5-3 դասարան

24.05.2022

Թեմա՝ Թվաբանական գործողությունները խառը թվերով

 1. Կատարե՛ք հաշվումները՝ կիրառելով խառը թվերով թվաբանական գործողությունների ընդհանուր կանոնը
 • 3 ամբողջ 7/8 + 5 ամբողջ 3/4
 • 2 ամբողջ 5/9 + 11 ամբողջ 2/3
 • 9 ամբողջ 2/5 – 8 ամբողջ 1/4
 • 6 ամբողջ 7/8 – 1 ամբողջ 1/5
 1. Կատարե՛ք գործողությունները խառը թվերով թվաբանական գործողությունների ընդհանուր կանոնով.
 • 25 ամբողջ 4/7 + 31 ամբողջ 5/14
 • 37 ամբողջ 9/25 + 82 ամբողջ 7/20
 • 23 ամբողջ 3/13 – 15 ամբողջ 25/26
 • 45 ամբողջ 9/10 – 36 ամբողջ 9/10
 1. Կատարե՛ք խառը թվերի գումարում առավել հարմար եղանակով.
 • 37 ամբողջ 8/9 + 41 ամբողջ 5/6
 • 66 ամբողջ 13/24 + 72 ամբողջ 11/28
 • 45 ամբողջ 7/12 + 63 ամբողջ 23/36
 • 124 ամբողջ 1/2 + 328 ամբողջ 3/4
 1. Կատարե՛ք խառը թվերի հանում առավել հարմար եղանակով.
 • 8 ամբողջ 9/10 — 6 ամբողջ 2/5
 • 4 ամբողջ 5/11 — 2 ամբողջ 3/10
 • 12 ամբողջ 25/36 – 9 ամբողջ 7/24
 • 14 ամբողջ 7/12 – 6 ամբողջ 5/6
 1. Երեք խառը թվերից առաջինը 8 ամբողջ 1/3 է: Եկրորդ թիվը 5 ամբողջ 5/6-ով մեծ է առաջինից, իսկ երրոդը 3 ամբողջ 1/4 –ով մեծ է երկրորդից: Գտե՛ք այդ թվերի գումարը:
  Լուծում ՝
 1. Եռանկյան կողմերի չափան արդյունքներն են՝ 3 ամբողջ 2/5 սմ, 4 ամբողջ 7/9 սմ և 5 ամբողջ 1/3 սմ:Ստուգե՛ք, որ եռնակյան ցանկացած երկու կողմերի երկարությունների գումարը մեծ է երրորդ կողմի երկարությունից:

23.05.2022

Քննարկում ենք հանձնարաված աշխատանքը:

Երրորդ ուսումնական շրջանի ափոփում:

Յուրաքանչյուրը իր բլոգում հրապարակում է հետևյալ կետերով գրառում:

Ինքնաստուգման գնահատականը————

Բլոգում մաթեմատիկա բաժնի հղումը——-

Քանի՞ ֆլեշմոբի է մասնկացել——

Ինչքա՞ն է գնահատում իր գիտելիքները և աշխատանքը երրորդ ուսումնական շրջանում—-

19.05.2022

Թեմա՝ Թվային արտահայտություններ

 • Հաշվել թվային արտահայտության  արժեքը․

(1971-1317):6+57400:140

314260:380+3481·280

(15/18: 5/36):25/8

(5/11 + 8/5 : 19/7) x (25/8 — 3)=

(1-5/9 + 7/13) x 13=

Կիրառելով բաժանման հատկությունները՝ հաշվումները  կատարել առավել հարմար  եղանակով․

(25·36):12

(480·36):24

(225+725):25

(360+720):36

 • Կիրառելով բազմապատկման օրենքը՝ հաշվումները  կատարել առավել  հարմար  եղանակով․

50 256

589·28+589 72

 • Կիրառելով   գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝ հաշվումները  կատարել առավել  հարմար  եղանակով․

286+158+14+42

1756+2891+44+109

17.05.2022

Քննարկում ենք գիտելիքների ստուգման թեստը:

Երրորդ ուսումնական շրջանի ափոփում:

Յուրաքանչյուրը իր բլոգում հրապարակում է հետևյալ կետերով գրառում:

Ինքնաստուգման գնահատականը————

Բլոգում մաթեմատիկա բաժնի հղումը——-

Քանի՞ ֆլեշմոբի է մասնկացել——

Ինչքա՞ն է գնահատում իր գիտելիքները և աշխատանքը երրորդ ուսումնական շրջանում—-

16.05.2022

Գիտելիքների ստուգման թեստ

Աշխատանքը՝ այստեղ

12.05.2022

Առաջադրանքների ամփոփում

Բլոգավարություն

Բանավոր մաթեմատիկա

05.05.2022

Առաջադրանքների ամփոփում

Բանավոր մաթեմատիկա

Բլոգավարություն

04.05.2022

Թեմա՝ Խառը թվերի բաժանում

Խառը թվերը բաժանելու համար անհրաժեշտ է խառը
թվերը գրի առնել անկանոն կոտորակների տեսքով ու
բաժանել ստացված կոտորակները, արդյունքը գրի
առնել խառը թվի տեքով։

Օրինակ՝
3 ամբողջ 5/6 : 2 ամբողջ 4/3 = 23/6 : 10/3 = 23/6 . 3/10 = (23 · 3)/(6 · 10) = 23/(2 ‧ 10) = 23/20 =

= 1 ամբողջ 3/20

Առաջադրանքներ

10 ամբողջ 5/12 : 4 ամբողջ 2/3 =
3 ամբողջ 5/12 : 2 ամբողջ 5/6 =
1 ամբողջ 23/24 : 6 ամբողջ 3/4 =
4 ամբողջ 3/7 : 10 ամբողջ 2/5 =
4 ամբողջ 3/25 : 5 ամբողջ 7/100 =
8 ամբողջ 2/11 : 5 ամբողջ 2/3 =
2 ամբողջ 3/18 : 1 ամբողջ 5/12 =
2 ամբողջ 3/36 : 5 ամբողջ 7/24 =

Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում
կստացվի հավասարություն։
∗ · 2 ամբողջ 2/5 = 5 ամբողջ 6/7
∗ ‧ 4 ամբողջ 3/10 = 2 ամբողջ 3/5
∗ · 10 ամբողջ 2/9 = 5 ամբողջ 4/7

03.05.2022

Առաջադրանքների ստուգում

Ապրիլ ամսվա ֆլեշմոբի առաջադրանքների քննարկում

02.05.2022

Թեմա՝ Խառը թվեր: Խառը թվերով գումարում

 1. Կատարե՛ք գումարում
 • 12 ամբողջ 4/6 + 7 ամբողջ 1/6 =
 • 2 ամբողջ 5/12 + 10 ամբողջ 5/12 =
 • 3 ամբողջ 13/24 + 1 ամբողջ 3/4 =
 • 4 ամբողջ 3/7 + 11 ամբողջ 2/5 =
 • 12 ամբողջ 3/25 + 6 ամբողջ 17/100 =
 • 9 ամբողջ 2/11 + 5 ամբողջ 2/3 =
 • 20 ամբողջ 3/7 + 1 ամբողջ 5/14 =
 • 20 ամբողջ 1/12 +  8 ամբողջ 7/24 =

2. Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում կստացվի
հավասարություն։

 • * — 1 2/5 = 4 6/7
 • * — 8 3/10 = 4 3/5

3. Հաշվիր 2 2/5 մ, 3 3/5 մ և 4 2/3 մ կողմերով եռանկյան պարագիծը

28.04.2022

Մաթեմատիկայի ապրիլյան ֆլեշմոբ

Պատասխաններն ընդունվում են մինչև մայիսի 1-ը,  ժամը` 23:59

Առաջին մակարդակ

Երկրորդ մակարդակ

27.04.2022

Առաջադրանքների ստուգում

Բանավոր մաթեմատիկա

Մաթեմատիկայի ապրիլյան ֆլեշմոբ (կհրապարակվի ժամը 17:00-ին)

26-27.04.2022

Թեմա՝ Կոտորակների բաժանումը

 1. Կատարե՛ք կոտորակների բաժանում
  • 45/3 : 14/5=
  • 121/63 : 11/9=
  • 30/2 : 13/36=
 2. Կատարե՛ք բաժանում
  • 3 : 4/5=
  • 12 : 48/17=
  • 33 : 22/19=
 3. Կատարե՛ք բաժանում
  • 9/23 : 3 =
  • 46/51 : 92=
  • 144/7 : 60=
 4. Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն
  • 25/6 x * = 30/16
  • 45/16 = 15/44 x *
  • 72/35 x *= 32/85
 5. Գտե՛ք այն թիվը, որի ՝
  • 5/9 մասը հավասար է 2/3-ի
  • 7/3 մասը հավասար է 125/91-ի
 6. Կատարե՛ք գործողությունները.
  • 10/3 : 15/4 + ( 3/7 + 13/35) x 21/2 =
  • (25/3 + 7/2 — 16/15) x 3/4 + 8/7 : 3/14=

25.04.2022

Ինքնաստուգման քննարկում, ամփոփում, բլոգավարություն

21.04.2022

Ինքնաստուգում

 1. Կոտորակները բերե՛ք ընդհանուր հայտարարի
  • 7/12, 9/4, 1/3
  • 4/5, 11/10, 7/15
  • 9/14, 25/21 և 1/28
  • 1/6, 11/30 և 111/18
 2. Գումարե՛ք կոտորակները
  • 8/35+9/35
  • 38/93+16/93+105/93
  • 5/72+5/6
  • 1/12 + 5/8
 3. Բազմապատկե՛ք կոտորակները
  • 4/5 x 7/8=
  • 1 x 12/47=
  • 18/5 x 2/3
  • 14/9 x 3/4
 4. Համեմատե՛ք կոտորակները
  • 14/8 և 5/14
  • 4/7 և 8/7
  • 1 և 8/7
  • 15/17 և 14/7
 5. Ուղղանկյան լայնությունը 7/2 սմ է, իսկ երկարությունը լայնությունից 5 անգամ մեծ է: Գտե՛ք ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը:

19-20.04.2022

Թեմա՝ Թվաբանական օրենքները կոտորակների բազմապատկման համար

Հարցաշար

1.Օգտագործելով կոտորակների գումարման օրենքները՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով․

Օր.1/5+8/9+2/5=1/5+2/5+8/9=(1+2)/5+8/9=3/5+8/9=(27+40)/45=67/45

9/5+7/4+11/5

 • 7/25+2/5+6/25=
 • 9/32+7/4+15/32=
 • 16/18+1/3+7/18=
 • 11/35+16/7+3/35=
 • 71/42+13/6+25/42=
 • 17/64+9/16+ 33/64=
 • 3/25+7/15+4/15=
 • 8/39+11/3+64/39=
 • 2/55+10/33+6/33=
 • 7/36+5/3+8/3=
 • 71/44+4/44+5/4=
 • 45/28+5/21+8/21=

2.Ի՞նչ կոտորակ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.

 • 99/44+5/4=*-71/44
 • *-8/21=45/28+5/21
 • *+1/3=1/2+1/6

3. Ուղղանկյունանիստի բարձրությունը 45/14 դմ է, լայնությունը՝ 10/7 դմ, իսկ երկարությունը բարձրության և լայնության գումարից ավելի է 5/7-ով։ Որքա՞ն է ուղղանկյունանիստի ծավալը։

4.Առաջին օրը ցանել են ամբողջ դաշտի 1/12-ը, երկրորդ օրը՝ 5/18-ը, իսկ երրորդ օրը 7/24-ը: Դաշտի ո՞ր մասն են ցանել այդ երեք օրում:

18.04.2022

Առաջադրանքների քննարկում

Բանավոր մաթեմատիկա

Բլգովարություն

14-18.04.2022

Կոտորակների բազմապատկումը

1.Բաժինների գումարը գրե՛ք կոտորակի տեսքով

 • 1/5+1/5+1/5+1/5=
 • 2/3+2/3+2/3+2/3+2/3=
 • 4/3+4/3+4/3+4/3=4×4/3=
 • 7/2+7/2+ 7/2=3×7/2=

2.Կատարե՛ք բազմապատկում

 • 3/7×5/2=
 • 8/3×9/4=
 • 5/9×7/4=
 • 6/7×3/8=
 • 2/9×6/17=
 • 4/9 x 15/8=
 • 12/17 x 31/27=
 • 56/39 x 13/8=
 • 25/23 x 69/70=
 • 44/37 x 111/11=
 • 54/23 x 25/36=

3.Կատարե՛ք գործողությունները

 • 81/16 x 8/5 — 3/20 x 11/4=
 • 35/4 x 79/15 — 21/3 x 5/4=
 • 13/14 x 68/7 — 97/49 x 9/8=
 • 2/5 x (1/2+3/4 + 1/8)=
 • 3/7 x 2/4 + 5/2 x 3/14=
 • 8/15 x 9/2 — 7/16 x 8/21=
 • 7/12 x 12/7-11/17 x 17/11=

12-13.04.2022

Թեմա՝ Կոտորակների հանում

1.Կատարե՛ք կոտորակների հանում:
⦁ 13/5 – 9/5=
⦁ 9/11 — 2/11=
⦁ 1-3/5=
⦁ 18/4- 7/4=
2.Ուղղանկյան երկարությունը 17/3 սմ է, սիկ լայնությունը՝ 14/3: Քանի՞ սանտիմետով է ուղղանկյան երկարությունը մեծ նրա լայնությունից:

3.Ի՞նչ կոտորակ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն:
⦁ 1/9 + *= 5/9
⦁ * + 6/23 = 24/23
4.ABC եռանկյան AB կողմի երկարությունը 19/16 սմ է, BC կողմը նրանից կարճ է ¼ սմ-ով, CA կողմը BC-ից կարճ է 3/8 սմ-ով: Որքա՞ն է CA կողմի երկարությունը:

5.Կատարե՛ք կոտորակների հանում:
⦁ ½ — 1/3

⦁ ½ — ¼

⦁ 2/3 – ¼

⦁ 3/5– 2/7

⦁ 7/12 – 5/18

⦁ 6/5 – 11/15 , /15

6.Հաշվե՛ք
⦁ 1/1-1/3

⦁ 1- 4/9

⦁ 1 – 11/16

⦁ 1- 29/45

7.Գտե՛ք որևէ երկու կոտորակ, որոնց տարբերությունը լինի՝
⦁ ¼
⦁ 3/5
⦁ 2/7

11.04.2022

Թեմա՝ Կոտորակների համեմատում

1.Համեմատե՛ք կոտորակները

7/6 և 5/3
2/3 և 1/2
21/22 և 32/33
15/17 և 21/20
2.Գրե՛ք այն բոլոր բնական թվերը, որոնք աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն

 • */5 < 13/5
 • */5 < 2/5
 • 4/7 > */7
 • 1>*/4

3.Արդյո՞ք միշտ է անկանոն կոտորակը մեծ կանոնավոր կոտորակից: Բերեք մի քանի օրինակներ:

4.Գրե՛ք 7/10-ից մեծ այն բոլոր կոտորակները, որոնց համարիչը 7 է:

6.Գրե՛ք 17/9-ից փոքր բոլոր այն կոտորակները, որոնց հայտարարը 9 է:

7.Լրացրե՛ք աղյուսակը:

 Գումարելի 3/8 5/24 37/81 61/72 39/45 82/81
 Գումարելի 11/18 9/16 5/27 17/48 16/25 71/36
 Գումար      

07.04.2022

Առաջադրանքների քննարկում

Բանավոր մաթեմատիկա

Բլգովարություն

06.04.2022

Սկսում ենք անցածի կրկնություն, որպեսզի հաջորդիվ թեմաները ավելի հասկանալի լինեն:

Թեմա՝ կոտորակների գումարում

Կոտորակների գումարում

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Գումարե՛ք կոտորակները

8/35+9/35=

4/15+8/15+3/15=

36/127+9/127=

½+1/4=

7/8+5/18

5/24+41/36=

7/32+5/28=

3/2+1/18+1/9=

19/15+6/5+13/30=

8/7+5/4+11/14=

7/3+1/6+5/24=

2․ ABCDE հնգանկյան մեջ

AB=BC=5/12 սմ

CD=DE=8/9 սմ

EA=11/18 սմ

Գտեք հնգանկյան պարագիծը։

3․ Պետք էր վերանորոգել 900մ երկարությամբ մի ճանապարհ։ Առաջին մի քանի օրում վերանորոգված ճանապարհահատվածի երկարությունը 180 մ էր։ Աշխատանքի ո՞ր մասն էր կատարված, և ո՞ր մասն էր մնացել կատարելու։

Տնային առաջադրանքներ

1․ Գումարե՛ք կոտորակները

14/7+85/7=

38/93+16/93+105/93=

34/100+116/100=

1/3+1/4=

11/12+3/18=

9/16+81/24=

19/36+4/32=

5/6+2/9=

7/20+11/15=

31/28+5/21=

41/42+37/18=

7/6+5/4+17/18=

4/5+11/45+7/60=

2 Քանի՞ վայրկյան են

1/3 րոպեն

1/5 ժամը

1/8 օրը

3․ Հեծանվորդի արագությունը մեքենայի արագության 1/3-ն է։ Որքա՞ն է մեքենայի արագությունը, եթե հեծանվորդը 50կմ ճանապարհն անցնում է 2 ժամում։

05.04.2022

Առաջադրանքների ստուգում

Մարտ ամսվա ֆլեշմոբի առաջադրանքների քննարկում

04.04.2022

ԱռաջադրանքներСкачать

31.03.2022

Առաջադրանքների ստուգում

Կատաում են մաթեմատիկայի մարտ ամսվա ֆլեշմոբի

Առաջին մակարդակ
Երկրորդ մակարդակ

Առաջադրում են սովորողները

30.03.2022

Կատաում են մաթեմատիկայի մարտ ամսվա ֆլեշմոբի

Առաջին մակարդակ
Երկրորդ մակարդակ

Առաջադրում են սովորողները

29-31.03.2022

Թեմա՝ Թվաբանական գործողությունները խառը թվերով

Թվաբանական գործողությունները խառը թվերով

 1. Կատարե՛ք հաշվումները՝ կիրառելով խառը թվերով թվաբանական գործողությունների ընդհանուր կանոնը
  • 3 ամբողջ 7/8 + 5 ամբողջ ¾
  • 2 ամբողջ 5/9 + 11 ամբողջ 2/3
  • 9 ամբողջ 2/5 – 8 ամբողջ ¼
  • 6 ամբողջ 7/8 – 1 ամբողջ 1/5
 2. Կատարե՛ք գործողությունները խառը թվերով թվաբանական գործողությունների ընդհանուր կանոնով.
  • 25 ամբողջ 4/7 + 31 ամբողջ 5/14
  • 37 ամբողջ 9/25 + 82 ամբողջ 7/20
  • 23 ամբողջ 3/13 – 15 ամբողջ 25/26
  • 45 ամբողջ 9/10 – 36 ամբողջ 9/10
 3. Կատարե՛ք խառը թվերի գումարում առավել հարմար եղանակով.
  • 37 ամբողջ 8/9 + 41 ամբողջ 5/6
  • 66 ամբողջ 13/24 + 72 ամբողջ 11/28
  • 45 ամբողջ 7/12 + 63 ամբողջ 23/36
  • 124 ամբողջ ½ + 328 ամբողջ ¾
 4. Կատարե՛ք խառը թվերի հանում առավել հարմար եղանակով.
  • 8 ամբողջ 9/10 — 6 ամբողջ 2/5
  • 4 ամբողջ 5/11 — 2 ամբողջ 3/10
  • 12 ամբողջ 25/36 – 9 ամբողջ 7/24
  • 14 ամբողջ 7/12 – 6 ամբողջ 5/6
 5. Երեք խառը թվերից առաջինը 8 ամբողջ 1/3 է: Եկրորդ թիվը 5 ամբողջ 5/6-ով մեծ է առաջինից, իսկ երրոդը 3 ամբողջ 1/4 –ով մեծ է երկրորդից: Գտե՛ք այդ թվերի գումարը:
 6. Եռանկյան կողմերի չափան արդյունքներն են՝ 3 ամբողջ 2/5 սմ, 4 ամբողջ 7/9 սմ և  5 ամբողջ 1/3 սմ: Ստուգե՛ք, որ եռնակյան ցանկացած երկու կողմերի երկարությունների գումարը մեծ է երրոդ կողմի երկարությունից:
 7. Հաշվե՛ք

28.03.2022

Ամփոփում ենք Գարնանային արձակուրդների առաջադրանքները, պատասխանում հարցերին

«Հանրային աուդիտ» նախագծի շրջանակներում չափումներ ենք իրականացնում

21-25.03.2022

Գարնանային արձակուրդների առաջադրանքների փաթեթ

 1. Գնացքի մի վագոնում 36 ուղևոր կա, իսկ մյուսում՝  դրա 5/6-մասը:  Ընդամենը քանի՞ ուղևոր կա այդ երկու վագուններում:
 2. A-ից B    ճանապարհը  900կմ: Միաժամանակ A կետից դուրս եկավ ավտոբուսը, որի արագությունը 40կմ/ժ է, իսկ B կետից մեքենան՝ 60 կմ/ժ արագությամբ:  Քանի՞ ժամ հետո  նրանք կհանդիպեն:
 3. Գծի՛ր ուղղանկյունանիստ(Geogebra.org), որի երկարությունը լինի 18սմ, լայնությունը՝ 2դմ, իսկ բարձրությունը՝ 21սմ: Հաշվի՛ր նրա ծավալը:

Հուշում.  1դմ=10սմ

4. Ուղղանկյան երկարությունը 24 սմ, իսկ լայնությունը երկարության 2/3 մասը: Որքա՞ն է ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը:
5.Կոտորակները կրճատիր

 • 25/100=
 • 11/66=
 • 10/600=
 • 60/15=

6.Կոտորակները համեմատիր

 • 1/4 և 3/4
 • 5/8 և 1/4
 • 9/11 և 3/22
 1. Քանի՞  գրամ է  7կգ 800 գրամը:
 2. Քանի՞  րոպե է 1/12ժամը:
 3. Քանի՞ մետր է 2կմ  300մ-ը:
 4. Քանի՞ վայրկայան է 1/5 րոպեն:
 5. Ավտոմեքենան առաջին երեք ժամում անցավ 80կմ/ժ արագությամբ, իսկ հաջորդ երկու ժամում, յուրաքանչյուրում` 30կմ/ժ-ով արագ: Քանի՞ կմ ճանապարհ անցավ այդ 5 ժամում:

12. Գտիր`

 • 1մ-ի   1/5  մասը=
 • 3մ-ի   1/50 մասը=
 • 2ժ-ի   1/2 մասը=
 • 4տ-ի  1/5 մասը=
 • 10տ-ի 1/10մասը=

Լրացուցիչ

13. Երկնիշ թվից հանում ենք իր թվանշանների գումարը: Եթե տարբերությունը երկնիշ թիվ է ստացվում, նորից նույն գործողությունն ենք կատարում՝ այդ թվից հանում ենք իր թվանշանների գումարը: Այդպես շարունակում ենք, մինչև տարբերությունը միանիշ թիվ ստացվի: Ինչ ես կարծում, որ միանիշ թիվը կստացվի:

16-18.03.2022

Թեմա՝ Խառը թվերի համեմատումը

Խառը թվերի համեմատում

 1. Համեմատե՛ք խառը թվերը
  • 1 ամբողջ 97/100 և 1 ամբողջ 2/3
  • 3 ամբողջ 1/10 և 2 ամբողջ 9/10
  • 20 ամբողջ 5/8 և 21 ամբողջ 1/100
  • 2 ամբողջ 2/5 և 2 ամբողջ ¾
  • 4 ամբողջ 6/4 և 4 ամբողջ 5/7
  • 120 ամբողջ 1/3 և 121 ամբողջ 1/9
 2. Աճման կարգով դասավորե՛ք հետևյալ թվերը
  • 11 ամբողջ 2/3, 5 ամբողջ 3/4, 25 ամբողջ 8/15, 13 ամբողջ 6/7,  5 ամբողջ 1/4, 11 ամբողջ 1/3, 13 ամբողջ 5/7, 25 ամբողջ 9/15
 3. Նվազման կարգով դասավորե՛ք հետևյալ թվերը
  • 4 ամբողջ 11/13, 19 ամբողջ 13/14, 20 ամբողջ 2/7, 18 ամբողջ 9/11, 4 ամբողջ 10/13, 20 ամբողջ 5/8, 19 ամբողջ 5/14
 4. Ինչքանո՞վ պետք է մեծացնել 4/9-ը, որպեսզի ստացվի՝
  • 7/9
  • 1
  • 11/12
  • 8/5
 5. Երկու դերձակ մեկ աշխատանքային օրում կատարեցին ամբողջ աշխատանքի ¾-ը, ընդ որում նրանցից մեկը կատարեց ամբողջ աշխատանքի կեսը: Աշխատանքի ո՞ր մասը կատարեց մյուս դերձակը:
 6. Կատարե՛ք մնացորդով բաժանում.
  • 395 : 8
  • 162 : 5
  • 977 : 2
  • 151 : 2
 7. Իրարից 750 կմ հեռավորություն ունեցող քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու մեքենա: Նրանցից մեկի արագությունը 70 կմ/ժ էր, մյուսինը՝ 80 կմ/ժ: Ամբողջ ճանապարհի ո՞ր մասը կկազմի նրանց հեռավորթյունը 2 ժ հետո:
 8. Մտպահված է մի թիվ: Եթե այդ թվին ավելացնենք 127 և ստացված գումարից հանենք 89, ապա կստացվի 111 : Գտե՛ք մտապահված թիվը:

14-16.03.2022

Թեմա՝ Խառը թվեր

Խառը թվեր

 1. Թվերի գումարը գրի առեք խառը թվի տեսքով
 2. 2 + 6/7
 3. 5 + ¼
 4. 9 + 2/5
 5. 1 + 8/9
 6. 15 + 11/12
 7. 104 + 3/7
 8. Խառը թիվը ներկայացրե՛ք բնական թվի և կանոնավոր կոտորակի տեսքով
 9. 3 ամբողջ 4/5
 10. 21 ամբողջ ½
 11. 8 ամբողջ 11/12
 12. 32 ամբողջ ¾
 13. 1 ամբողջ 103/125
 14. 200 ամբողջ 344/625
 15. Խառը թիվը ներկայացրե՛ք անկանոն կոտորակի տեսքով.
 16. 18 ամբողջ 3/7
 17. 2 ամբողջ 1/3
 18. 7 ամբողջ 5/9
 19. 25 ամբողջ ¾
 20. Անկանոն կոտորակը վերածե՛ք խառը թվի
 21. 375/18
 22. 19/2
 23. 49/3
 24. 219/5
 25. 34/7
 26. 881/18
 27. 600/13
 28. 25/4
 29. Համեմատե՛ք թվերը՝ ներկայացնելով խառը թվի և անկանոն կոտորակի տեսքով.
 30. 3 ամբողջ 2/5 և 2 ամբողջ ½
 31. 4 ամբողջ ¼ և 4 ամբողջ ¾
 32. 7 ամբողջ 11/12 և 8 ամբողջ 11/12
 33. 5 ամբողջ 19/20 և 5 ամբողջ 18/19
 34. Խառը թվերը վերածելով անկանոն կոտորակների՝ կատարե՛ք գումարում.
 35. 2 ամբողջ 3/5 + 2/5
 36. 7 ամբողջ 4/9 + 5/9
 37. ¼ + 3 ամբողջ 5/16
 38. 5/6 + 4 ամբողջ 7/18
 39. Ուղղանկյան լայնությունը 2 սմ է, իսկ երկարությունը՝ 3/5 սմ-ով ավելի: Որքա՞ն է ուղղանկյան պարագիծը:
 40. Ուղղանկյան պարագիծը 10 սմ է, նրա կողմերից մեկի երկարությունը ¾ սմ: Որքա՞ն  են ուղղանկյան մյուս կողմերի երկարությունները:

09-10.03.2022

Թեմա՝ Կոտորակների բաժանում

Կոտորակների բաժանում

 1. Կատարե՛ք կոտորակների բաժանում.
  • 3/8 : 7/4
  • 20/3 : 13/36
  • 9/35 : 3/7
  • 121/63 : 11/9
 2. Կատարե՛ք բաժանում.
  • 5/21 : 15/7
  • 18/25 : 6/75
  • 56/69 : 8/23
  • 11/72 : 5/24
 3. Կատարե՛ք բաժանում
  • 3 : 4/7
  • 12 :3/8
  • 8:5/12
  • 81:9/10
  • 12 : 48/17
  • 15 : 35/16
 4. Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն.
  • 5/6 x * = 23/12
  • 8/9 x * = 18/3
  • 25/6 x * = 30/16
  • 14/5 = 7/10 x *
  • 32/21 = 66/49 x *
  • 45/16 =15/44 x *
 5. Գտե՛ք այն թիվը, որի՝
  • ½-ը հավասար է ¾
  • 5/9-ը հավասար է 2/3-ի
  • 36/11-ը հավասար է 5/2-ի
  • 7/3-ը հավասար է 125/91-ի
 6. Կատարե՛ք կոտորակների բաժանում և արդյունքը ստուգե՛ք բազմապատկումով.
  • 2/7 : 3/49
  • 8/25 : 4/5
  • 6/44 : 3/11
  • 144/45 : 12/9
 7. Երբ նավակն անցավ նավամատույցների հեռավորության 2/7-ը, մինչև ճանապարհի կեսին հասնելը նրան մնաց անցնելու ևս 21 կմ: Գտե՛ք նավամատույցների հեռավորությունը:
 8. Կատարե՛ք գորողությունները.
  • 5/11 : 75/22 + 4/3 x 7/5 – 2/3 : 5/7
  • 72/25 : 24/15 + 7/30 x 6/7 + 33/2 x 16/5
  • 10/3 : 15/4 + (3/7 + 13/35) x 21/2
  • (16/3-9/15) : 8/5 + (17/4 – 15/8) : 38/11

07.03.2022

Թեմա՝ Թվաբանական օրենքները կոտորակների բազմապատկման համար

 1. Ստուգե՛ք տեղափոխական օրենքը կոտորակների բազմապատկման համար՝ որպես օրինակ վերցնելով կոտորակների հետևյալ զույգերը.

Օր. ½ և ¾

½ x ¾ = 1 x3 /2 x 4=3/8

¾ x ½ = 3x 1 / 4 x 2 =  3/8

3/8 = 3/8

 • 12/39 և 53/72
 • 83/56 և 93/72
 • 39/14 և 424 593
 • 82/67 և 225/737
  1. Ստուգե՛ք զուգորդական օրենքը կոտորակների բազմապատկման համար՝ որպես օրինակ վերցնելով կոտորակների հետևյալ եռյակները.

Օր. ½, ¾ և 5/6

(½ x ¾) x 5/6 = 3/8 x 5/6 = 15/48

½ x (¾ x 5/6)= ½ x 15/24 = 15/48

15/48 = 15/48

 • 8/3 , 7/5 և ½
 • 5/16, 3/7 և 19/8
 • 17/2, 3/16 և 25/27
 • 51/8, 4/9 և 23/64
  1. Օգտագործելով տեղափոխական և զուգորդական օրենքները կոտորակների բազմապատկման համար, հաշվե՛ք.
 • 5 x ¾ x 1/5
 • 2/3 x 15/17 x 3/2
 • 5/9 x 14 x 3/5
 • 8 x 11/7 x 7/8
  1. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.
 • (2/7 + 5/21) x 63 + ¼ x (8/7 – 3/14)
 • (7/12 +5/18) x 24 – 3/5 x 25/2
 • (7/9 – 5/36) x 1/23 + (11/3 – 4/9) x 27
 • 12/5 x 25/3 x 4/5 + 2/3 x ¼ x 72
  1. Աստղանիշի փոխարեն գրե՛ք այն թիվը, որի դեպքում կստացվի հավասարություն
 •  * + 9/16 = 25/24
 • * + 8/21 = 25/49
 • *-5/6 = ¾ -1/2
 • *-9/10 = 8/7 -11/21
  1. Կոտորակը նախ կրճատել են 3-ով, ապա՝ 5-ով և վերջապես՝ 6-ով: Կրճատվու՞մ է արդյոք այդ կոտորակը 90-ով: 
  2. Երկու ներկարար պետք է ներկեին 120 մ երկարությամբ ցանկապատը: Մինչև կեսօր առաջին ներկարարը կատարեց ամբողջ աշխատանքի ½-ը, իսկ երկրորդը՝ 1/3-ը: Ի՞նչ երկարություն ուներ ցանկապատի դեռ չներկված մասը:
  3. Խանութում ստացան 50 ձեռքի ժամացույց՝ մի մասը երեք սլաքով, մյուս մասը երկու սլաքով: Բոլոր ժամացույցների սլաքների քանակը 123 էր: Յուրաքանչյուր տեսակի քանի՞ ժամացույց էր ստացվել խանութում:  

02-04.03.2022

Թեմա՝ կոտորակների բազմապատկում

Կոտորակների բազմապատկում

 1. Գումարը գրի՛ առեք արտադրյալի տեսքով.
  • 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5
  • 2/3 + 2/3 + 2/3 + 2/3 + 2/3
  • 4/3 + 4/3 + 4/3 + 4/3
  • 7/2 + 7/2 + 7/2
 2. Արտադրյալը գրի՛ առեք գումարի տեսքով.
  • 5 . ½
  • 3 . 5/2
  • 4 . 6/7
  • 2/5 . 2
  • 4/9 . 5
  • 2/3 . 7
 3. Կատարե՛ք բազմապատկում.
  • 3/7 . 5/2
  • 8/3 . 9/4
  • 5/9 . 7/4
  • 6/7 . 3/8
  • 2/9 . 6/17
  • 10/7 . 3/8
  • 4/5 . 21/16
  • 15/4 . 5/3
  • 12/17. 31/27
  • 56/59 . 13/8
  • 25/23 . 69/70
  • 44/37 . 111/11
 4. Կատարե՛ք գործողությունները
  • 5/2 . 7/8 + ¾ . 9/5
  • 3/8 . 5/6 + 17/6 . 9/10
  • 11/2 . 13/12 + 5/24 . 3/2
  • 81/16 . 8/5 -3/20 . 11/4
  • 35/4 . 79/15 – 21/3 . 5/4
  • 13/4 . 68/7 – 97/49 . 9/8
 5. Ուղղանկյան լայնությունը 5/2 սմ է, իսկ երկարությունը լայնությունից 7 անգամ մեծ է: Գտե՛ք ուղղանկյան պարագիծն ու մակերեսը:
 6. Թիվը ներկայացրե՛ք երկու սովորական կոտորակների արտադրյալի տեսքով:
  • 12/85
  • 1/16
  • 72/35
  • 8/9
  • 24/75
  • 32/65
 7. Կատարե՛ք գործողությունները:
  • 2/5 . (1/2 + ¾ + 1/8)
  • 3/7 . 2/4 + 5/2 . 3/14
  • 7/3 . 9/4 + 9/4 . 5/12
  • 7/12 . 12/7 – 11/17 . 17/11
 8. Կրճատե՛ք կոտորակները
  • 72/60
  • 44/99
  • 30/12
  • 84/66
  • 132/81
  • 169/26
 9. Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա բարձրությունը 8 սմ է, իսկ հիմքը քառակուսի է, որի կողմը երկու անգամ փոքր է ուղղանկյունանիստի բարձրությունից:
 10. Կոտորակները բերե՛ք ընդհանուր հայտարարի.
  • 6/21, 23/14 և 8/49
  • 4/121, 3/88 և 5/11
  • 71/64, 5/80 և 32/72
  • 13/36, 15/54 և 3/18
 11. Մի ծորակը ավազանը լցնում է 7 ժամում, իսկ մյուսը՝ 5 ժամում: Ավազանի ո՞ր մասը կլցվի 1 ժամում, եթե երկու ծորակներն էլ բացվեն:

01.03.2022

Քննարկում ենք փետրվար ամսվա ֆլեշմոբի առաջին և որկրորդ մակարդակի խնդիրները, ստուգում բլոգները:

28.02.2022

Թեմա՝ Կոտորակների հանում

1.Կատարե՛ք կոտորակների հանում:

63/15 – 48/15

100/19 – 31/19

8/7 – 1

10/197 – 4/197

2.Անկանոն կոտորակից նույն հայտարարն ունեցող ի՞նչ կանոնավոր կոտորակ պետք է հանել, որպեսզի պատասխանը բնական թիվ լինի.

10/3

29/7

62/11

3.ABC եռանկյան պարագիծը 12/7 սմ է: Հայտնի է, որ AC = 5/7 սմ, AB = 3/7 սմ: Գտե՛ք BC կողմի երկարությունը:

4.Ի՞նչ կոտորակ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն:

82/105 +* = 91/105

* + 11/12 = 29/12

5.Կատարե՛ք կոտորակների հանում:

27/24 – 19/32

25/81 – 5/18

35/48  — 17/36

43/64 – 15/24

81/56 – 3/14

72/169 – 5/26

6.Գտե՛ք որևէ երկու կոտորակ, որոնց տարբերությունը լինի՝

4/9

17/5

18/13

24.02.2022

Թեմա՝ Կոտորակների կրճատում և գումարում

Կրճատեք կոտորակները

Կոտորակը կրճատելու համար անհրաժեշտ է կոտորակի համարիչն ու հայտարաը բաժանել նրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարի վրա։

 • 15/20
 • 25/10
 • 3/9
 • 12/4
 • 5/30
 • 36/48
 • 48/6
 • 27/81
 • 100/125
 • Նույն հայտարարով կոտարակների գումարը

3/12+19/12=(3+19)/12=22/12=11/6

Տարբեր հայտարարով կոտորակների գումարումը

5/24+3/4=(5·1+3·6)/24=(5+18)/24=23/24

Գտնենք [24,4]=24

24:24=1

24:4=6

Կատարե՛ք գումարում

 • 12/50+6/25
 • 6/13+4/2
 • 7/12+5/10
 • 7/24+5/10
 • 4/11+3/4
 • 12/5+3/10
 • 6/8+6/5
 • 7/8+8/9
 • 14/3+15/2+3/4
 • 6/4+3/4+5/3
 • 12/7+8/3+41/21
 • 5/8+6/4+6/5

Նարեկը որոշեց վերանորոգել  իր  ննջասենյակը։ Առաջին օրը նա կատարեց ամբողջ աշխատանքի  1/12-րդ մասը, երկրորդ օրը՝ 1/6-րդը։ Աշխատանքի ո՞ր մասը մնաց կատարելու։

Անահիտը առաջին օրը կարդաց ամբողջ գրքի 1/5-րդ մասը, երկրորդ օրը՝ 4/7-ը։ Անահիտին գրքի ո՞ր մասը մնաց   կարդալու։

Հասմիկը առաջին օրը կարդաց ամբողջ գրքի 1/6-րդ մասը, երկրորդ օրը՝ 1/2-ը, իսկ երրորդ օրը՝ 1/5-ը։ Ամբողջ գրքի ո՞ր մասն է կարդացել Հասմիկը 3 օրում։

23.02.2022

Թեմա՝ Կոտորակների գումարում

Եթե կոտորակների հայտարարները միևնույն թիվն են, ապա գումարման և հանման ժամանակ համարիչները համապատասխանաբար գումարում կամ հանում ենք, ստացված արդյունքը գրում համարիչի տեղում, իսկ հայտարարը թողնում նույնը:

Այն դեպքում, երբ կոտորակների հայտարարները տարբեր թվեր են, անհրաժեշտ է դրանք բերել ընդհանուր հայտարարի:

 1. Կատարել գումարում
 • 1/3+5/3=
 • 2/5+6/5=
 • 9/13+8/13=
 • 13/15+2/15=
 • 1/2+7/2+9/2=
 • 3/4+14/4+6/4=
 • 9/15+8/15+12/15=
 • 1/2+1/2+1/2=
 • 1/5+7/5+9/5=
 • 4/13+5/13+1/13
 • 1/9+3/9+5/9=
 • Կոտորկաները բերել ընդհանուր հայտարարի և կատարել գումարում
 • 2/3+5/6=
 • 3/2+7/6=
 • 14/15+1/5=
 • 2/5+4/5=
 • 1/20+4/10=
 • 4/15+3/5=
 • 12/20+4/7=
 • 24/30-1/6=
 • 35/16-2/32=
 • 1/15+4/20+6/60= 
 • 34/7-2/14+5/6=
 • 1/5+3/10=
 • 3/6+2/4=
 • 5/20+1/4=                           
 • 6/15+3/10=
 • 3/7+4/10=                           
 • 14/20+7/10=

21-22.02.2022

Առաջադրանքներ դասարանում
	Կոտորակները բերեք ընդհանուր հայտարարի
	5/8 և 1/16
	5/3 և 4/6
	5/6 և 7/12
	1/18 և 5/6
	3/5 և 4/15  
	1/10 և 4/25
	2/3 և 3/4 
	3/2 և  5/3
	1/12 և 3/4
	14/5 և 4/7
	5/2 և 3/15
	12/100 և 6/25
	6/13 և 4/7
	7/12 և 5/10
	7/100 և  3/25
	5/4 և 12/14
	1/12 և 5/6
	5/12 և 3/7
	1/15 և 5/4
	9/10 և 5/7
Առաջադրանքներ տան համար
 1. Կոտորակները բերե՛ք 24-ի հավասար ընդհանուր հայտարարի.
 • 3/2 և 5/6
 • ¾ և 17/6
 • 13/6 և 14/3
 • 1/12 և 5/8
 1. Կոտորակները բերե՛ք ընդհանուր հայտարարի .
 • 1/6 և 8/15
 • 8/3 և 7/12
 • 1/48 և 75/12
 • 9/50 և 24/25

17.02.2022

Թեմա՝ կրկնություն

 1. Գրե՛ք այն կոտորակը, որին հավասար է տրված բաժինների գումարը
  • 1/7+1/7+1/7+1/7
  • 1/48+1/48+1/48+1/48
 2. Բաժինների գումարի տեսքով ներկայացրե՛ք սովորական կոտորակները
  • 7/9
  • 14/5
  • 28/3
  • 8/9
 3. Քանի՞ աստիճան է ուղիղ անկյան 5/6 մասը:

4. Քանի՞ դմ է

  • 2/5 մ-ը
  • 3/20 կմ-ը
 1. Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրեու դեպքում կստացվի ճիշտ հավասարություն
  • 6 x *=(49+5)x2
  • (2x*)x48=96
 2. Կատարե՛ք գործողությունները
  • (93120-3620): (482+234)=
  • (696259-1435) : (392+2752)=
 3. Կոտորակների հավասարության պայմանի հիման վրա ստուգե՛ք, թե իրար հավասար են հետևյալ կոտորակները
  • 4/3 և 12/36
  • 88/16 և 11/2
  • 21/14 և ¾
  • 4/3 և 16/4
 4. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրեք այն թիվը, որի դեպքում կստացվի հավասարություն
  • 2/5 = */20
  • 2/3 = * /27
  • 7/8 = 21/*
  • 1=2/*

16.02.2022

Առաջադրանքներ

 1. Կոտորակների հավասարության պայմանի հիման վրա ստուգե՛ք, թե իրար հավասար են արդյոք կոտորակները․
 • 20/40 և 5/6
 • 96 / 182 և ½
 • 4/3 և 12/36
 • 21/10 և   105/50
 1. Ասացե՛ք․ թե ինչու՞ են իրար հավասար հետևյալ կոտորակները
 • 2/5 և  8/20
 • 8/13 և   24/39
 1. 1/3, 5/4, 5/6, 12/48 կոտորակների փոխարեն գրեք 24 հայտարար ունեցող և նրանց հավասար կոտորակներ։
 2. Հետևյալ կոտորակներից, որո՞նք են իրար հավասար
 • 25/40, 65/104, 48/96, 5/8, 2/4, 60/96
 1. Տրված է 2/3 կոտորակը։ Գրե՛ք նրան հավասար այն կոտորակները, որոնց հայտարարներն են՝ 6, 12, 24, 36:

14-15.02.2022

Թեմա՝ Բաժինների գումարումը. Սովորական կոտորակներ

Առաջադրանքները և դասի նյութը`

ԱյստեղСкачать

13.02.2022

Թեմա՝ Բաժինների գումարումը. Սովորական կոտորակներ

Առաջադրանքները և դասի նյութը`

ԱյստեղСкачать

10.02.2022

Թեմա՝  սովորական կոտորակներ, բաժիններ

09.02.2022

Ստուգում ենք նախորդ օրվա առաջադրանքները և վերհիշում ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ թեման:

1․Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելով գտեք նրա
բաժանարարները
102
124
327
400
2․ Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց
ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։
18 և 26
108 և 42
25 և 40
58 և 86
44 և 64
3․ Գտեք թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
96 և 224
125 և 500
124 և 186
333 և 777
306 և 714
4․ Գտեք թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։
42 և 64
14 և 27
72 և 80
49 և 77
128 և 24

07.02.2022

Աշխատում ենք ինքնուրույն:

56*4 թվի *-ի փոխարեն  գրիր ամենամեծ թվանշանն այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի

•           3-ի

•           4-ի

•           8-ի

•           9-ի

2.         Թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների

•           70

•           55

•           90

•           108

3.         Քանի՞ անգամ է 6-ի բոլոր բաժանարարների գումարը մեծ 6-ից:

4.         Գտեք 8-ի բազմապատիկ ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր երկնիշ թվերի տարբերությունը:

5.         Գտեք 70-ից մեծ ամենափոքր բնական թիվը, որը 8-ի բաժանելիս ստացվում է 1 մնացորդ:

6.         Գտե՛ք թվի բոլոր պարզ բաժանարարները․

•           36

•           369

7.         Մի քառակուսու պարագիծը 14 սմ է, իսկ մյուսինը՝ 50 սմ։ Քանի՞ սանտիմետրով է

քառակուսիներից մեկի կողմը մյուսի կողմից մեծ։

8.         Խորանարդի բոլոր կողերի երկարությունների գումարը 132 սմ է։ Գտե՛ք նրա ծավալը։

9.         Գտեք թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

•           39 և 65

•           36 և 48

•           42 և 105

•           111 և 185

10.       4․ Գտեք թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։

•           25 և 85

•           49 և 28

•           22 և 33

•           105 և 35

03.03.2022

Թեմա՝ Երկու թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը գտնելը՝ թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով

Դիտարկենք 18 և 24 թվերը: Նրանց բաժանարարներն են.

18-ինը՝ 1, 2, 3, 6, 9, 18

24-ինը՝ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

Այստեղից երևում է, որ նրանց մենամեծ ընդհանուր բաժանարարը՝ 6-ը, նրանց բոլոր ընդհանուր պարզ արտադրիչների արտադրյալն է.

6 = 2 x 3

Երկու բնական թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը հավասար է նրանց բոլոր ընդհանուր պարզ արտադրիչների արտադրյալին:

Երկու բնական թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը գտնելու համար պետք է.

 1. Այդ թվերը վերլուծել պարզ արտադրիչների
 2. Ստացված վերլուծումներում գտնել բոլոր ընդհանուր պարզ արտադրիչները
 3. Հաշվել բոլոր ընդհանուր պարզ արտադրիչների արտադրյալը

Երկու բնական թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը գտնելու համար պետք է՝

 1. Այդ թվերը վերլուծել պարզ արտադրիչների
 2. Այդ թվերից որևէ մեկի վերլուծումը լրացնել մյուսի այն արտադրիչներով, որոնք չկան առաջին թվի վերլուծման մեջ
 3. Հաշվել ստացված արտադրյալը

Դիտարկենք 18 և 24 թվերը

18 = 2 x 3 x 3

24 = 2 x 2 x 2 x 3

[18, 24] = 2 x 3 x 3 x 2 x 2 = 72

Իրոք, 72 թիվը բաժանվում է և՛ 18-ի և՛ 24-ի, այսինքն՝ նրանց ընդհանուր բազմապատիկ է:

Առաջադրանքներ

Ընտրեք այն երկու թվերը, որոնց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1-ն է:

18,33,55

35,49,55

32,81,108

 1. Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտե՛ք նրա բոլոր բաժանարարները.
 • 102
 • 124
 • 327
 • 400
 1. Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտե՛ք նրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը.
 • 18 և 26
 • 16 և 36
 • 108 և 42
 • 44 և 64
 1. Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտե՛ք նրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը.
 • 36 և 45
 • 16 և 24
 • 108 և 42
 • 44 և 64

Կովը մեկ օրում ուտում է 20 կգ խոտ: Որքա՞ն խոտ է անհրաժեշտ անասնապահին 5 կով մեկ շաբաթ կերակրելու համար:

02.02.2022

Թեմա՝ Բաղադրյալ թվի վերլուծումը պարզ արտադրիչների

Quizizz.com կայքի միջոցով ստեղծում ենք հարցաշար այս թեմայի վերաբերյալ: Որպես օրինակ կարող ենք նայել այս հարցաշարը:

01.02.2022

Թեմա՝ Բաղադրյալ թվի վերլուծումը պարզ արտադրիչների

Գտնենք 48 -ի բոլոր բաժանարարները՝ ներկայացնենք այդ թիվը պարզ թվերի արտադրյալի տեսքով: Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելիս օգտագործում են բաժանելիության հայտանիշները և կիրառում՝ սյունակով գրառում: Բաժանելին գրվում է ուղղահայաց գծից ձախ, բաժանարարը՝ աջ, իսկ քանորդը՝ բաժանարարի տակ:

48|2

24|2

12|2

6|2

3|3

1

Ստանում ենք՝ 48=2⋅2⋅2⋅2⋅3, ընդ որում ստացված բոլոր արտադրիչները՝ 2 -ները և 3-ը պարզ թվեր են:

Թվի ներկայացումը պարզ թվերի արտադրյալի տեսքով կոչվում է թվի վերլուծում պարզ արտադրիչների:

375|3

125|5

25|5

5|5

1

375=3⋅5⋅5⋅5

Առաջադրանքներ դպրոցում

 1. Գտե՛ք հետյալ թվերի բոլոր պարզ բաժանարարները
 • 12
 • 20
 • 120
 • 139
 1. Հետևյալ թվերը վերլուծե՛ք պարզ արտադրիչների.
 • 96
 • 106
 • 100
 • 1024
 • 704
 • 800
 • 888
 1. Աստղանիշի փոխարեն համապատասխան թվանշաններ գրելով՝ ստացե՛ք հավասարություն:
 • *10 = 2 x * x 5 x 7

Առաջադրանքներ տան համար

1 Գտե՛ք թվի բոլոր պարզ բաժանարարները․ 

9,15,27, 81, 120

2 Հետևյալ թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների․ 

92, 108, 625, 1024, 704, 888

3 Մի թվի պարզ բաժանարարներն են 2-ը, 5-ը և 7-ը։ Գտե՛ք այդ թիվը եթե հայտնի է, որ այն 125-ից մեծ չէ։ 

4 Գտեք տրված թվերի ընդհանուր պարզ արտադրիչները․ 

18 և 24

25 և 15

31.01.2022

Թեմա՝ Պարզ և բաղադրյալ թվեր

Այն բնական թիվը, որը ունի միայն երկու բաժանարար՝ ինքը և 1-ը, կոչվում է պարզ թիվ:

Օր. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, …

Այն բնական թիվը, որը իրենից և 1-ից բացի ունի նաև այլ բաժանարարներ, կոչվում է բաղադրյալ թիվ:

Օր. 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, …

1-ը ո՛չ պարզ թիվ է, ո՛չ էլ բաղադրյալ:

Առաջադրանքներ.

 1. Առանձնացրեք այն թվերը, որոնք պարզ են:

1, 7, 12, 15,57, 28, 400, 2501, 140, 3372, 10345

 1. Ստուգե՛ք, որ 240, 292, 6303, 1784, 3378, 10355 թվերը բաղադրյալ են:
 2. Բաղադրյա՞լ է արդյոք յուրաքանչյուր զույգ թիվ:
 3. Պա՞րզ է արդյոք յուրաքանչյուր կենտ թիվ:
 4. Գտե՛ք
 • (64, 68)
 • (93,36)
 • (66,33)

/Հուշում. նշանակում է պետք է գտնեք այս երկու թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը/

 1. Գտե՛ք
 • [6, 8]
 • [12, 6]
 • [15, 100]

/Հուշում. նշանակում է պետք է գտնեք այս երկու թվերի ամենափոքր ընդհանուր բամապատիկը/

16.11.2021

Թեմա՝ Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ

Այն բնական թիվը, որը տրված բնական թվերից յուրաքանչյուրի բազմապատիկ է, կոչվում է այդ թվերի ընդհանուր բազմապատիկ:

Տրված բնական թվերի ընդհանուր բազմապատիկներից ամենափոքրը կոչվում է այդ թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ:

Օր. [6, 8] = 24

Կարդում ենք այսպես՝ 6 և 8 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը 24-ն է:

Առաջադրանքներ

 1. Գտե՛ք 35 և 50 թվերի այն բոլոր ընդհանուր բազմապատիկները, որոնք փոքր են 500-ից:
 2. Գտե՛ք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը:
 • 24 և 6
 • 55 և 15
 • 90 և 70
 • 132 և 68
 • 65 և 39
 • 1 և 1000
 1. Գտե՛ք այն երկու թվերը, որոնց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը նրանց արտադարյալն է
 • 17, 10, 34
 • 20, 39, 42
 • 12, 26, 55
 1. Ունենք 8 սմ 2 մմ և 5 սմ 1 մմ կողմերով ուղղանկյուն և 6 սմ 7 մմ կողմով քառակուսի: Ուղղանկյա՞ն պարագիծն է ավելի մեծ, թե՞ քառակուսունը:

15.12.2021

Թեմա՝ Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար

Կատարում ենք ամփոփում: Վերջնաժամկետը միչև դեկտեմբերի 18-ն է:

Այն բնական թիվը, որը տրված բնական թվերից յուրաքանչյուրի բաժանարար է, կոչվում է նրանց ընդհանուր բաժանարար:

Տրված բնական թվերի ընդհանուր բաժանարարներից ամենամեծը կոչվում է նրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար:

 • Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
  Օրինակ՝ (24,30)=6
 • (25 և 15)=
 • (24 և 10)=
 • (120 և 60)=
 • (24 և 80)=
 • (25 և 125)=
 • (6 և 7)=
 • (5  և 13)=
 • (18 և 36)=
 • (15 և 45)=
 • (20 և 28)=
 • (35 և 25)=
 • (12 և 18)=

14.12.2021

Թեմա՝ Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար

Կատարում ենք ամփոփում: Վերջնաժամկետը միչև դեկտեմբերի 18-ն է:

Այն բնական թիվը, որը տրված բնական թվերից յուրաքանչյուրի բաժանարար է, կոչվում է նրանց ընդհանուր բաժանարար:

Տրված բնական թվերի ընդհանուր բաժանարարներից ամենամեծը կոչվում է նրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար:

 1. Գտե՛ք հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարները.
 • 14 և 58
 • 12 և 32
 • 17 և 25
 1. Գտե՛ք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը.
 • 55 և 33
 • 64 և 42
 • 27 և 45
 1. Ընտրե՛ք այն երկու թվերը, որոնց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1-ն է.
 • 110, 16, 25
 • 35, 49, 55
 • 32, 81, 108
 1. Հարթության վրա տարված են երկու ուղիղներ: Քանի՞ հատման կետ կարող են նրանք ունենալ: Իսկ քանի՞ հատման կետ կարող է լինել, եթե տարված լինեն իրար հատող երեք ուղիղներ:
 2. Հեծանվորդի արագությունը 290մ/ր է։ Քանի՞ կիլոմետ կանցնի հեծնվորդը 3 ժամում։
 3. Ավտոմեքենայի արագությունը 80կմ/ժ է։ Քանի՞ մետր կանցնիավտոմեքենան 1 րոպեում։

13.12.2021

Կատարում ենք ամփոփում: Վերջնաժամկետը միչև դեկտեմբերի 18-ն է:

Թեմա՝ Թվերի բաժանելիությունը 3-ի, 9-ի և 4-ի

3-ի բաժանման հայտանիշը

Բնական թիվը բաժանվում է 3 —ի այն և միայն այն դեպքումերբ 3 —ի է բաժանվում նրա կարգային թվանշանների գումարը

Օրինակ՝ 71445 թիվը բաժանվում է 3 -ի, քանի որ, նրա թվանշանների 7+1+4+4+5=21 գումարը բաժանվում է 3 -ի:

Բնական թիվը բաժանվում է 9-ի միայն այն դեպքում, երբ 9-ի է բաժանվում նրա կարգային թվանշանների գումարը: 

Օրինակ՝ 747 թիվը բաժանվում է 9-ի, քանի որ նրա թվանշանների 7+4+7=18 գումարը բաժանվում է 9-ի:Նման ձևով դիտարկում ենք 3-ի բաժանելիության հարցը:

Եթե առնվազն երկու նիշ ունեցող թվի վերջին երկու թվանշանները 0-ներ են կամ կազմում են 4-ի բաժանվող թիվ, ապա թիվը բաժանվում է 4-ի:  

47396 թիվը բաժանվում է 4-ի, քանի որ՝ թվի վերջին երկու թվանշանները կազմում են 96 թիվը, որը բաժանվում է 4-ի: Իրոք, եթե թիվը ներկայացնենք 47396=473⋅100+96 տեսքով, ապա կարելի է եզրակացնել, որ յուրաքանչյուր գումարելի բաժանվում է 4-ի: Ուրեմն՝ 4-ի բաժանվում է նաև գումարը:

 Առաջադրանքներ

 1. 83, 12, 65, 129, 1025, 8372, 6534, 5355, 893, 91917, 65382, 56574, 63, 25, 567, 828, 15, 32, 100, 14, 124, 266, 348, 5000, 301 թվերից սյունակաձև առանձանցրեք նրանք, որոնք բաժանվում են կամ 3-ի, կամ 9-ի, կամ 4-ի, կամ որ մեկին:
 2. Կբաժանվի՞ արդյոք 4-ի այն թիվը, որը բաժանվում է 8-ի:
 3. Գրե՛ք այն բոլոր թվանշանները, որոնք 152*4 գրառման մեջ աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում ստացված թիվը կբաժանվի՝
 • 3-ի –
 • 4-ի –
 • 9-ի –
 1. Աստղանիշերը փոխարինե՛ք թվանշաններով այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 3-ի: Գրե՛ք հինգ այդպիսի թիվ.
 • 2*1* —
 • *7*2 –
 • *10* —
 1. Գործածելով 4, 6, 8 թվանշանները ՝ գրե՛ք հինգ եռանիշ թիվ, որոնք բաժանվում են 9-ի:
 1. Երկու զամբյուղներում կա 120 ձու: Եթե առաջին զամբյուղից երկրորդի մեջ դնենք 15 ձու, իսկ երկրորդից առաջինի մեջ 5 ձու, ապա երկուզամբյուղներում հավասար քանակներով ձվեր կլինեն: Քանի՞ ձու կա զամյուղներից յուրաքանչյուրում:
 2. Գետի հոսանքի արագությունը 2 կմ/ժ է: Նրա ափին գտնվող երկու նավամատույցների հեռավորությունը 80 կմ է: Որքա՞ն ժամանակում նավակը կգնա մի նավամատույցից մյուսը և կվերադառնա, եթե նավակի արագությունը չհոսող ջրում 18 կմ/ժ:

09.12.2021

Թեմա՝ Բաժանելիության հայտանիշներ

 1. Առանց բաժանում կատարելու գտե՛ք 10, 205, 360, 537, 896, 1259 թվերի 10-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը:
 2. Առանց բաժանում կատարելու գտե՛ք 76, 83, 245, 189, 800, 384, 554 թվերը 5-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդները:
 3. 4, 59, 28, 896, 562, 10002, 569, 568, 380046, 235, 56689 թվերը բաժանե՛ք երկու խմբի՝ զույգ և կենտ թվեր:
 4. Ձմեռ պապը երեխաներից ամեն մեկին մի նվեր տվեց, որի մեջ կար այնքան կոնֆետ, որքան որ այդ երեխայի տարիքն էր: Քանի՞ կոնֆետ բաժանեց Ձմեռ պապը, եթե այդտեղ կային 9 երեխաներ, որոնցից բոլորի տարիքները տարբեր էին, ընդ որում ամենակրտսերը 6 տարրեկան էր, իսկ ամենաավագը՝ 14:

Լրացուցիչ

 1. Գտե՛ք առաջին յոթ բնական թվերը, որոնք 3-ի բաժանելիս ստացվում է 2 մնացորդ:
 2. Ծաղկեփնջում 50 կարմիր ու սպիտակ վարդեր կան, ընդ որում կարմիր վարդերը 4 անգամ շատ են սպիտակ վարդերից: Քանի՞ սպիտակ վարդ կա ծաղկեփնջում:
 3. 14, 520, 147, 185, 210, 589, 25660, 25587, 25470, 2588, 14, 1476, 1745, 120 հետևյալ թվերից առանձնացրեք նրանք որոնք առանց մնացորդի բաժանվում են և՛ 10-իմ, և՛ 5-ի, և՛ 2-ի:
 4. Ճամփորդը հեծանիվով 12 ժամում անցավ որոշ ճանապարհ: Որքա՞ն ժամանակում նա կանցնի այդ նույն ճանապարհը մեքենայով, եթե մեքենայի արագությունը հեծանիվի արագությունից երկու անգամ մեծ է:
 5. Քանի՞ անգամ կփոքրանա խորանարդի ծավալը, եթե նրա կողը փոքրացվի երկու անգամ:

08.12.2021

Կրկնություն՝ Ծավալ, ուղղանկյունանիստի ծավալ

 1. Հաշվել խորանարդի ծավալը, եթե բոլոր կողերի երկարությունների գումարը 144 է:
 2. Առաջին ղղանկյունանիստի ծավալը 80 մ խորանարդ է, իսկ երկրորդ ուղղանկյունանիստի ծավալը 100 մ խորանարդ: Որքա՞նով են նրանց բարձրությունները տարբերվում, եթե ուղղանկյունանիստի հատակի մակերեսը 20 մ քառակուսի է:
 3.  Որքա՞ն է ամենամեծ երկնիշ թվի և ամենափոքր եռանիշ թվի տարբերությունը:
 4.  Հաշվել այն խորանարդի ծավալը, որի կողմը 20 սմ: Ծավալը արտահայտել լիտրերով, հիշելով որ 1000 սմ խոր= 1 լիտր:
 5. Սովորողները որոշեցին գնալ Ջերմուկ հանգստանալու: Նրանք 100 հոգի էին և պետք է վարձակալեին 18 և 14 տեղանոց ավտոբուսներ: Որից քանի՞ հատ պատվիրեցին, եթե գիտենք որ նրանց ընդհանուր թիվը 6 էր:
 6. Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա կողմերն են՝
  • 7 սմ, 11 սմ, 3 սմ
  • 2 մ, 5 դմ, 10 սմ
  • 4 դմ, 7 դմ, 12 դմ
 7. Ո՞ր ուղղանկյունանիստի ծավալն է ավելի մեծ՝ 17 սմ, 15 սմ, 14 սմ կողմեր ունեցողի՞նը, թե՞ 11 սմ, 23 սմ, 10 սմ:
 8. Արտահայտե՛ք խորանարդ դեցիմետրերով.

343000 սմ խոր.

17280000 սմ խոր.

9. Հաշվե՛ք

 • 3551 : 67 — 2236 : 43 — 1 : 1
 • 5994 : 74 + 10010 : 182 — 87
 • 5952 : 93 + 20808 : 18 — 109 10. Գտե՛ք խորանարդի մակերևույթի մակերեսը (բոլոր նիստերի մակերեսների գումարը), եթե նրա կողմը 5 սմ:

07.12.2021

Թեմա՝ Ուղղանկյան մակերես

Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 3600 սմ2 է, իսկ կողմերից մեկը՝ 40սմ։

Ուղղանկյան լայնությունը 23 մ է, իսկ երկարությունը լայնությունից մեծ է 7 մ-ով։ Որքա՞ն է ուղղանկյան մակերեսը։

Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 16 սմ է։

Երբ ուղղանկյան լայնությունը մեծացրեցին 5 սմ-ով, իսկ երկարությունը՝ 10 սմ-ով, ապա ստացված ուղղանկյան պարագիծը հավասարվեց 80 սմ-ի։ Որքա՞ն էր ուղղանկյան պարագիծը։

Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 2400 սմ2 է, իսկ կողմերից մեկը՝ 30սմ։

Դասի նյութը և առաջադրանքները տես այստեղ

06.12.2021

Թեմա՝ Բեկյալ գծեր և բազմանկյուններ

Դասի նյութը և առաջադրանքները տես այստեղ

02.12.2021

Թեմա՝ Անկյուններ և նրանց չափումը

01.12.2021

Թեմա՝ Անկյան տեսակները

 1. Որքա՞ն է փռված անկյան աստիճանային չափը:

2.Որքա՞ն է ուղիղ անկյան աստիճանային չափը:

4.Կատարե՛ք բաժանում

9373 : 721 =

27200 : 425 =

39240 : 120 =

32054 :682 =

5.Գտե՛ք բաժանման թերի քանորդը.

97: 4 =

67 : 5 =

6.Ստուգողական աշխատանքից Հայկի և Արամի ստացած միավորների գումարը 75 է: Եթե Հայկը ստանար ևս 7 միավոր, կունենար այնքան միավոր, որքան ունի Արամը: Քանի՞ միավոր է ստացել նրանցից յուրաքանչյուրը:

Լրացուցիչ

 1. Գծե՛ք 6 սմ շառավղով շրջանագիծ: Ստացված շրջանի մեջ նշե՛ք մի A կետ, իսկ դրանից դուրս՝ B կետ: Համեմատե՛ք շրջանի կենտրոնից այդ կետերի ունեցած հեռավորությունները շրջանի շառավղի հետ: AB հատվածը կհատի՞ արդյոք շրջանագիծը:
 2. Գտե՛ք աստղանիշը
 • *+3 x 5 = 28
 • * x 18 + 25 = 97

3. Մանկապարտեզում կա 20 հեծանիվ. դրանց մի մասը երկանիվ է, մի մասը՝ եռանիվ: Բոլոր հեծանիվները միասին ունեն 55 անիվ: Քանի՞ երկանիվ հեծանիվ կա մանկապարտեզում:

30.11.2021

Թեմա՝ Շրջանագիծ և շրջան

 1. Բերեք շրջանաձև առարկաների օրինակներ։
 • Գծեք մի շրջանագիծ, որի շառավիղը 4 սմ է։ Ինչի՞ է հավասար այդ շրջանագծի տրամագիծը։
 • Գծեք մի շրջանագիծ, որի տրամագիծը 10սմ է։ Ինչի՞ է հավասար այդ շրջանագծի շառավիղը ։
 • Ուղիղը հատում է շրջանագիծը A և B կետերում։ Ի՞նչ կետով պետք է անցնի այդ ուղիղը, որպեսզի AB հատվածն ունենա հնարավոր ամենամեծ երկարությունը։
 • Որտե՞ղ է գտնվում այն կետը, որի հեռավորությունը շրջանագծի կենտրոնից հավասար է շրջանագծի շառավղին։
 • Գծեք մի շրջանագիծ, նրա վրա նշեք մի կետ և այդ կետից տարե՛ք տրամագիծ, շառավիղ և լար։ Համեմատե՛ք դրանք։ Ո՞րն է դրանցից ամենաերկարը, իսկ ո՞րը ամենակարճը։
 • 2 շրջանագծի կենտրոնների հեռավորությունը 10սմ է։ Շրջանագծերի շառավիղներն են՝ 2սմ և 5սմ։ Կհատվե՞ն արդյոք այդ շրջանագծերը։
 • 2 շրջանագծի կենտրոնների հեռավորությունը 10սմ է։ Շրջանագծերի շառավիղներն են՝ 4սմ և 7սմ։ Կհատվե՞ն արդյոք այդ շրջանագծերը։
 • Գծե՛ք մի շրջանագիծ։ Ապա տարե՛ք 3 ուղիղ այնպես, որ 1-ինը չհատի շրջանագիծը, 2-րդը շրջանագծի հետ ունենա 1 ընդհանուր կետ, իսկ 3-րդը՝ 2 ընդհանուր կետ։

10․ Գծե՛ք 4սմ շառավղով մի շրջանագիծ։ Դրա մեջ նշե՛ք մի A կետ, իսկ նրանից դուրս՝ մի B կետ։ Համեմատե՛ք շրջանի կենտրոնից այդ կետերի ունեցած հեռավորությունները շրջանի շառավղի հետ։ AB հատվածը կհատի՞ արդյոք շրջանագիծը։

29.11.2021

Թեմա՝ Ինքնուրույն աշխատանք

 1. Կատարե՛ք գործողությունները
  • (228: 19 + 910) x (728 : 182 + 85) =
  • (1163 — 825 : 33) x (3444 : 12 + 78) =
 2. Կատարի՛ր մնացորդով բաժանում.
  • 154 : 8 =
  • 53 : 7 =
 3. Հաշվե՛ք
  • 8 մ 3 սմ 1 մ + 20 սմ 9 մմ =
  • 8 ժ 30 վ – 5 ժ 15 վ =
 4. AC հատվածի երկարությունը 6սմ 7մմ է, BC հատվածինը՝ 8 սմ 4 մմ: Գտի՛ր AB հատվածի երկարությունը միլիմետրերով:
 5. Երկու ներկարար պետք է ներկեին 120 մ երկարությամբ ցանկապատը: Մինչև կեսօր առաջին ներկարարը կատարեց ամբողջ աշխատանքի ½-ը, իսկ երկրորդը՝ 1/3-ը: Ի՞նչ երկարություն ուներ ցանկապատի դեռ չներկված մասը:
 6. Խանութում ստացան 50 ձեռքի ժամացույց՝ մի մասը երեք սլաքով, մյուս մասը երկու սլաքով: Բոլոր ժամացույցների սլաքների քանակը 123 էր: Յուրաքանչյուր տեսակի քանի՞ ժամացույց էր ստացվել խանութում:  

25.11.2021

Թեմա՝ Խորանարդ

Կատարում ենք նոյեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները

Առաջադրանքներ

 1. Հաշվեք  12 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
 2. Հաշվեք  14 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
 3. Հաշվեք  19 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
 4. Հաշվեք  15 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
 5. Հաշվեք  4 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
 6. Հաշվեք  21 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
 7. Հաշվեք  11 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
 8. Հաշվեք  14 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
 9. Հաշվեք  21 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
 10. Հաշվեք  1 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

24.11.2021

1․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 2 սմ, 9 սմ,  11 սմ։

2․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 5 դմ, 7 դմ,  8 դմ։

3․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 6 սմ,  12 սմ, 10 սմ։

4․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 13 սմ, 15 սմ,  10 սմ։

5․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

11 սմ,  12 սմ, 10 սմ։

6․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝         

 3 դմ,  20 սմ, 10 սմ։

7․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

11 սմ, 12 սմ, 14 սմ։

8․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

15 սմ, 16 սմ, 17սմ։

9․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

10 սմ, 12 սմ, 14 սմ։

10․ Սիրելի սովորողներ, այժմ ինքներդ կազմեք նմանատիպ խնդիրներ։

23.11.2021

Թեմա՝ Սանդղակներ և կոորդինատային ճառագայթ

Առաջադրանքները և դասի նյութը տես այստեղ PDF

Առաջադրանքները և դասի նյութը այստեղ WordСкачать

22.11.2021

Գծագրերը կառուցում ենք Geogebra ծրագրով՝ օգտվելով իմ պատրաստած տեսադասից
 1. Սկիզբ և վերջ ունի՞ արդյոք ճառագայթը:
 2. Բերեք հարթ մակերևույթի մի քանի օրինակներ:
 3. Ի՞նչ է երկրաչափական պատերը և ինչպե՞ս է կոչվում մաթեմատիկայի այն բաժինը, որն ուսումնասիրում է երկրաչափական պատկերները:
 4. Գծե՛ք մի ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք որևէ երկու կետ: Քանի՞ հատվածև քանի՞ ճառագայթ ստացվեց:
 5. Կատարե՛ք գործողությունները
 • (4259472 + 6944) : (8617 — 1691) =
 • (15658 + 1024) : (1024-1005) =
 • (112485 + 4251) : (505 — 1005) =
 1. Արտահայտե՛ք
 • Գրամներով. 1 տ, 15 ց, 4 ց 18 կգ
 • Կիլոգրամներով. 23 ց 4 կգ, 18 տ 7 ց 31 կգ
 • Մետրերով. 3 կմ 156 մ, 130 կմ 99 մ, 180 դմ

18.11.2021

Հտվածները կառուցում ենք Geogebra ծրագրով՝ օգտվելով իմ պատրաստած տեսադասից

 1. Ուղղանկյան կողմերից մեկը 16 սմ է, իսկ մյուսը 3 անգամ մեծ է: Գտեք ուղղանկյան պարագիծը:
 2. MKPT բեկյալի երկարությունը հավասար է 45 սմ-ի: Գտեք KP կողմի երկարությունը, եթե MK = 12 սմ, PT = 14 սմ:
 3. Գծե՛ք AB հատված և նշե՛ք որևէ 3 կետ, որոնք գտնվում են այդ հատվածի վրա, և որևե 4 կետ, որոնք այդ հատվածի վրա չեն գտնվում:
 4. Տնից դպրոց հեռավորությունը 370 մ է, իսկ տնից մարզադաշտ հեռավորությունը` 1240 մ: Տնից դպրոց հեռավորությունը քանի՞ մետրով է փոքր տնից մարզադաշտ հեռավորությունից:
 5. Վարդանի հասակը 154 սմ է: Աշոտի հասակը 7 սմ-ով ավել է, քան Վարդանինը: Արեգը 12 սմ-ով ավելի կարճահասակ է, քան Աշոտը: Որքա՞ն է Արեգի հասակը:
 6. AB հատվածի երկարությունը հավասար է 37 սմ-ի: C և D կետերը գտնվում են այդ հատվածի վրա, ընդ որում D կետը գտնվում է C և B կետերի միջև: Գտեք CD հատվածի երկարությունը, եթե AD = 27 սմ, BC = 19 սմ:
 7. AB հատվածի երկարությունը հավասար է 37 սմ-ի: C և D կետերը գտնվում են այդ հատվածի վրա, ընդ որում D կետը գտնվում է C և B կետերի միջև: Գտեք CD հատվածի երկարությունը, եթե AD = 27 սմ, BC = 19 սմ:
 8. M և N կետերն ընկած են AB հատվածի վրա, ընդ որում N կետը զետեղված է M և B կետերի միջև: Գտեք AB հատվածի երկարությունը, եթե AN = 42 սմ, MB = 24 սմ, MN = 8 սմ:

17. 11 . 2021

Թեմա՝ Չափման միավորներ

• Որպես երկարության չափման միավոր գործածվում են
միլիմետրը՝ 1մմ
սանտիմետրը՝ 1սմ
դեցիմետրը՝ 1դմ
մետրը՝ 1մ
կիլոմետրը՝ 1կմ
1սմ=10մմ
1դմ=10սմ
1մ = 10դմ
1մ=100սմ
1կմ=1000մ ։

• Որպես զանգվածի չափման միավոր գործածվում են
գրամը՝ 1գ
կիլոգրամը՝ 1կգ
ցենտները՝ 1ց
տոննան՝ 1տ
1կգ =1000գ
1ց = 100կգ
1տ =1000կգ
1տ =10 ց ։

• Որպես ժամանակի չափման միավոր գործածվում են
վայրկյանը՝ 1վ
րոպեն՝ 1ր
ժամը՝ 1ժ
օրը ՝ 1օր
տարին՝ 1տարի
1օր =24ժ
1ժ =60ր
1ր =60վ ։
1տ=12 ամիս
1դար=100 տարի

• Որպես արագության չափման միավոր գործածվում են
կիլոմետր-ժամ՝ 1կմ/ժ
մետր-ժամ՝ 1մ/ժ
մետր-վայրկյան՝ 1մ/վ
1կմ/ժ=1000մ/ժ
1մ/վ=3600մ/ժ

Առաջադրանքներ.
1. Արտահայտիր մետրով

5 կմ
23 կմ 235 մ
400 կմ 4 մ

2. Արտահայտիր դեցիմետրով
5 մ 4 դմ
3 կմ
4 կմ 6 մ 7 դմ

3. Արտահայտիր սանտիմետրով
5 մ
4 մ 5 դմ 6 սմ
35 դմ

4. Արտահայտիր միլիմետրով
7 մ
5 սմ 6 մմ
5 մ 4 դմ 7 սմ 6 մմ

5. Արտահայտիր նշված միավորներով․
5 ր 40 վ
5 օր 18 ժ
7 տարի 11 ամիս
10 դար 54 տարի

6․ Արտահայտիր գրամներով
5 կգ
7 կգ 250 գ
5 ց
5 ց 12 կգ 60 գ

7․ Արտահայտիր ցենտներով
5 տ
12 տ 7 ց

8․ Արտահայտիր կիլոգրամով
12 տ
22 տ 5 ց
4 տ 5 ց 62 կգ

9․ Մեծ միավորներից մեկը արտահայտիր փոքր միավորով:
5 տ 3 ց
30 կգ 60 գ
6 օր 14 ժ
30 ր 40 վ
10 մ 9 սմ
20 կմ 70 մ

16.11.2021

Թեմա՝ մաթեմատիկայի օլիմպիադա

15.11.2021

Թեմա՝ մաթեմատիկայի օլիմպիադա

11.11.2021

Թեմա՝ Թվային արտահայտություններ

Ուսումնասիրում ենք «Մխիթար Սեբաստացին թվերի աշխարհում» նախագիծը և կազմում խնդիրներ

Առաջադրանքներ

Գրի՛ր թվային արտահայտությունը և հաշվի՛ր արժեքը․

ա) 5 և 3 թվերի արտադրյալը,
բ) 12 թվի կրկնապատիկը,
գ) 35 և 4 թվերի քանորդը,
դ) 5 թվի եռապատիկը,
ե) 2 և 3 թվերի գումարի կրկնապատիկը,
զ) 6 և 4 թվերի արտադրյալը,
է) 7 և 2 թվերի արտադրյալի կրկնապատիկից 3-ով փոքր թիվը,
ը) 4 թվի և 6 թվի կրկնապատիկի արտադրյալը։

2. Հաշվի՛ր նշված թվերի կիսագումարը․
ա)  6   և 24;   բ) 13   և 49;   գ) 91   և 33;   դ) 101 և 9:

09.11.2021

 1. Կատարել մնացորդով բաժանում:
 • 27:8=
 • 45:4=
 • 23:3=
 • 17:6=
 1. Կատարել բաժանում՝ բաժանելին ներկայացնելով բաժանարարնին բաժանվող թվերի գումարի տեսքով:
 • 192:8=
 • 110:5=
 • 945:9=
 • 770:7=
 1. Երեք հաջորդական կանգառներում ավտոբուսից իջնում է 3 ուղևոր, բարձրանում՝ 4-ը։ Քանի՞ ուղևոր կար ավտոբուսում ամենասկզբում, եթե երեք կանգառներից հետո դարձավ 15 ուղևոր։
 2. Արտահայտությունը ներկայացնել բազմապատկման բաշխական օրենքով և հաշվել արտահայտության արժեքը՝
 • 25×4 + 7×4=
 • 4×27 + 4×73=
 • 5×87 + 5x 10 +5×3 =
 • 415 x 2 + 415 x 3 + 415 x 5 =

08.11.2021

 1. Հաշվե՛ք թվային արտահայտության արժեքը.
 • (379 + 621) : 125 + (94 — 31) x 8 =
 • (32 x 5) x 4 + (600 : 100) : 3=
 1. Կազմե՛ք թվային արտահայտություն և հաշվե՛ք նրա արժեքը.
 • 28 և 81 թվերի արտադրյալը՝ բաժանած 212 և 149 թվերի տարբերությունը
 • 112 և 14 թվերի քանորդը՝ բազմապատկած 901 և 876 թվերի տարբերությամբ:
 1. Առաջադրանքը գրի՛ առեք թվային արտահայտության տեսքով, այնուհետև հաշվե՛ք նրա արժեքը.
 • Յոթանասունի և երեսունչորսի տարբերությունը փոքրացնել երեք անգամ
 • Քառասունչորսի և տսանմեկի քանորդը մեծացնել հարյուր երեսուներկու անգամ

Նոյեմբերի 1-5

Առցանց աշխատանք

Տեսադասի օրը՝ նոյեմբերի 4՝ 12․30- 13․00՝ Teams հարթակ  

Թեմայի վերաբերյալ տեսական նութը և առաջադրանքները նայեք ստորև

Պատասխանները ընդունվում են մինչև նոյեմբերի 5-ը: Հարցերի դեպքում գրել իմ էլ. հասցեին:

22.10.2021

Առաջադրանքները նախատեսված են հոկտեմբերի 25-29-ի համար:

 1. Քանի հարուրյակ ունի հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը.
  1. 345
  2. 3012
  3. 23
 2. Հեծյալը պետք է անցնի 150կմ ճանապարհ:2ժամ նա անցավ 25կմ/ժ արագությամբ, 3 ժամ 20 կմ/ժ արագությամբ: Որքա՞ն ճանապարհ է մնացել անցնելու:
 3. Կատարեք բազմապատկում.
  1. 27×11
  2. 132×12
  3. 15x13x7
 4. Կատարեք գործողությունները
  1. 30×47+80:16
  2. 135×20-1024:8
 5. Բանվորը պետք է երեսպատեր երկու պատ: Առաջինի երկարությունը փոքր է բարձրությունից 2մ-ով: Երկրորդ պատի բարձրությունը մեծ է երկարությունից 2մ-ով: Արդյո՞ք հավասար քանակով սալիկներով կարող է սալիկապատել պատերը:
 6. Հաշվեք արտահայտության արժեքը.  

    27×275+27×257

7. Ջրավազանի մեջ մտնում են երկու խողովակ,առաջին խողովակով մեկ ժամում լցվում է 120լ, երկրորդով՝ 140լ: Որքա՞ն կլցվի 5ժ-ում, եթե միառժամանակ բացվեն երկու խողովակները:

8 . Լողի խմբակում կա 11 տղա և 5 աղջիկ: Ամեն օր խմբակին միանոմ է 1 տղա և 3 աղջիկ: Քանի՞ օր անց տղաների և աղջիկների քանակը կհավասարվի:

9. Պարկի մեջ կա 7 հատ սպիտակ, 8 հատ կապույտ և 5 հատ սև գնդակ: Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ պետք է վերցնել, որ նրանց մեջ լինեն բոլոր գույնի գնդակներ

10 . Պարզել օրվա ժամը, եթե հայտնի է, որ կեսօրից անցել է 3 անգամ շատ ժամանակ, քան մնացել է օրվա ավարտին:

11. Մեքենան 450 կմ ճանապարհն անցել է 45 կմ/ժ արագությամբ, հետո շարժվել է ևս 40 րոպե: Ընդհանուր քանի՞ րոպե շարժվեց գնացքը:

12 . Դավիթը գումարեց յոթ թիվ և ստացավ 2016: Այդ թվերից մեկը 100-ն է: Նա 100-ը փոխարինեց 11 -ով և գումարեց թվերը: Ի՞նչ թիվ ստացավ նա:

13 . Ամենամեծ միանիշ թվին քանի՞ անգամ պետք է գումարել ամենամեծ երկնիշ թիվը, որպեսզի ստանանք ամենամեծ եռանիշ թիվը:

14 . Գտի՛ր օրինաչափությունը. 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, …

15 . Հնարավո՞ր է արդյոք շախմատի տախտակի վրա ձիով քայլեր կատարել այնպես, որ սկսելով a1 դաշտից 19 քայլ անց նորից հայտնվել a1-ում:

16. Լուսինեն, Լիլիթը, Լալան եռվորյակներ են: Նրանց քույր Թերեզան 3 տարով մեծ է նրանցից: Նշված թվերից ո՞րը կարող է լինել չորս քույրերի տարիքների գումար:    25,       27,     29,    30,    60 

21.10.2021

Առաջադրանքներ՝ դպրոցում

 1. 45399 թիվը գրի՛ առեք կարգային գումարելիների գումարի տեսքով
  • 25 բնական թվին աջից կցագրել 1, իսկ ձախից՝ 2։ Արդյունքից հանել տրված թիվը։
 1. Օգտագործելով բաշխական օրնեքը ՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․
  • 106‧58-106‧48 =
 • 104·25+104·35+104·40 =
 • Օգտագործելով բաժանման հատկությունները՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
 • (250+4500):50 =
 1. (490·200):70 =
 2. Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․

60‧(12+38) =

Առաջադրանքներ տանը

Պետք է 55֊ի և 20֊ի գումարը բաժանել 5֊ի։ Գտեք քանորդը օգտագործելով բաժանման հատկությունը։

Պետք է 48֊ի և 25֊ի արտադրալը 12֊ի։ Գտեք քանորդը օգտագործելով բաժանման երկրորդ հատկությունը։

Ինչպե՞ս կփոխվի քանորդը, եթե բաժանելին բազմապատկվի 2֊ով, իսկ բաժանարարը մնա նույնը։ Պատասխանը հիմնավորեք։

Բաժանարարը նույնը թողնեով ինչպե՞ս պետք է փոխել բաժանելին, որպիսզի քանորդը մեծանա երեք անգամ։ Պատասխանը հիմնավորեք։

Կարո՞ղ է արդյոք քանորդը հավասար լինել բաժանելիին։

Մարզադահլիճի մուտքից աջ նստած էին 2 անգամ շատ մարզասերներ, քան մուտքից ձախ։ Ընդմիջումից հետո եկան ևս 57 մարզասեր։ Նրանց ընդհանուր քանակը կազմեց 387 մարզասեր։ Քանի՞ մարզասեր էին նստած ամեն կուղմում ընդմիջումից առաջ։

20.10.2021

Առաջադրանքներ՝ դպրոցում

 1. Օգտագործելով բաժանման հատկությունները՝ հաշվե՛ք
  առավել հարմար եղանակով․

Օրինակ՝  (18+24):6=3+4=7, ( 18։6=3, 24:6=4)

(21+28):7=

(50+125):25=

 (24+80):4=

(16+24):4=

(12+18):3=

(160+32):4=

(455+855):5=

(324+664):4=

2. Օգտագործելով բաժանման հատկությունները՝ հաշվե՛ք
առավել հարմար եղանակով․

Օրինակ՝ (15·8):5=3·8=24, (15:5=3, 3·8=24)

(288·78):16=

(1444·126):18=

(135·16):15=

(35·22):11=

(6·35):5=

(24·130):6=

(4011·50):25=

Առաջադդրանքներ տան համար

 1. Ունենք 56 թիվը, որը բաժանվում է 14-ի: Համոզվե՛ք, որ 56-ի և 21-ի արտադրյալը ևս բաժանվում է 14-ի:
 2. Պետք է 48-ի և 25-ի արտադրյալը բաժանել 12-ի: Գտե՛ք քանորդը՝ օգտագործելով բաժանման երկրորդ հատկությունը:
 3. Կատարե՛ք հաշվումները՝ առանց բաժանման հաշվեկանոնից օգտվելու.
 • (48 x 5327) : 16 =
 • (10372 x 51) : 17 =
 • (2375 x 80) : 40 =
 • (4096 x 75) : 25 =

19.10.2021

Պարապմունք՝ 24-րդ

Թեմա՝ խնդիրներ մնացորդով բաժանման վերաբերյալ

Առաջադրանքներ դպրոցում

 1. Տպարանում տպագրվել է 500 գիրք։ Եթե այդ գրքերը փաթեթավորեն 30-ական, ապա քանի՞ փաթեթ կստացվի, և որքա՞ն գիրք կավելանա։

2. Պահեստում կար 153լ հյութ։ Երբ այն լցրին 5լ տարողությամբ տուփերի մեջ, վերջին տուփն ամբողջությամբ չլցվեց։ Քանի՞ տուփ լցվեց ամբողջությամբ։ Քանի՞ լիտր հյութ լցվեց վերջին տուփի մեջ։

3. Դպրոցի 165 աշակերտ պետք է մեկնի ճամփորդության: Ամենաքիչը քանի՞ ավտոբուս է անհրաժեշտ պատվիրել, եթե մեկ ավտոբուսը կարող է տեղափոխել 24 սովորողի:

4. Ունենալով միայն 8 լ և 3 լ տարողությամբ դատարկ ամաններ, ինչպե՞ս կարելի է ծորակից վերցնել 10 լ ջուր:

5. Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
5-ի բաժանելիս։

Առաջադրանքներ տան համար

 1. Գտնել բաժանելին, եթե բաժանարարը 10 է, թերի քանորդը՝ 7,

մնացորդը՝ 4։

 • Գտնել բաժանելին, եթե բաժանարարը 21 է, թերի քանորդը՝ 5,

մնացորդը՝ 11։

 • Գտնել բաժանելին, եթե բաժանարարը 17 է, թերի քանորդը՝ 2,

մնացորդը՝ 5։

 • Գտնել բաժանելին, եթե բաժանարարը 53 է, թերի քանորդը՝ 3,

մնացորդը՝ 25։

 • Վարպետը մեկ լարը բաժանեց 3 մ երկարությամբ 18 մասի, և 2 մ լար ավելացավ:

Որքա՞ն էր ամբողջ լարի երկարությունը:

 • 500 գիրք պետք է տեղավորել գրադարանի դարակում:

Յուրաքանչյուր դարակում տեղավորվում է ամենաշատը 30 գիրք:

Քանի՞ դարակ է գրադարանին պետք 500 գիրք տեղավորելու համար:

 • Գնացքը օրական անցնում էր 376 կմ: 8 օր հետո նպատակակետին հասնելու համար նրան մնացել էր անցնելու 5 կմ: Քանի՞ կմ էր մինչև նպատակակետ հեռավորությունը:
 • Ավտոբուսն ունի 66 նստատեղ: Քանի՞ ավտոբուս է պետք 402 մարդ տեղափոխելու համար:
 • 115 մ երկարությամբ փողոցում ծառեր էին տնկում: Որոշված էր՝ փողոցի յուրաքանչյուր 15 մ-ի վրա տնկել 8 ծառ: Արդյո՞ք ծառերի քանակը կհերիքի, եթե կա ընդամենը 64 տնկի:

18.10.2021

Պարապմունք՝ 23-րդ

Թեմա՝ Մնացորդով բաժանում

 1. Կատարե՛ք մնացորդով բաժանում
 • 24 : 15 =
 • 38 : 14 =
 • 53 : 7 =
 • 81 : 30 =
 • 93 : 47 =
 1. Գտե՛ք բաժանելին, եթե մնացորդը 7 է, բաժանարարը՝ 9, թվերի քանորդը՝ 2 :
 2. Լրացրե՛ք աղյուսակը:
Բաժանելի59384571601372
Բաժանարար35644957
Թվերի քանորդ161450
Մնացորդ13706

14.10.2021

Պարապմունք՝ 22-րդ

Թեմա՝ Բնական թվերի բաժանումը

 1. Կատարե՛ք բաժանում:
 • 105 : 5 =
 • 123 : 1 =
 • 1 : 1 =
  1. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.
 • * : 1 = 247
 • * : 125 = 5
 • * : 71 = 0
  1. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.
 • 24 : * = 4
 • 67 : * = 1
 • 203 : * = 203

13.10.2021

Պարապմունք՝ 21-րդ

Թեմա՝ Բնական թվերի հանումը

 1. Գտե՛ք անհայտ թիվը, որը նշանակված աստղանիշով.
 • * + 40 = 57
 • 83 + * = 83
 • * + 0 = 90
 1. Գտե՛ք աստղանիշով փոխարինված թիվը.
 • * — 305 = 198
 • * — 351 = 490
 • * — 351 = 784
 1. Գտե՛ք այն թիվը, որն աստղանիշի տեղում գրելով կստանք հավասարություն
 • 174 — * = 100
 • 346 — * = 223
 • 217 — * = 169

12.10.2021

Պարապմունք՝ 20-րդ

Թեմա՝ Բազմապատկման հաշվեկանոնը և նրա բացատրությունը

 1. Գտե՛ք արտադրյալը
 • 189 x 563 =
 • 567 x 1239 =
 • 9584 x 657 =
 • Բազմապատկե՛ք հետևյալ թվերը.
 • 1172 x 9008 =
 • 376 x 40503=
 • Կատարե՛ք բազմապատկում
 • 1024 x 9648=
 • 5678 x 1234 =
 • 3000 x 1000 =
 • Առաջին հացթուխը, 4 ժամ աշխատելով, երկրորդից 20 հացով ավելի թխեց: 1 ժամում քանի՞ հաց է թխում առաջին հացթուխը, եթե երկրորդը 1 ժամում թխում է 10 հաց:

11.10.2021

Պարապմունք՝ 19-րդ

Թեմա՝ Կարգային միավորների բազմապատկումը

 1. Բազմապատկեք կարգային միավորները
 • 100 x 1000000 =
 • 1000 x 10 x 1000
 • 10 x 100 x 1000 x 10000
 • Բազմապատկե՛ք թվերը.
 • 3289 x 100000 =
 • 1000 x 3807 =
 • 370 x 1000000 =
 • 4375 x 100 =
 • Համեմատե՛ք ամենափոքր երկնիշ թվի և ամենամեծ եռանիշ թվի արտադրյալը ամենամեծ երկնիշ թվի և ամենափոքր եռանիշ թվի արտադրյալի հետ:
 • Երկու անոթներում կա 18 լ ջուր: Երբ առաջին անոթից երկրորդի մեջ լցրին 1 լ ջուր, անոթներում եղած ջրի քանակությունները հավասարվեցին: Քանի՞ լիտր ջուր կար ամեն մի անոթում:

06.10.2021

Պարապմունք՝ 18-րդ

Թեմա՝ Բնական թվերի գումարման հաշվեկանոնը և նրա բացահայտումը

 1. Ներկայացրեք կարգային գումարելիների գումարի տեսքով և գումարե՛ք թվերը.
 • 2372 և 1007
 • 5941 և 3028
 • 63451 և 22547
 1. Հաշվե՛ք` օգտագործելով գումարման հաշվեկանոնը.
 • 93 725 + 698911=
 • 65417 + 41136=
 • 593795 + 89000397=
 1. Կատարե՛ք գումարում.
 • 3207 + 8034
 • 9999 + 1111
 • 23051 + 4158
 • 77528 + 19056

05.10.2021

Պարապմունք՝ 17-րդ

Թեմա՝ Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ

 1. Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
 • 25 x 2 + 25 x 3 + 25 x 5 =
 • 32 x 16 + 32 x 4 + 32 x 5 =
 1. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն
 • 4 x 3 + 3 x * = 24
 • * x 8 + * x 7 = 60
 1. Սյունեն գրեց մի թիվ և բազմապատկեց այն 7-ով, ապա նույն թիվ բազմապատկեց 10-ով: Արդյունքները գումարելով նա ստացավ 85: Ո՞ր թվերն էր գրել Սյունեն:

04.10.2021

Պարապմունք՝ 16-րդ

Թեմա՝ Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ

 1. Օգտագործելով բաշխական օրենքը՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
 • 130 x 78 + 70 x 78
 • 388 x 99 + 12 x 99
 • 657 x 33 + 657 x 67
 1. Արտադրիչներից մեկը ներկայացնելով որպես երկու թվերի գումար՝ հաշվումները կատարե՛ք առավել հարմար եղանակով.
 • 4 x 25
 • 11 x 36
 • 5 x 92
 1. Կատարե՛ք գործողությունները օգտագործելով օգտագործելով բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ
 • 66 x 432 + 66 x 97
 • 73 x 205 + 73 x 56

Քննարկում ենք սեպտեմբերյան մաթեմատիկայի ֆլեշմոբի առաջադրանքները


30.09.2021

Պարապմունք՝ 15-րդ

Թեմա՝ Բազմապատկման զուգորդական օրենք

 1. Ստուգե՛ք հավասարությունը.
 • 11 x (8 x 9) = (11 x 8) x 9
 • 27 x ( 5 x 6 ) = ( 27 x 5 ) x 6
 1. Օգտվելով բազմապատկման զուգորդական օրենքից հաշվեք առավել հարմար եղանակով.
 • 38 x 24 x 5 =
 • 72 x 6 x 0
 • 15 x 4 x 11
 1. Օգտագործելով բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
 • 11 x 2 x 30 x 5
 • 6 x 4 x 5 x 6
 • 17 x 8 x 4 x 5

29.09.2021

Պարապմունք՝ 15-րդ

Թեմա՝ Բազմապատկման տեղափոխական օրենք

 1. Հաշվիր օգտվելով բազմապատկման տեղափոխական հատկությունից

Ա. 50 x 42 x 40=

Բ. 40 x 48 x 25=

Գ. 40 x 70 x 50=

 1. Հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե a=80, b=50

a x 2 x 90 x b=

3. Երկու ընկեր խանութ գնացին: Երկուսն էլ պիտի գնեին 5-ական կիլոգրամ բրինձ և 4-ական կլոգրամ մակարոն: Առաջինը նախ գնեց բրինձը, ապա մակարոնը, իսկ երկրորդը ընդհակառակը: Ճի՞շտ է արդյոք, որ ընկերները գնումների համար ծախսեցին միևնույն գումարը: Պատասխանը հիմնավորե՛ք:

4. Գտենք այն թիվը, որը *-ի փոխարեն տեղադրելու դեպքում կստացվի ճիշտ հավասարություն:

 1. 120:30=3+*
 2. 6x*=240:2
 3. *:18=24:8

5. Կատարեք գործողությունները

( 71+ 132342:14)+(1546-847:121)

6. Գտե՛ք օրինաչափությունը և ավելացրեք ևս երեք անդամ.

14, 29, 59, 119,…


28.09.2021

Պարապմունք՝ 14-րդ

Թեմա՝ Բնական թվերի բազմապատկումը

 1. Ի՞նչ են կոչվում բազմապատկվող թվերը և ի՞նչ է կոչվում արդյունքը:
 2. Հաշվե՛ք գումարը փոխարինելով բազմապատկումով.
 • 12 + 12 + 12 + 12 + 12 +12 =
 • 47892 + 47892 + 47892 + 47892
 1. Երկու թվերի արտադրյալը հավասար է 0-ի: Ի՞նչ կարելի է ասել այդ թվերի մասին:
 2. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ հավասարություն.
 • 10 x * = 100
 • 1300 = 10 x *
 • 27= * x 9

27.09.2021

Պարապմունք՝ 13-րդ

Թեմա՝ Գումարման զուգորդական օրենք

 1. Օգտվելով գումարման զուգորդական օրենքից՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
  • 57+60+40
  • 101+999+1001
  • 333+6667+1992
 2. Կրառելքվ գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
  • 654+17+346+250+750
  • 2059+2311+441+689+14
 3. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու գումարելիների գումարը, եթե նրանցից մեկը մեծացնենք 38-ով, իսկ մյուսը՝ 83-ով:
 4. Առաջին գրքում կա 256 էջ, երկրորդում՝ 80 էջով ավելի, իսկ երրոդրում՝ երկրորդից 112 էջով ավելի: Քանի՞ էջ կա երրորդ գրքում:

23.09.2021

Պարապմունք՝ 12-րդ

Թեմա՝ Բնական թվերի գումարումը. գումարման տեղափոխական օրենք

 1. Ինչի՞ է հավասար երկու թվերի գումարը, եթե նրանցից առնվազն մեկը 0-է: Ձևակերպեք գումարման տեղափոխական օրենքը:
 2. Կատարեք գումարում` օգտվելով գումարման տեղափոխական օրենքից

125 + 58 + 75 + 80 + 42 + 120 =

 1. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք համեմատման ճիշտ նշանը.

Բ. 68 : 2 + ( 13-3) x 2 * ( 25 + 3 ) : 4 + 7 x 7 – 2

Գ. ( 51 – 31) x 2 – 30 * 105 : 3 – 2 x (17- 3) + 5

 1. Հինգ միանման աթոռակներն արժեն 18000 դրամ: Ինչքա՞ն պետք է վճարել 12 այդպիսի աթոռակների համար:

22.09.2021

Պարապմունք՝ 11-րդ

Թեմա՝ Մեկը և զրոն յուրահատուկ թվեր են

 1. Կատարե՛ք գործողությունները.

Ա. (45:9-24:6) x 1 + 2×1=

Բ.(1+1):1+1:(3-2) + 4 x 1- 1 : 1

Գ. (25 -24) x (6-5)+1:1+(8-7) x 1

Դ. (453-452):(17-16) + 1 x 1=

 1. Գրեք այն ամենափոքր քառանիշ թիվը, որը չի փոխվում նրա գրառման մեջ թվանշանների ցանկացած տեղափոխության դեպքում:
 2. Կատարեք գործողությունները

(25-75:3) : 2=

10 x (11-121:11)=

5-0+13×0-4×0=

 1. Բրուտը 1 օրում պատրաստում էր 5 կճուճ: Նոր չարխ տեղադրելուց հետո նա սկսեց 1 օրում 3 կճուճով ավելի պատրաստել: Քանի՞ կճուճ կպատրաստի բրուտը 7 օրում:

16.09.2021

Պարապմունք՝ 10-րդ

Թեմա՝ Հաշիվ և թիվ. Բնական թվեր

 1. Թվերը դասավորեք աճման կարգով

14, 27, 98, 12, 47,654, 24, 1478

 • Թվերը դասավորեք նվազման կարգով

478, 14, 14587, 25, 14, 147, 2005

 • Բերեք անհավասարությունների միքանի օրինակներ

Օր. 14 > 7, 154 < 178

 • Համեմատե՛ք թվերը

147 և 158

174 և 478

25 և 52

147899 և 455567

 • Աշակերտը կարդալով օրական 10 էջ, 6 օրվա ընթացքում կարդացել է գրքի կեսը: Քանի՞ էջ կա գրքում:

15.09.2021

Պարապմունք՝ 9-րդ

Թեմա՝ Թվերի ընթերցումը

 1. Թվանշաններով գրեք հետևյալ թվերը

Ա)Վեց հարյուր երկու միլիոն յոթ հազար երեք հարյուր հիսունութ

Բ)Երկու միլիարդ յոթ հարյուր քառասունյոթ

 1. Աշխարհի ամենաբարձր լեռնագագթը՝ Ջոմուլունգման ( Էվերեստը ), ունի ութ հազար ութ հարյուր քառասունութ մետր բարձրություն: Գրե՛ք թիվը թվանշաններով:
 2. Լուծե՛ք թվաբանական խաչբառը. ( Դատարկ վանդակներում պետք է գրեք համապատասխան թվեր, գծեկներով վանդակներում ոչինչ չենք գրում):
72:=
///////////////////////////////////////////////x
18:6=
=//////////////////////=//////////////////////=
:=27
 1. Գտե՛ք օրինաչափությունը և ավելացրեք ևս երեք անդամ.

14, 29, 59, 119,…


14.09.2021

Պարապմունք՝ 8-րդ

Թեմա՝ Կարգեր. Կարգային միավորներ

 1. Հետյալ թվերը ներկայացրու կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

14707, 125, 13047, 15694, 671000

2. Կազմեք չորս եռանիշ թիվ 1, 0 ,7 թվանշաններից և երեք եռանիշ թիվ 5 և 6 թվանշաններից:

3. Գտեք 1-ից միչև 10 թվերի գումարը:

4. 216 թիվը երկու անգամ փոքր է մեկ ուրիշ թվից: Ինչի՞ հավասար կլինի այդ թվի և 537-ի գումարը:

5. 3 ժամում կառքն անցավ 65 կմ: Առաջին ժամում այն անցավ 25 կմ, երկրորդում 4 կմ-ով պակաս: Քանի՞ կիլոմետր անցավ կառքը երրորդ ժամում:


13.09.2021

Պարապմունք՝ 7-րդ

Թեմա՝ Բնական թվեր և զրո: Թվանշաններ, թվերի գրառումը:

Հաշվելիս առաջացած 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12… թվերը կոչվում են բնական թվեր, (0-ն բնական թիվ չէ): Յուրաքանչյուր թվանշան, սկսած 2-ից, որոշակի քանակով մեկերի գումարի նշանակումն է: Օրինակ 8 թվանշանը՝ ութ մեկերի գումարի նշանակումը:

Ցանկացած թիվ կարելի է գրի առնել տասը թվանշանների միջոցով այն բանի շնորհիվ, որ թվի գրառման մեջ թվանշանի իմաստը կախված է նրա գրության դիրքից:

 1. Պատասխանի՛ր հարցերին:

Ո՞ր թվերն են կոչվում բնական թվեր:

Ո՞րն է ամենափոքր բնական թիվը:

Քանի՞ թվանշան գոյություն ունի:

 • Քանի՞ թվանշան կգործածվի 18 էջանոց գրքույկի էջերը համարակալելու համար: Ո՞ր թվանշանները կգործածվեն մեկից ավելի անգամ:
 • Երկու մառաններում 1183 շիշ գինի կա, առաջինում երկրորդից 183-ով ավելի է: Ամեն մառանում քանի՞ շիշ գինի կա:
 • Քանի՞ տասնյակ է պարունակում հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրում.

69, 78, 98, 54, 36

 • Քանի՞ հարյուրյակ է պարունակում հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրում.

140, 501, 968, 874, 658, 254

 • Թվանշաններով գրի՛ առեք այն թվերը, որոնք պարունակում են
 • Մեկ հարյուրյակ և հինգ միավոր
 • Չորս հարյուրյակ, ութ տասնյակ և ինը միավոր
 • Ինը հարյուրյակ, հինգ տասնյակ և յոթ միավոր
 • Մեկ հազարյակ և մեկ միավոր
 • Յոթ հազարյակ և երկու տասնյակ
 • Երեք հազարյակ և երկու հարյուրյակ
 • Կատարե՛ք գործողությունները.
 • 115+657+47=
 • 165-119+1039=
 • 1087-291+2537=
 • Առաջին գրքում կա 436 էջ, երկրորդում՝ առաջինից 108 էջով պակաս, իսկ երրորդում՝ երկրորդից 200 էջով ավելի: Քանի՞ էջ կա երրորդ գրքում :

09.08.2021

Դի՛ր փակագծերն այնպես, որ ստացվի հավասարություն:
3200 : 40 + 20 x 8 = 800.
Կռահի՛ր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո ավելացրո՛ւ ևս մեկ թիվ:
1, 5, 10, 16, …. : Արտահայտի՛ր նշված միավորներով. 840 ր = * ժ. 8000 ր = * ժ * 74 ժ = * օր * ժ. 216 տարի = * դար * տարի. Ավտոմեքենան 3 ժամում անցավ 180 կմ: Այդ նույն արագությամբ նա գնաց ևս 2 ժ: Որքա՞ն ճանապարհ անցավ ավտոմեքենան այդ 5 ժամում:


08-09.09.2021

Պարապմունք 5-րդ

Թեմա՝ տրամաբանական խնդիրներ

 1. Մեքենան 100 կմ ճանապարհը անցնում է 2 ժամում: Ինչքա՞ն է նրա արագությունը և ինչքա՞ն ժամանակում այն կանցնի 150 կմ ճանապարհը:
 2. Հաշվել այն ուղղանկյան մակերեսը, որի երկարությունը 8 սմ է, իսկ լայնությունը 2 անգամ փոքր է երկարությունից:
 3. Հաշվել արտահայտության արժեքը՝

            (245 – 47) x ( 44- 27):6=

 1. Գտնել արտահայտության արժեքը՝

 14+8:2-7=            4×5 + 6×8 =

 • Հաշվել այն եռանկայն պարագիծը, որի առաջին կողմը 15 սմ է, երկրորդ կողմը դրանից 3 անգամ փոքր, իսկ երրորդ կողմը երկրորդից 5 սմ-ով երկար:
 • 1.Հայրը 65 տարեկան է, դուստրը՝ 41։ Քանի՞ տարեկան էր հայրը, երբ դուտրը 16 տարեկան էր։
 • Աշակերտը, կարդալով օրական 10 էջ, 6 օրվա ընթացքում կարդացել է գրքի կեսը։ Քանի՞ էջ կա գրքում։

06.09.2021

Պարապմունք 3-րդ

Թեմա՝ կրկնություն, իմ մաթեմատիկական ամառը

Առաջադրանքներ

1․ Աստղանիշի փոխարեն գրել համապատասխան թվանշան, որպեսզի ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի՝12*9>1236։

2․ Քառակուսու կողմը 4 մ է։ 3 այդպիսի քառակուսիների կպցնելով իրար ստացվել է ուղղանկյուն։ Գտեք այդ ուղղանկյան մակերեսը։

3․ Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը

25 + (100:10-5) :5 + 12 =

(14:2+2) + (80 — 20) — 6=

4․ Եթե Կարենին տանք այնքան կոնֆետ, որքան ունի նա, և էլի մեկ կոնֆետ, ապա կունենա 25 կոնֆետ: Քանի՞ կոնֆետ ունի Կարենը:


07.09.2021

Պարապմունք 4-րդ

Թեմա՝ տրամաբանական խնդիրներ

 1. Շախմատի խմբակում կա 11 տղա և 5 աղջիկ: Ամեն ամիս խմբակին միանում է 1 տղա և 3 աղջիկ: Քանի՞ ամիս անց խմբակում տղաների և աղջիկների քանակը կհավասարվի:
 2. Դարակում կա 7 հատ սպիտակ, 8 հատ կապույտ և 5 հատ սև գնդիկ: Առանց նայելու քանի՞ գնդիկ է պետք վերցնել դարակից, որ նրանց մեջ լինեն բոլոր գույնի գնդիկներ:
 3. Տուփում կան 41 գնդակներ՝ կարմիր, կապույտ, նարնջագույն։ Կարմիր գնդակները 20 անգամ ավելի են քան  նարնջագույնները։ Քան՞ի կապույտ գնդակ կա տուփում։
 4. Մայրը աղջկանից մեծ է 7 անգամ, որդուց՝ 4 անգամ։ Քանի՞ տարեկան է մայրը, եթե նրա 30 տարին չի լրացել։
 5. Հինգ տարի առաջ քույրն ու եղբայրը միասին 8 տարեկան էին: Քանի՞

տարեկան կլինեն նրանք միասին 5 տարի հետո: