  4 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
 6. Հաշվեք  21 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
 7. Հաշվեք  11 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
 8. Հաշվեք  14 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
 9. Հաշվեք  21 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
 10. Հաշվեք  1 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

17.11.2022

Թեմա՝ ՈւղղանկյունանիստերСкачать

1․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 2 սմ, 9 սմ,  11 սմ։

2․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 5 դմ, 7 դմ,  8 դմ։

3․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 6 սմ,  12 սմ, 10 սմ։

4․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 13 սմ, 15 սմ,  10 սմ։

5․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

11 սմ,  12 սմ, 10 սմ։

6․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝         

 3 դմ,  20 սմ, 10 սմ։

7․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

11 սմ, 12 սմ, 14 սմ։

8․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

15 սմ, 16 սմ, 17սմ։

9․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

10 սմ, 12 սմ, 14 սմ։

10․ Սիրելի սովորողներ, այժմ ինքներդ կազմեք նմանատիպ խնդիրներ։

16.11.2022

Թեմա՝ Սանդղակներ և կոորդինատային ճառագայթ

Առաջադրանքները և դասի նյութը տես այստեղ PDF

Առաջադրանքները և դասի նյութը այստեղ WordСкачать

14.11.2022

Թեմա՝ Ճառագայթ, ուղիղ, հարթությունСкачать

Գծագրերը կառուցում ենք Geogebra ծրագրով՝ օգտվելով իմ պատրաստած տեսադասից
 1. Սկիզբ և վերջ ունի՞ արդյոք ճառագայթը:
 2. Բերեք հար մակերևույթի մի քանի օրինակներ:
 3. Ի՞նչ է երկրաչափական պատերը և ինչպե՞ս է կոչվում մաթեմատիկայի այն բաժինը, որն ուսումնասիրում է երկրաչափական պատկերները:
 4. Գծե՛ք մի ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք որևէ երկու երկու կետ: Քանի՞ հատված և և քանի՞ ճառագայթ ստացվեց:
 5. Կատարե՛ք գործողությունները
 • (4259472 + 6944) : (8617 — 1691) =
 • (15658 + 1024) : (1024-1005) =
 • (112485 + 4251) : (505 — 1005) =
 1. Արտահայտե՛ք
 • Գրամներով. 1 տ, 15 ց, 4 ց 18 կգ
 • Կիլոգրամներով. 23 ց 4 կգ, 18 տ 7 ց 31 կգ
 • Մետրերով. 3 կմ 156 մ, 130 կմ 99 մ, 180 դմ

10.11.2022

Հատվածները կառուցում ենք Geogebra ծրագրով՝ օգտվելով իմ պատրաստած տեսադասից

Թեմա՝ Հատված և նրա երկարությունըСкачать

 1. Ուղղանկյան կողմերից մեկը 16 սմ է, իսկ մյուսը 3 անգամ մեծ է: Գտեք ուղղանկյան պարագիծը:
 2. MKPT բեկյալի երկարությունը հավասար է 45 սմ-ի: Գտեք KP կողմի երկարությունը, եթե MK = 12 սմ, PT = 14 սմ:
 3. Գծե՛ք AB հատված և նշե՛ք որևէ 3 կետ, որոնք գտնվում են այդ հատվածի վրա, և որևե 4 կետ, որոնք այդ հատվածի վրա չեն գտնվում:
 4. Տնից դպրոց հեռավորությունը 370 մ է, իսկ տնից մարզադաշտ հեռավորությունը` 1240 մ: Տնից դպրոց հեռավորությունը քանի՞ մետրով է փոքր տնից մարզադաշտ հեռավորությունից:
 5. Վարդանի հասակը 154 սմ է: Աշոտի հասակը 7 սմ-ով ավել է, քան Վարդանինը: Արեգը 12 սմ-ով ավելի կարճահասակ է, քան Աշոտը: Որքա՞ն է Արեգի հասակը:
 6. AB հատվածի երկարությունը հավասար է 37 սմ-ի: C և D կետերը գտնվում են այդ հատվածի վրա, ընդ որում D կետը գտնվում է C և B կետերի միջև: Գտեք CD հատվածի երկարությունը, եթե AD = 27 սմ, BC = 19 սմ:
 7. AB հատվածի երկարությունը հավասար է 37 սմ-ի: C և D կետերը գտնվում են այդ հատվածի վրա, ընդ որում D կետը գտնվում է C և B կետերի միջև: Գտեք CD հատվածի երկարությունը, եթե AD = 27 սմ, BC = 19 սմ:
 8. M և N կետերն ընկած են AB հատվածի վրա, ընդ որում N կետը զետեղված է M և B կետերի միջև: Գտեք AB հատվածի երկարությունը, եթե AN = 42 սմ, MB = 24 սմ, MN = 8 սմ:

08.11.2022

Թեմա՝ Մաթեմատիկայի օլիմպիադա

Քանի որ շուտով տեղի կունենա մաթեմատիկայի օլիմպիադայի դպրոցական փուլը, սկսում ենք պատրաստվել: Ստորև աշխատանքը կատարում ենք բլոգում կամ Word փաստաթղթի մեջ և տեղադրում բլոգներում

Քննարկում ենք մաթեմատիկայի օլիմպիադայի խնդիրներ

07.11.2022

Քննարկում ենք մաթեմատիկայի հոկտեմբեր ամսվա ֆլեշմոբի առաջադրանքները:

Երկրորդ մակարդակ

Առաջին մակարդակ

Թեմա՝ Չափման միավորներ

• Որպես երկարության չափման միավոր գործածվում են
միլիմետրը՝ 1մմ
սանտիմետրը՝ 1սմ
դեցիմետրը՝ 1դմ
մետրը՝ 1մ
կիլոմետրը՝ 1կմ
1սմ=10մմ
1դմ=10սմ
1մ = 10դմ
1մ=100սմ
1կմ=1000մ ։

• Որպես զանգվածի չափման միավոր գործածվում են
գրամը՝ 1գ
կիլոգրամը՝ 1կգ
ցենտները՝ 1ց
տոննան՝ 1տ
1կգ =1000գ
1ց = 100կգ
1տ =1000կգ
1տ =10 ց ։

• Որպես ժամանակի չափման միավոր գործածվում են
վայրկյանը՝ 1վ
րոպեն՝ 1ր
ժամը՝ 1ժ
օրը ՝ 1օր
տարին՝ 1տարի
1օր =24ժ
1ժ =60ր
1ր =60վ ։
1տ=12 ամիս
1դար=100 տարի

• Որպես արագության չափման միավոր գործածվում են
կիլոմետր-ժամ՝ 1կմ/ժ
մետր-ժամ՝ 1մ/ժ
մետր-վայրկյան՝ 1մ/վ
1կմ/ժ=1000մ/ժ
1մ/վ=3600մ/ժ

Առաջադրանքներ.
1. Արտահայտիր մետրով

5 կմ
23 կմ 235 մ
400 կմ 4 մ

2. Արտահայտիր դեցիմետրով
5 մ 4 դմ
3 կմ
4 կմ 6 մ 7 դմ

3. Արտահայտիր սանտիմետրով
5 մ
4 մ 5 դմ 6 սմ
35 դմ

4. Արտահայտիր միլիմետրով
7 մ
5 սմ 6 մմ
5 մ 4 դմ 7 սմ 6 մմ

5. Արտահայտիր նշված միավորներով․
5 ր 40 վ
5 օր 18 ժ
7 տարի 11 ամիս
10 դար 54 տարի

6․ Արտահայտիր գրամներով
5 կգ
7 կգ 250 գ
5 ց
5 ց 12 կգ 60 գ

7․ Արտահայտիր ցենտներով
5 տ
12 տ 7 ց

8․ Արտահայտիր կիլոգրամով
12 տ
22 տ 5 ց
4 տ 5 ց 62 կգ

9․ Մեծ միավորներից մեկը արտահայտիր փոքր միավորով:
5 տ 3 ց
30 կգ 60 գ
6 օր 14 ժ
30 ր 40 վ
10 մ 9 սմ
20 կմ 70 մ

03.11.2022

Թեմա՝ Թվային արտահայտություններСкачать

 1. Կատարել մնացորդով բաժանում:
 • 27:8=
 • 45:4=
 • 23:3=
 • 17:6=
 1. Կատարել բաժանում՝ բաժանելին ներկայացնելով բաժանարարնին բաժանվող թվերի գումարի տեսքով:
 • 192:8=
 • 110:5=
 • 945:9=
 • 770:7=
 1. Երեք հաջորդական կանգառներում ավտոբուսից իջնում է 3 ուղևոր, բարձրանում՝ 4-ը։ Քանի՞ ուղևոր կար ավտոբուսում ամենասկզբում, եթե երեք կանգառներից հետո դարձավ 15 ուղևոր։
 2. Արտահայտությունը ներկայացնել բազմապատկման բաշխական օրենքով և հաշվել արտահայտության արժեքը՝
 • 25×4 + 7×4=
 • 4×27 + 4×73=
 • 5×87 + 5x 10 +5×3 =
 • 415 x 2 + 415 x 3 + 415 x 5 =

02.11.2022

Թեմա՝ Թվային արտահայտություններ

Թվերից, թվաբանական գործողություններից և փակագծերից կազմված իմաստալից արտահայտություններն անվանում ենք թվային արտահայտություններ։

Օրինակ՝  25* (106 — 196:4): 

Կարող ենք հաշվել յուրաքանչյուր թվային արտահայտության արժեքը։ Դրա համար անհրաժեշտ է հիշել գործողությունների կատարման կարգը․ սկզբում հաշվում ենք փակագծերի մեջ եղած արտահայտության արժեքը, ապա ըստ հերթականության բազմապատկում կամ բաժանումը, ապա գումարումը կամ հանումը, ընդ որում բազմապատկումը կամ բաժանումը և գումարումը կամ հանումը կատարում ենք այն հերթականությամբ, որով հանդիպում է։

Ուսումնասիրում ենք «Մխիթար Սեբաստացին թվերի աշխարհում» նախագիծը և կազմում խնդիրներ

Առաջադրանքներ

Գրի՛ր թվային արտահայտությունը և հաշվի՛ր արժեքը․

ա) 5 և 3 թվերի արտադրյալը,
բ) 12 թվի կրկնապատիկը,
գ) 35 և 4 թվերի քանորդը,
դ) 5 թվի եռապատիկը,
ե) 2 և 3 թվերի գումարի կրկնապատիկը,
զ) 6 և 4 թվերի արտադրյալը,
է) 7 և 2 թվերի արտադրյալի կրկնապատիկից 3-ով փոքր թիվը,
ը) 4 թվի և 6 թվի կրկնապատիկի արտադրյալը։

2. Հաշվի՛ր նշված թվերի կիսագումարը․
ա)  6   և 24;   բ) 13   և 49;   գ) 91   և 33;   դ) 101 և 9:

Լրացուցիչ առաջադրանքներ
(խնդիրներ ֆլեշմոբից)

4. Ընձուղտը 1 ժամում ուտում  է 7 ճյուղ: Երեկ նա քնեց 7 ժամ: Քանի՞ ճյուղ կերավ նա երեկ։

5. Եթե մտապահածս թվից հանենք 75 ու արդյունքը ավելացնենք 2 անգամ, կստանանք՝ 160: Գտեք մտապահածս թիվը:

01.11.2022

Թեմա՝ Բնական թվերի բաժանման հաշվեկանոնը և նրա բացատրությունը

Շարունակում են նախորդ դասին հանձնարարված առաջադրանքները

Սիրելի սովորողներ, կատարում ենք նաև ֆլեշմոբի երկրորդ և առաջին մակարդակների առաջադրանքները: 

Երկրորդ մակարդակ

Առաջին մակարդակ

31.10.2022

Թեմայի վերաբերյալ տեսական նութը և առաջադրանքները նայեք ստորև

Բնական թվերի բաժանման հաշվեկանոնըСкачать

20.10.2022

Առաջադրանքները նախատեսված են հոկտեմբերի 20-21-ի համար:

 1. Քանի հարուրյակ ունի հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը.
  1. 345
  2. 3012
  3. 23
 2. Հեծյալը պետք է անցնի 150կմ ճանապարհ:2ժամ նա անցավ 25կմ/ժ արագությամբ, 3 ժամ 20 կմ/ժ արագությամբ: Որքա՞ն ճանապարհ է մնացել անցնելու:
 3. Կատարեք բազմապատկում.
  1. 27×11
  2. 132×12
  3. 15x13x7
 4. Կատարեք գործողությունները
  1. 30×47+80:16
  2. 135×20-1024:8
 5. Բանվորը պետք է երեսպատեր երկու պատ: Առաջինի երկարությունը փոքր է բարձրությունից 2մ-ով: Երկրորդ պատի բարձրությունը մեծ է երկարությունից 2մ-ով: Արդյո՞ք հավասար քանակով սալիկներով կարող է սալիկապատել պատերը:
 6. Հաշվեք արտահայտության արժեքը.  

    27×275+27×257

7. Ջրավազանի մեջ մտնում են երկու խողովակ,առաջին խողովակով մեկ ժամում լցվում է 120լ, երկրորդով՝ 140լ: Որքա՞ն կլցվի 5ժ-ում, եթե միառժամանակ բացվեն երկու խողովակները:

8 . Լողի խմբակում կա 11 տղա և 5 աղջիկ: Ամեն օր խմբակին միանոմ է 1 տղա և 3 աղջիկ: Քանի՞ օր անց տղաների և աղջիկների քանակը կհավասարվի:

9. Պարկի մեջ կա 7 հատ սպիտակ, 8 հատ կապույտ և 5 հատ սև գնդակ: Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ պետք է վերցնել, որ նրանց մեջ լինեն բոլոր գույնի գնդակներ

10 . Պարզել օրվա ժամը, եթե հայտնի է, որ կեսօրից անցել է 3 անգամ շատ ժամանակ, քան մնացել է օրվա ավարտին:

11. Մեքենան 450 կմ ճանապարհն անցել է 45 կմ/ժ արագությամբ, հետո շարժվել է ևս 40 րոպե: Ընդհանուր քանի՞ րոպե շարժվեց գնացքը:

12 . Դավիթը գումարեց յոթ թիվ և ստացավ 2016: Այդ թվերից մեկը 100-ն է: Նա 100-ը փոխարինեց 11 -ով և գումարեց թվերը: Ի՞նչ թիվ ստացավ նա:

13 . Ամենամեծ միանիշ թվին քանի՞ անգամ պետք է գումարել ամենամեծ երկնիշ թիվը, որպեսզի ստանանք ամենամեծ եռանիշ թիվը:

14 . Գտի՛ր օրինաչափությունը. 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, …

15 . Հնարավո՞ր է արդյոք շախմատի տախտակի վրա ձիով քայլեր կատարել այնպես, որ սկսելով a1 դաշտից 19 քայլ անց նորից հայտնվել a1-ում:

16. Լուսինեն, Լիլիթը, Լալան եռվորյակներ են: Նրանց քույր Թերեզան 3 տարով մեծ է նրանցից: Նշված թվերից ո՞րը կարող է լինել չորս քույրերի տարիքների գումար:    25,       27,     29,    30,    60 

19.10.2022

Թեմա՝ Բաժանման հատկություններըСкачать

Առաջադրանքներ՝ դպրոցում

 1. 45399 թիվը գրի՛ առեք կարգային գումարելիների գումարի տեսքով
  • 25 բնական թվին աջից կցագրել 1, իսկ ձախից՝ 2։ Արդյունքից հանել տրված թիվը։
 2. Օգտագործելով բաշխական օրնեքը ՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․
  • 106‧58-106‧48 =
 • 104·25+104·35+104·40 =
 • Օգտագործելով բաժանման հատկությունները՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
 • (250+4500):50 =
 1. (490·200):70 =
 2. Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․

60‧(12+38) =

Առաջադրանքներ տանը

Պետք է 55֊ի և 20֊ի գումարը բաժանել 5֊ի։ Գտեք քանորդը օգտագործելով բաժանման հատկությունը։

Պետք է 48֊ի և 25֊ի արտադրալը 12֊ի։ Գտեք քանորդը օգտագործելով բաժանման երկրորդ հատկությունը։

Ինչպե՞ս կփոխվի քանորդը, եթե բաժանելին բազմապատկվի 2֊ով, իսկ բաժանարարը մնա նույնը։ Պատասխանը հիմնավորեք։

Բաժանարարը նույնը թողնեով ինչպե՞ս պետք է փոխել բաժանելին, որպիսզի քանորդը մեծանա երեք անգամ։ Պատասխանը հիմնավորեք։

Կարո՞ղ է արդյոք քանորդը հավասար լինել բաժանելիին։

Մարզադահլիճի մուտքից աջ նստած էին 2 անգամ շատ մարզասերներ, քան մուտքից ձախ։ Ընդմիջումից հետո եկան ևս 57 մարզասեր։ Նրանց ընդհանուր քանակը կազմեց 387 մարզասեր։ Քանի՞ մարզասեր էին նստած ամեն կուղմում ընդմիջումից առաջ։

18-19.10.2022

Թեմա՝ Բաժանման հատկություններըСкачать

Առաջադրանքներ՝ դպրոցում

 1. Օգտագործելով բաժանման հատկությունները՝ հաշվե՛ք
  առավել հարմար եղանակով․

Օրինակ՝  (18+24):6=3+4=7, ( 18։6=3, 24:6=4)

(21+28):7=

(50+125):25=

 (24+80):4=

(16+24):4=

(12+18):3=

(160+32):4=

(455+855):5=

(324+664):4=

2. Օգտագործելով բաժանման հատկությունները՝ հաշվե՛ք
առավել հարմար եղանակով․

Օրինակ՝ (15·8):5=3·8=24, (15:5=3, 3·8=24)

(288·96):16=

(1440·126):18=

(135·15):15=

(33×22):11=

(25×35):5=

(24·132):6=

(4000·50):25=

Առաջադդրանքներ տան համար

 1. Ունենք 56 թիվը, որը բաժանվում է 14-ի: Համոզվե՛ք, որ 56-ի և 21-ի արտադրյալը ևս բաժանվում է 14-ի:
 2. Պետք է 48-ի և 25-ի արտադրյալը բաժանել 12-ի: Գտե՛ք քանորդը՝ օգտագործելով բաժանման երկրորդ հատկությունը:
 3. Կատարե՛ք հաշվումները՝ առանց բաժանման հաշվեկանոնից օգտվելու.
 • (48 x 5327) : 16 =
 • (10372 x 51) : 17 =
 • (2375 x 80) : 40 =
 • (4096 x 75) : 25 =

17.11.2022

Թեմա՝ Խնդիրներ մնացորդով բաժանման վերաբերյալ

Առաջադրանքներ դպրոցում

 1. Տպարանում տպագրվել է 500 գիրք։ Եթե այդ գրքերը փաթեթավորեն 30-ական, ապա քանի՞ փաթեթ կստացվի, և որքա՞ն գիրք կավելանա։

2. Պահեստում կար 153լ հյութ։ Երբ այն լցրին 5լ տարողությամբ տուփերի մեջ, վերջին տուփն ամբողջությամբ չլցվեց։ Քանի՞ տուփ լցվեց ամբողջությամբ։ Քանի՞ լիտր հյութ լցվեց վերջին տուփի մեջ։

3. Դպրոցի 165 աշակերտ պետք է մեկնի ճամփորդության: Ամենաքիչը քանի՞ ավտոբուս է անհրաժեշտ պատվիրել, եթե մեկ ավտոբուսը կարող է տեղափոխել 24 սովորողի:

4. Ունենալով միայն 8 լ և 3 լ տարողությամբ դատարկ ամաններ, ինչպե՞ս կարելի է ծորակից վերցնել 10 լ ջուր:

5. Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
5-ի բաժանելիս։

Առաջադրանքներ տան համար

 1. Գտնել բաժանելին, եթե բաժանարարը 10 է, թերի քանորդը՝ 7,

մնացորդը՝ 4։

 • Գտնել բաժանելին, եթե բաժանարարը 21 է, թերի քանորդը՝ 5,

մնացորդը՝ 11։

 • Գտնել բաժանելին, եթե բաժանարարը 17 է, թերի քանորդը՝ 2,

մնացորդը՝ 5։

 • Գտնել բաժանելին, եթե բաժանարարը 53 է, թերի քանորդը՝ 3,

մնացորդը՝ 25։

 • Վարպետը մեկ լարը բաժանեց 3 մ երկարությամբ 18 մասի, և 2 մ լար ավելացավ:

Որքա՞ն էր ամբողջ լարի երկարությունը:

 • 500 գիրք պետք է տեղավորել գրադարանի դարակում:

Յուրաքանչյուր դարակում տեղավորվում է ամենաշատը 30 գիրք:

Քանի՞ դարակ է գրադարանին պետք 500 գիրք տեղավորելու համար:

 • Գնացքը օրական անցնում էր 376 կմ: 8 օր հետո նպատակակետին հասնելու համար նրան մնացել էր անցնելու 5 կմ: Քանի՞ կմ էր մինչև նպատակակետ հեռավորությունը:
 • Ավտոբուսն ունի 66 նստատեղ: Քանի՞ ավտոբուս է պետք 402 մարդ տեղափոխելու համար:
 • 115 մ երկարությամբ փողոցում ծառեր էին տնկում: Որոշված էր՝ փողոցի յուրաքանչյուր 15 մ-ի վրա տնկել 8 ծառ: Արդյո՞ք ծառերի քանակը կհերիքի, եթե կա ընդամենը 64 տնկի:

12-13.10.2022

Թեմա՝ Մնացորդով բաժանումСкачать

 1. Կատարե՛ք մնացորդով բաժանում
 • 24 : 15 =
 • 38 : 14 =
 • 53 : 7 =
 • 81 : 30 =
 • 93 : 47 =
 1. Գտե՛ք բաժանելին, եթե մնացորդը 7 է, բաժանարարը՝ 9, թվերի քանորդը՝ 2 :
 2. Լրացրե՛ք աղյուսակը:
Բաժանելի59384571601372
Բաժանարար35644957
Թվերի քանորդ161450
Մնացորդ13706
 1. Գտիր, թե 7-ի բաժանելիս ի՞նչ թվեր կարող են մնալ մնացորդում:
 2. Գտիր բաժանելին, եթե բաժանարարը հավասար է 12-ի, թերի քանորդը՝ 8-ի, իսկ մնացորդը՝ 5-ի:
 3. Ավտոբուսն ունի 36 նստատեղ: Քանի՞ ավտոբուս է պետք 370 մարդ տեղափոխելու համար:
 4. Ավտոբուսն ունի 36 նստատեղ: Քանի՞ ավտոբուս է պետք 370 մարդ տեղափոխելու համար:
 5. Արդյո՞ք գոյություն ունի թիվ, որը 30-ի բաժանելիս, մնացորդում տալիս է 31:
 6. Գրիր 32:4 բաժանման տարրերը` բաժանելի, բաժանարար, քանորդ, մնացորդ:
 7. Հաշվիր.
  ա. 168:18
  բ.  100:14
  գ.  285:40
  դ.  374:24
 8. Վաճառողը կշռում էր հաճախորդի գնած ապրանքը: Նա կշեռքի նժարին դրեց 10 հատ 160 գրամանոց կշռաքար, սակայն կշեռքը չհավասարակշռվեց: Ապա նա դրեց ևս մեկ 20 գրամանոց կշռաքար և կշեռքը հավասարակշռվեց:Որքա՞ն էր ապրանքի կշիռը:
  • Լրացուցիչ առաջադրանքներ
 9. Օգտվելով գործողությունների նշաններից և փակագծերից`
  ա. երեք հատ 5 թվանշանից ստացիր 2; 4; 5; 6; 15; 30; 50; 60;
  բ. չորս հատ 3 թվանշանից ստացիր  1; 3; 5; 8; 26; 102;
  գ. չորս հատ 4 թվանշանից ստացիր  1-ից 10 թվերը:
 10. Գտիր գումարը
  ա. ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր քառանիշ թվերի;
  բ. ամենափոքր և ամենամեծ եռանիշ թվերի:
 11. Հաշվիր հարմար եղանակով.
  ա. 497+228
  բ. 78⋅(100-1)
  գ. 8750:5:2
  դ. 96⋅99
  ե. 725 — 96

11.10.2022

Թեմա՝ Բնական թվերի բաժանումը

 1. Կատարե՛ք բաժանում:
 • 105 : 5 =
 • 123 : 1 =
 • 1 : 1 =
  1. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.
 • * : 1 = 247
 • * : 125 = 5
 • * : 71 = 0
  1. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.
 • 24 : * = 4
 • 67 : * = 1
 • 203 : * = 203

4. Լրացրեք թվաբանական խաչբառը

5. Երկու Արտերից ցորեն հավաքեցին, առաջին արտից 3200 կգ, երկրորդից՝ 8800 կգ: Ապա ամբողջ բերքը տարան սայլերով: Քանի՞ սայլ պահանջվեց, եթե նրանցից յուրաքանչյուրում տեղավորվում է 400 կգ ցորեն:

6. Դերձակ ունի մահուդի 16 մ երկարությամբ կտոր, որից յուրաքանչյու օր կտրում է 2 մ: Քանի՞ օր հետո կկտրի վերջին կտորը:

7. Կատարեք գործողությունները

 • 1:(10-9) + 3-2+4:2=

10.10.2022

Թեմա՝ Բնական թվերի հանումը

Այն թիվը , որից հանում են մի ուրիշ թիվ կոչվում է նվազելի, այն թիվը , որը հանում են ՝ հանելի, իսկ հանման արդյունքը ՝ տարբերություն :

 1. Գտե՛ք անհայտ թիվը, որը նշանակված աստղանիշով.
 • * + 40 = 57
 • 83 + * = 83
 • * + 0 = 90
 1. Գտե՛ք աստղանիշով փոխարինված թիվը.
 • * — 305 = 198
 • * — 351 = 490
 • * — 351 = 784
 1. Գտե՛ք այն թիվը, որն աստղանիշի տեղում գրելով կստանք հավասարություն
 • 174 — * = 100
 • 346 — * = 223
 • 217 — * = 169

4. Գտե՛ք արտադրյալը

·         189 x 563 =

·         567 x 1239 =

·         9584 x 657 =

06.10.2022

Թեմա՝ Բազմապատկման հաշվեկանոնը և նրա բացատրությունը

Առաջադրանքները PDF ֆորմատով՝ ստորև

05.10.2022

Թեմա՝ Բազմապատկման հաշվեկանոնը և նրա բացատրությունը

 1. Գտե՛ք արտադրյալը
 • 189 x 563 =
 • 567 x 1239 =
 • 9584 x 657 =
 • Բազմապատկե՛ք հետևյալ թվերը.
 • 1172 x 9008 =
 • 376 x 40503=
 • Կատարե՛ք բազմապատկում
 • 1024 x 9648=
 • 5678 x 1234 =
 • 3000 x 1000 =
 • Առաջին հացթուխը, 4 ժամ աշխատելով, երկրորդից 20 հացով ավելի թխեց: 1 ժամում քանի՞ հաց է թխում առաջին հացթուխը, եթե երկրորդը 1 ժամում թխում է 10 հաց:

04.10.2022

Թեմա՝ Կարգային միավորների բազմապատկումը

1,10,100,1000, 10000 և նման տեսք ունեցող թվերը կարգային
միավորներ են:
Կարգային միավորները բազմապատկելիս ստացվում է
դարձյալ կարգային միավոր, որի մեջ կա այնքան զրո, քանի զրո
որ կա բազմապատկվող կարգային միավորներում:
Օրինակ 10·100=1000 1000·100=100000 Ուրեմն Բնական թվի և կարգային միավորի բազմապատկման
արդյունքը ստանալու համար բնական թվին աջից պետք է կցագրել
այնքան զրո, քանի զրո որ կա կարգային միավորում:
Օրինակ` 542·100=54200

 1. Բազմապատկե՛ք
 • 1000 x 10 x 1000
 • 100 x 1000000 =
 • 10 x 100 x 1000 x 10000=
 • 3289 x 100000 =
 • 1000 x 3807 =
 • 370 x 1000000 =
 • 4375 x 100 =
 • 600·1000
 • 100·7658
 • 4895·1000
 • 650·100
  • Համեմատե՛ք ամենափոքր երկնիշ թվի և ամենամեծ եռանիշ թվի արտադրյալը ամենամեծ երկնիշ թվի և ամենափոքր եռանիշ թվի արտադրյալի հետ:
  • Երկու անոթներում կա 18 լ ջուր: Երբ առաջին անոթից երկրորդի մեջ լցրին 1 լ ջուր, անոթներում եղած ջրի քանակությունները հավասարվեցին: Քանի՞ լիտր ջուր կար ամեն մի անոթում:

03.10.2022

Քննարկում ենք մաթեմատիկայի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջին և երկրորդ մակարդակների աշխատանքները

Առաջին մակարդակ

Երկրորդ մակարդակ

Թեմա՝ Բնական թվերի գումարման հաշվեկանոնը և նրա բացահայտումը

 1. Ներկայացրեք կարգային գումարելիների գումարի տեսքով և գումարե՛ք թվերը.
 • 2372 և 1007
 • 5941 և 3028
 • 63451 և 22547
 1. Հաշվե՛ք` օգտագործելով գումարման հաշվեկանոնը.
 • 93 725 + 698911=
 • 65417 + 41136=
 • 593795 + 89000397=
 1. Կատարե՛ք գումարում.
 • 3207 + 8034
 • 9999 + 1111
 • 23051 + 4158
 • 77528 + 19056

28.09. 2022

Մաթեմատիկայի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբ: Պատասխաններն ընդունվում են մինչև հոկտեմբերի  2-ը՝ ժամը 23:59

Առաջին մակարդակ

Երկրորդ մակարդակ

Թեմա՝ Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման և հանման նկատմամբ

 1. Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
 • 25 x 2 + 25 x 3 + 25 x 5 =
 • 32 x 16 + 32 x 4 + 32 x 5 =
 • 27 x 18 + 27 x 2 + 27 x 80 =
 • 87 x 15 — 87 x 13 — 87 x 1=
 1. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն
 • 4 x 3 + 3 x * = 24
 • * x 8 + * x 7 = 60
 1. Սյունեն գրեց մի թիվ և բազմապատկեց այն 7-ով, ապա նույն թիվ բազմապատկեց 10-ով: Արդյունքները գումարելով նա ստացավ 85: Ո՞ր թվերն էր գրել Սյունեն:

27.09.2022

Թեմա՝ Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ

 1. Օգտագործելով բաշխական օրենքը՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
 • 130 x 78 + 70 x 78=
 • 388 x 99 + 12 x 99=
 • 657 x 33 + 657 x 67=
 • 194‧40+194‧60=
 • 164‧80-164‧30=
 • 132‧70+70‧68=
 • 973‧37-27‧37=
 • 388‧99+12‧99=
 • 462·120-462·70=
 1. Արտադրիչներից մեկը ներկայացնելով որպես երկու թվերի գումար՝ հաշվումները կատարե՛ք առավել հարմար եղանակով.
 • 4 x 25
 • 11 x 36
 • 5 x 92
 1. Կատարե՛ք գործողությունները օգտագործելով օգտագործելով բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ
 • 66 x 432 + 66 x 97
 • 73 x 205 + 73 x 56

4. Ջրավազանի մեջ մտնում է 2 խողովակ։ Առաջինով մեկ ժամում լցվում է 220 լ ջուր, երկրորդով՝ դատարկվում է 170 լ ։ Եթե միաժամանակ բացվեն երկու խոովակների ծորակները, ապա 4 ժամում որքա՞ն ջուր կլցվի ջրավազանը։

26.09.2022

Թեմա՝ Բազմապատկման զուգորդական օրենք

 1. Ստուգե՛ք հավասարությունը.
 • 11 x (8 x 9) = (11 x 8) x 9
 • 27 x ( 5 x 6 ) = ( 27 x 5 ) x 6
 1. Օգտվելով բազմապատկման զուգորդական օրենքից հաշվեք առավել հարմար եղանակով.
 • 38 x 24 x 5 =
 • 72 x 6 x 0
 • 15 x 4 x 11
 1. Օգտագործելով բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
 • 11 x 2 x 30 x 5
 • 6 x 4 x 5 x 6
 • 17 x 8 x 4 x 5

22.09.2022

Թեմա՝ Բազմապատկման տեղափոխական օրենք

 1. Հաշվիր օգտվելով բազմապատկման տեղափոխական հատկությունից

Ա. 50 x 42 x 40=

Բ. 40 x 48 x 25=

Գ. 40 x 70 x 50=

 1. Հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե a=80, b=50

a x 2 x 90 x b=

3. Երկու ընկեր խանութ գնացին: Երկուսն էլ պիտի գնեին 5-ական կիլոգրամ բրինձ և 4-ական կլոգրամ մակարոն: Առաջինը նախ գնեց բրինձը, ապա մակարոնը, իսկ երկրորդը ընդհակառակը: Ճի՞շտ է արդյոք, որ ընկերները գնումների համար ծախսեցին միևնույն գումարը: Պատասխանը հիմնավորե՛ք:

4. Գտենք այն թիվը, որը *-ի փոխարեն տեղադրելու դեպքում կստացվի ճիշտ հավասարություն:

 1. 120:30=3+*
 2. 6x*=240:2
 3. *:18=24:8

5. Կատարեք գործողությունները

( 71+ 132342:14)+(1546-847:121)

6. Գտե՛ք օրինաչափությունը և ավելացրեք ևս երեք անդամ.

14, 29, 59, 119,…

20.09.2022

Պարապմունք՝ 14-րդ

Թեմա՝ Բնական թվերի բազմապատկումը

 1. Ի՞նչ են կոչվում բազմապատկվող թվերը և ի՞նչ է կոչվում արդյունքը:
 2. Հաշվե՛ք գումարը փոխարինելով բազմապատկումով.
 • 12 + 12 + 12 + 12 + 12 +12 =
 • 47892 + 47892 + 47892 + 47892
 1. Երկու թվերի արտադրյալը հավասար է 0-ի: Ի՞նչ կարելի է ասել այդ թվերի մասին:
 2. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ հավասարություն.
 • 10 x * = 100
 • 1300 = 10 x *
 • 27= * x 9

19.09.2022

Թեմա՝ Գումարման զուգորդական օրենք

Գումարման զուգորդական օրենքը՝
Եթե երկու թվերի գումարին գումարվում է երրորդ թիվը,
արդյունքը հավասար կլինի այն թվին, որը ստացվում է, եթե
առաջին թվին գումարվում է երկրորդ և երրորդ թվերի գումարը։
Օրինակ՝
(39+13)+87=39+(13+87)=139

 1. Օգտվելով գումարման զուգորդական օրենքից՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
  • 57+60+40
  • 101+999+1001
  • 333+6667+1992
  • 150+200+250
  • 393+600+7+3000
  • 796+200+4+450
  • 38000+6550+2000
  • 6480+224+500+20
  • 12000+6214+8000
  • 7480+364+500+20
 2. Կրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
  • 654+17+346+250+750
  • 2059+2311+441+689+14
 3. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու գումարելիների գումարը, եթե նրանցից մեկը մեծացնենք 38-ով, իսկ մյուսը՝ 83-ով:
 4. Առաջին գրքում կա 256 էջ, երկրորդում՝ 80 էջով ավելի, իսկ երրոդրում՝ երկրորդից 112 էջով ավելի: Քանի՞ էջ կա երրորդ գրքում:

15.09.2022

Թեմա՝ Բնական թվերի գումարումը. գումարման տեղափոխական օրենք

Գումարվող թվերը կոչվում են գումարելիներ, իսկ գումարման արդյունքը՝ գումար։

Բնական թվերի գումարման տեղափոխական օրենք

Գումարելիների տեղերը փոխանակելիս գումարը չի փոխվում։ 

1․ Գրե՛ք որևէ երկու եռանիշ թիվ, որոնց գումարը եռանիշ է, և երկու եռանիշ թիվ, որոնց գումարը քառանիշ է։

2․ Կիրառելով գումարման տեղափոխական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով։

 • 6480+224+500+20 =
 • 12000+6214+8000 =
 • 7480+364+500+20 =
 • 150+200+250=600
 • 796+100+4+250=
 • 38000+6550+2000=

3.Աղջիկը 2 տարեկան է: Հայրիկը նրանից մեծ է 30 տարով: Քանի՞ անգամ է հայրը մեծ աղջկանից: Հայրն աղջկանից քանի՞ անգամ մեծ կլինի 4 տարի անց:

4. Հաշվիր արտահայտության արժեքը.

Ա) 3265:5+(9324-8872)x7=653+3164=

Բ) 3264 : ( 160 : 20) : 8=

14.09.2022

Թեմա՝ Բնական թվերի գումարումը. գումարման տեղափոխական օրենք

 1. Ինչի՞ է հավասար երկու թվերի գումարը, եթե նրանցից առնվազն մեկը 0-է: Ձևակերպեք գումարման տեղափոխական օրենքը:
 2. Գտե՛ք ամենամեծ եռանիշ թվի և ամենափոքր քառանիշ թվի գումարը։
 3. Կիրառելով գումարման տեղափոխական օրենքը՝ հաշվել առավել հարմար եղանակով։
  • 150+200+250=250+150+200=
  • 796+100+4+250=796+4+100+250=
  • 38000+6550+2000=38000+2000+6550=
 4. Կատարեք գումարում` օգտվելով գումարման տեղափոխական օրենքից

125 + 58 + 75 + 80 + 42 + 120 =

5.Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք համեմատման ճիշտ նշանը.

Բ. 68 : 2 + ( 13-3) x 2 * ( 25 + 3 ) : 4 + 7 x 7 – 2

Գ. ( 51 – 31) x 2 – 30 * 105 : 3 – 2 x (17- 3) + 5

6. Հինգ միանման աթոռակներն արժեն 18000 դրամ: Ինչքա՞ն պետք է վճարել 12 այդպիսի աթոռակների համար:

7.Մեքենան առաջին օրն անցել է 115կմ, երկրորդ օրը՝ 15կմ-ով ավելի։ Երրորդ օրը մեքենան անցել է 10 կմ-ով ավելի, քան առաջին երկու օրում։ Ընդամենը քանի՞ կիլոմետր է անցել մեքենան երեք օրում։

13.09.2022

Թեմա՝ Մեկը և զրոն յուրահատուկ թվեր են

 1. Կատարե՛ք գործողությունները.

Ա. (45:9-24:6) x 1 + 2×1=

Բ.(1+1):1+1:(3-2) + 4 x 1- 1 : 1

Գ. (25 -24) x (6-5)+1:1+(8-7) x 1

Դ. (453-452):(17-16) + 1 x 1=

 1. Գրեք այն ամենափոքր քառանիշ թիվը, որը չի փոխվում նրա գրառման մեջ թվանշանների ցանկացած տեղափոխության դեպքում:
 2. Կատարեք գործողությունները

(25-75:3) : 2=

10 x (11-121:11)=

5-0+13×0-4×0=

 1. Բրուտը 1 օրում պատրաստում էր 5 կճուճ: Նոր չարխ տեղադրելուց հետո նա սկսեց 1 օրում 3 կճուճով ավելի պատրաստել: Քանի՞ կճուճ կպատրաստի բրուտը 7 օրում:

12.09.2022

Թեմա՝ Հաշիվ և թիվ. Բնական թվեր

 1. Թվերը դասավորեք աճման կարգով

14, 27, 98, 12, 47,654, 24, 1478

 • Թվերը դասավորեք նվազման կարգով

478, 14, 14587, 25, 14, 147, 2005

 • Բերեք անհավասարությունների միքանի օրինակներ

Օր. 14 > 7, 154 < 178

 • Համեմատե՛ք թվերը

147 և 158

174 և 478

25 և 52

147899 և 455567

 • Աշակերտը կարդալով օրական 10 էջ, 6 օրվա ընթացքում կարդացել է գրքի կեսը: Քանի՞ էջ կա գրքում:

Թվերը դասավորել նվազման կարգով

25, 46, 21, 73, 3, 8, 101, 63, 95

Թվերը դասավորել աճման կարգով

96, 63, 32, 36, 72, 26, 120, 98, 27, 55, 88, 10, 3

Կիրակի օրը թանգարան այցելեց 70 մարդ, երկուշաբթի՝ 5 անգամ պակաս, իսկ երեքշաբթի 2 անգամ պակաս երկուշաբթի օրվանից:Քանի մարդ այցելեց 3 օրում միասին։

Վերանոգման ժամանակ առաջին սենյակի հատակի ներկելու համար ծախսվել է 9կգ ներկ, իսկ եկրորդսենյակի համար 3 անգամ պակաս:Քանի կգ ներկ է սախսվել 2 սենյակ ներկելու համար:

09.09.2022

Թեմա՝ Հաշվարկային խնդիրներ

 1. Ամենամեծ միանիշ թվին քանի՞ անգամ պետք է գումարել ամենամեծ երկնիշ թիվը, որպեսզի ստացվի ամենամեծ եռանիշ թիվը:
 2. 37 թվին ձախից կցագրել են 3 թվանշանը: Ինչքանո՞վ մեծացավ թիվը:

3. Եռանիշ թվի տասնյակների կարգում գրված է 0 թվանանը: Գտե՛ք այդ թիվը, եթե այն բաժանվում է 9-ի և գրառումը ավարտվում է 9 թվանշանով:

4. Տրված 32 թվին աջից կցագրել 5, ձախից՝ 3, ստացված թիվը կրկնապատկել։ Բնութագրել ստացված թիվը։

5. 90 թվին աջից կցագրել 0, ձախից 8, ստացված թվից հանել տրված թիվը։ Բնութագրել ստացված թիվը։

6.Կազմել եռանիշ թիվ, որը վերջանում է 5-ով, տասնավորը երկուսին բազմապատիկ թիվ է, իսկ հարյուրավորը 3-ին բազմապատիկ թիվ, քանի այդպիսի եռանիշ թիվ կա։

7. Որքա՞ն կմեծանա քառանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 4 թվանշանը։

8․Հաշվիր բոլոր երկնիշ թվերի քանակը։

9. Հաշվիր բոլոր քառանիշ թվերի քանակը։

10. Որքանո՞վ կմեծանա թիվը, եթե նրա գրությանը հարյուրյակների կարգում գրված 4 թվանշանը փոխարինվի 7-ով։

11. Հաշվի՛ր 7,2,0,4 թվանշաններով գրվող ամենամեծ ու ամենափոքր թվերի տարբերությունը։

12․ Գտի՛ր ամենամեծ եռանիշ ու ամենափոքր քառանիշ թվերի գումարից 2-ով մեծ թիվ։

13․Երկնիշ թվերից քանիսի՞ միավորն է 7։

14․Երկնիշ թվերից քանիսի՞ տասնավորը 6 է։

07.09.2022

Թեմա՝ Կարգեր. կարգային միավորներ

 1. Հետյալ թվերը ներկայացրու կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

14707, 125, 13047, 15694, 671000

2. Կազմեք չորս եռանիշ թիվ 1, 0 ,7 թվանշաններից և երեք եռանիշ թիվ 5 և 6 թվանշաններից:

3. Գտեք 1-ից միչև 10 թվերի գումարը:

4. 216 թիվը երկու անգամ փոքր է մեկ ուրիշ թվից: Ինչի՞ հավասար կլինի այդ թվի և 537-ի գումարը:

5. 3 ժամում կառքն անցավ 65 կմ: Առաջին ժամում այն անցավ 25 կմ, երկրորդում 4 կմ-ով պակաս: Քանի՞ կիլոմետր անցավ կառքը երրորդ ժամում:

Առաջադրանքներ տան համար

 1. Նշի՛ր 731300 վեցանիշ թվի գրառման մեջ յուրաքանչյուր թվանշանի կարգը։
 2. Քանի՞ հարյուրյակ, տասնավոր կա 279161 թվի հարյուրյակների կարգում:
 3. Գրի՛ր թիվը, որի միավորը 7 է, տասնավորը՝ 3, հարյուրավորը 9, հազարավորը՝ 2, հարյուրհազարավորը՝ 3։
 4. Թվերը գրիր կարգային գումարելիների տեսքով՝
  ա․ 425,      բ․ 364,     դ․45678,     ե․1472
 5. Նշի՛ր 235978  վեցանիշ թվի գրառման մեջ յուրաքանչյուր թվանշանի կարգը։
 6. Նշի՛ր 78364 վեցանիշ թվի գրառման մեջ յուրաքանչյուր թվանշանի կարգը։
 7. Գրի՛ր թիվը, որի միավորը 1 է, հարյուրհազարավորը՝ 5։
 8. Գրի՛ր թիվը, որի միավորը 7 է, տասնավորը՝ 3, հարյուրավորը 9, հազարավորը՝ 2, հարյուրհազարավորը՝ 3։

06.09.2022

Թեմա՝ Բնական թվեր և զրո: Թվանշաններ, թվերի գրառումը:

Հաշվելիս առաջացած 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12… թվերը կոչվում են բնական թվեր, (0-ն բնական թիվ չէ): Յուրաքանչյուր թվանշան, սկսած 2-ից, որոշակի քանակով մեկերի գումարի նշանակումն է: Օրինակ 8 թվանշանը՝ ութ մեկերի գումարի նշանակումը:

Ցանկացած թիվ կարելի է գրի առնել տասը թվանշանների միջոցով այն բանի շնորհիվ, որ թվի գրառման մեջ թվանշանի իմաստը կախված է նրա գրության դիրքից:

 1. Պատասխանի՛ր հարցերին:

Ո՞ր թվերն են կոչվում բնական թվեր:

Ո՞րն է ամենափոքր բնական թիվը:

Քանի՞ թվանշան գոյություն ունի:

 • Քանի՞ թվանշան կգործածվի 18 էջանոց գրքույկի էջերը համարակալելու համար: Ո՞ր թվանշանները կգործածվեն մեկից ավելի անգամ:
 • Երկու մառաններում 1183 շիշ գինի կա, առաջինում երկրորդից 183-ով ավելի է: Ամեն մառանում քանի՞ շիշ գինի կա:
 • Քանի՞ տասնյակ է պարունակում հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրում.

69, 78, 98, 54, 36

 • Քանի՞ հարյուրյակ է պարունակում հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրում.

140, 501, 968, 874, 658, 254

 • Թվանշաններով գրի՛ առեք այն թվերը, որոնք պարունակում են
  • Մեկ հարյուրյակ և հինգ միավոր
  • Չորս հարյուրյակ, ութ տասնյակ և ինը միավոր
  • Ինը հարյուրյակ, հինգ տասնյակ և յոթ միավոր
  • Մեկ հազարյակ և մեկ միավոր
  • Յոթ հազարյակ և երկու տասնյակ
  • Երեք հազարյակ և երկու հարյուրյակ
 • Կատարե՛ք գործողությունները.
  • 115+657+47=
  • 165-119+1039=
  • 1087-291+2537=
 • Առաջին գրքում կա 436 էջ, երկրորդում՝ առաջինից 108 էջով պակաս, իսկ երրորդում՝ երկրորդից 200 էջով ավելի: Քանի՞ էջ կա երրորդ գրքում :

01.09.2022

Թեմա՝ ամառային ֆլեշմոբեր

Բլոգներում բացում ենք մաթեմատիկայի նոր բաժին

Կատարում ենք մաթեմատիկայի օգոստոս ամսվա ֆլեշմոբի առաջին և երկրորդ մակարդակների առաջադրանքները

Առաջին մակարդակ

Երկրորդ մակարդակ