Հեռավար ուսուցում

Սիրելի սովորողներ, սկսում ենք հեռավար ուսուցումը: Ուսուցման ընթացքում կտեղադրվի նոր թեման կամ թեմաները և տվյալ շաբաթվա առաջադրանքները, որոնք կատարելուց հետո շաբաթվա վերջում պատասխան նամակով կուղարկեք ինձ, որպեսզի ստուգեմ և տեղադրեմ իմ բլոգում: Անհասկանալի հարցերի դեպքում կարող եք և՛ գրել, և՛ զանգահարել (094-12-06-94): Սիրով կպատասխանեմ:

Թեմա՝ Երկու թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը գտնելը՝ թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով

Դիտարկենք 18 և 24 թվերը: Նրանց բաժանարարներն են.

18-ինը՝ 1, 2, 3, 6, 9, 18

24-ինը՝ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

Այստեղից երևում է, որ նրանց մենամեծ ընդհանուր բաժանարարը՝ 6-ը, նրանց բոլոր ընդհանուր պարզ արտադրիչների արտադրյալն է.

6 = 2 x 3

Երկու բնական թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը հավասար է նրանց բոլոր ընդհանուր պարզ արտադրիչների արտադրյալին:

Երկու բնական թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը գտնելու համար պետք է.

 1. Այդ թվերը վերլուծել պարզ արտադրիչների
 2. Ստացված վերլուծումներում գտնել բոլոր ընդհանուր պարզ արտադրիչները
 3. Հաշվել բոլոր ընդհանուր պարզ արտադրիչների արտադրյալը

Երկու բնական թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը գտնելու համար պետք է՝

 1. Այդ թվերը վերլուծել պարզ արտադրիչների
 2. Այդ թվերից որևէ մեկի վերլուծումը լրացնել մյուսի այն արտադրիչներով, որոնք չկան առաջին թվի վերլուծման մեջ
 3. Հաշվել ստացված արտադրյալը

Դիտարկենք 18 և 24 թվերը

18 = 2 x 3 x 3

24 = 2 x 2 x 2 x 3

[18, 24] = 2 x 3 x 3 x 2 x 2 = 72

Իրոք, 72 թիվը բաժանվում է և՛ 18-ի և՛ 24-ի, այսինքն՝ նրանց ընդհանուր բազմապատիկ է:

Առաջադրանքներ

 1. Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտե՛ք նրա բոլոր բաժանարարները.
 • 102
 • 124
 • 327
 • 400
 1. Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտե՛ք նրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը.
 • 18 և 26
 • 16 և 36
 • 108 և 42
 • 44 և 64
 1. Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտե՛ք նրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը.
 • 36 և 45
 • 16 և 24
 • 108 և 42
 • 44 և 64

Թեմա՝ Բաղադրյալ թվի վերլուծումը պարզ արտադրիչների

Գտնենք 48 -ի բոլոր բաժանարարները՝ ներկայացնենք այդ թիվը պարզ թվերի արտադրյալի տեսքով: Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելիս օգտագործում են բաժանելիության հայտանիշները և կիրառում՝ սյունակով գրառում: Բաժանելին գրվում է ուղղահայաց գծից ձախ, բաժանարարը՝ աջ, իսկ քանորդը՝ բաժանարարի տակ:

48|2

24|2

12|2

6|2

3|3

1

Ստանում ենք՝ 48=2⋅2⋅2⋅2⋅3, ընդ որում ստացված բոլոր արտադրիչները՝ 2 -ները և 3-ը պարզ թվեր են:

Թվի ներկայացումը պարզ թվերի արտադրյալի տեսքով կոչվում է թվի վերլուծում պարզ արտադրիչների:

375|3

125|5

25|5

5|5

1

375=3⋅5⋅5⋅5

 1. Գտե՛ք հետյալ թվերի բոլոր պարզ բաժանարարները
 • 12
 • 20
 • 120
 • 139
 1. Հետևյալ թվերը վերլուծե՛ք պարզ արտադրիչների.
 • 96
 • 106
 • 100
 • 1024
 • 704
 • 800
 • 888
 1. Աստղանիշի փոխարեն համապատասխան թվանշաններ գրելով՝ ստացե՛ք հավասարություն:
 • *10 = 2 x * x 5 x 7
 1. Մի թվի պարզ բաժանարարներն են 2-ը, 5-ը և 7-ը: Գտե՛ք այդ թիվը, եթե հայտնի է, որ այն 125-ից մեծ չէ:

Թեմա՝ Պարզ և բաղադրյալ թվեր

Այն բնական թիվը, որը ունի միայն երկու բաժանարար՝ ինքը և 1-ը, կոչվում է պարզ թիվ:

Օր. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, …

Այն բնական թիվը, որը իրենից և 1-ից բացի ունի նաև այլ բաժանարարներ, կոչվում է բաղադրյալ թիվ:

Օր. 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, …

1-ը ո՛չ պարզ թիվ է, ո՛չ էլ բաղադրյալ:

Առաջադրանքներ.

 1. Առանձնացրեք այն թվերը, որոնք պարզ են:

1, 7, 12, 15,57, 28, 400, 2501, 140, 3372, 10345

 1. Ստուգե՛ք, որ 240, 292, 6303, 1784, 3378, 10355 թվերը բաղադրյալ են:
 2. Բաղադրյա՞լ է արդյոք յուրաքանչյուր զույգ թիվ:
 3. Պա՞րզ է արդյոք յուրաքանչյուր կենտ թիվ:
 4. Գտե՛ք
 • (64, 68)
 • (93,36)
 • (66,33)

/Հուշում. նշանակում է պետք է գտնեք այս երկու թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը/

 1. Գտե՛ք
 • [6, 8]
 • [12, 6]
 • [15, 100]

/Հուշում. նշանակում է պետք է գտնեք այս երկու թվերի ամենափոքր ընդհանուր բամապատիկը/

Թեմա՝ Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ

Այն բնական թիվը, որը տրված բնական թվերից յուրաքանչյուրի բազմապատիկ է, կոչվում է այդ թվերի ընդհանուր բազմապատիկ:

Տրված բնական թվերի ընդհանուր բազմապատիկներից ամենափոքրը կոչվում է այդ թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ:

Օր. [6, 8] = 24

Կարդում ենք այսպես՝ 6 և 8 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը 24-ն է:

Առաջադրանքներ

 1. Գտե՛ք 35 և 50 թվերի այն բոլոր ընդհանուր բազմապատիկները, որոնք փոքր են 500-ից:
 2. Գտե՛ք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը:
 • 24 և 6
 • 55 և 15
 • 90 և 70
 • 132 և 68
 • 65 և 39
 • 1 և 1000
 1. Գտե՛ք այն երկու թվերը, որոնց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը նրանց արտադարյալն է
 • 17, 10, 34
 • 20, 39, 42
 • 12, 26, 55
 1. Ունենք 8 սմ 2 մմ և 5 սմ 1 մմ կողմերով ուղղանկյուն և 6 սմ 7 մմ կողմով քառակուսի: Ուղղանկյա՞ն պարագիծն է ավելի մեծ, թե՞ քառակուսունը:

Թեմա՝ Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար

Այն բնական թիվը, որը տրված բնական թվերից յուրաքանչյուրի բաժանարար է, կոչվում է նրանց ընդհանուր բաժանարար:

Տրված բնական թվերի ընդհանուր բաժանարարներից ամենամեծը կոչվում է նրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար:

 1. Գտե՛ք հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարները.
 • 14 և 58
 • 12 և 32
 • 17 և 25
 1. Գտե՛ք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը.
 • 55 և 33
 • 64 և 42
 • 27 և 45
 1. Ընտրե՛ք այն երկու թվերը, որոնց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1-ն է.
 • 110, 16, 25
 • 35, 49, 55
 • 32, 81, 108
 1. Հարթության վրա տարված են երկու ուղիղներ: Քանի՞ հատման կետ կարող են նրանք ունենալ: Իսկ քանի՞ հատման կետ կարող է լինել, եթե տարված լինեն իրար հատող երեք ուղիղներ:

Թեմա՝ Թվերի բաժանելիությունը 3-ի, 9-ի և 4-ի

3-ի բաժանման հայտանիշը

Բնական թիվը բաժանվում է 3 —ի այն և միայն այն դեպքումերբ 3 —ի է բաժանվում նրա կարգային թվանշանների գումարը

Օրինակ՝71445 թիվը բաժանվում է 3 -ի, քանի որ, նրա թվանշանների 7+1+4+4+5=21 գումարը բաժանվում է 3 -ի:

Բնական թիվը բաժանվում է 9-իմիայն այն դեպքում, երբ 9-ի է բաժանվում նրա կարգային թվանշանների գումարը: 

Օրինակ՝ 747 թիվը բաժանվում է 9-ի, քանի որ նրա թվանշանների 7+4+7=18 գումարը բաժանվում է 9-ի:Նման ձևով դիտարկում ենք 3-ի բաժանելիության հարցը:

Եթե առնվազն երկու նիշ ունեցող թվի վերջին երկու թվանշանները 0-ներ են կամ կազմում են 4-ի բաժանվող թիվ, ապա թիվը բաժանվում է 4-ի:  

47396 թիվը բաժանվում է 4-ի, քանի որ՝ թվի վերջին երկու թվանշանները կազմում են 96 թիվը, որը բաժանվում է 4-ի: Իրոք, եթե թիվը ներկայացնենք 47396=473⋅100+96 տեսքով, ապա կարելի է եզրակացնել, որ յուրաքանչյուր գումարելի բաժանվում է 4-ի: Ուրեմն՝ 4-ի բաժանվում է նաև գումարը:

 Առաջադրանքներ

 1. 83, 12, 65, 129, 1025, 8372, 6534, 5355, 893, 91917, 65382, 56574, 63, 25, 567, 828, 15, 32, 100, 14, 124, 266, 348, 5000, 301 թվերից սյունակաձև առանձանցրեք նրանք, որոնք բաժանվում են կամ 3-ի, կամ 9-ի, կամ 4-ի, կամ որ մեկին:
 2. Երկու զամբյուղներում կա 120 ձու: Եթե առաջին զամբյուղից երկրորդի մեջ դնենք 15 ձու, իսկ երկրորդից առաջինի մեջ 5 ձու, ապա երկուզամբյուղներում հավասար քանակներով ձվեր կլինեն: Քանի՞ ձու կա զամյուղներից յուրաքանչյուրում:
 3. Գետի հոսանքի արագությունը 2 կմ/ժ է: Նրա ափին գտնվող երկու նավամատույցների հեռավորությունը 80 կմ է: Որքա՞ն ժամանակում նավակը կգնա մի նավամատույցից մյուսը և կվերադառնա, եթե նավակի արագությունը չհոսող ջրում 18 կմ/ժ:

Թեմա՝ Բաժանելիության հայտանիշներ

Թվերի բաժանելիությունը 10-ի, 5-ի և 2-ի

 1. Կատարե՛ք գործողությունները

(228: 19 + 910) x (728 : 182 + 85) =

(1163 — 825 : 33) x (3444 : 12 + 78) =

 1. Գտե՛ք առաջին յոթ բնական թվերը, որոնք 3-ի բաժանելիս ստացվում է 2 մնացորդ:
 2. Ծաղկեփնջում 50 կարմիր ու սպիտակ վարդեր կան, ընդ որում կարմիր վարդերը 4 անգամ շատ են սպիտակ վարդերից: Քանի՞ սպիտակ վարդ կա ծաղկեփնջում:
 3. 14, 520, 147, 185, 210, 589, 25660, 25587, 25470, 2588, 14, 1476, 1745, 120 հետևյալ թվերից առանձնացրեք նրանք որոնք առանց մնացորդի բաժանվում են և՛ 10-իմ, և՛ 5-ի, և՛ 2-ի:
 4. Ճամփորդը հեծանիվով 12 ժամում անցավ որոշ ճանապարհ: Որքա՞ն ժամանակում նա կանցնի այդ նույն ճանապարհը մեքենայով, եթե մեքենայի արագությունը հեծանիվի արագությունից երկու անգամ մեծ է:
 5. Քանի՞ անգամ կփոքրանա խորանարդի ծավալը, եթե նրա կողը փոքրացվի երկու անգամ:

Թեմա՝ Բաժանելիության հայտանիշներ

Թվերի բաժանելիությունը 10-ի, 5-ի և 2-ի

 1. Առանց բաժանում կատարելու գտե՛ք 10, 205, 360, 537, 896, 1259 թվերի 10-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը:
 2. Առանց բաժանում կատարելու գտե՛ք 76, 83, 245, 189, 800, 384, 554 թվերը 5-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդները:
 3. 4, 59, 28, 896, 562, 10002, 569, 568, 380046, 235, 56689 թվերը բաժանե՛ք երկու խմբի՝ զույգ և կենտ թվեր:
 4. Ձմեռ պապը երեխաներից ամեն մեկին մի նվեր տվեց, որի մեջ կար այնքան կոնֆետ, որքան որ այդ երեխայի տարիքն էր: Քանի՞ կոնֆետ բաժանեց Ձմեռ պապը, եթե այդտեղ կային 9 երեխաներ, որոնցից բոլորի տարիքները տարբեր էին, ընդ որում ամենակրտսերը 6 տարրեկան էր, իսկ ամենաավագը՝ 14:

Թեմա՝ Ծավալ, ուղղանկյունանիստի ծավալСкачать

 1. Հաշվել խորանարդի ծավալը, եթե բոլոր կողերի երկարությունների գումարը 144 է:
 2. Առաջին ղղանկյունանիստի ծավալը 80 մ քառակուսի է, իսկ երկրորդ ուղղանկյունանիստի ծավալը 100 մ քառակուսի: Որքա՞նով են նրանց բարձրությունները տարբերվում, եթե ուղղանկյունանիստի հատակի մակերեսը 20 մ քառակուսի է:
 3.  Որքա՞ն է ամենամեծ երկնիշ թվի և ամենափոքր եռանիշ թվի տարբերությունը:
 4.  Հաշվել այն խորանարդի ծավալը, որի կողմը 20 սմ: Ծավալը արտահայտել լիտրերով, հիշելով որ 1000 սմ խոր= 1 լիտր:
 5. Սովորողները որոշեցին գնալ Ջերմուկ հանգստանալու: Նրանք 100 հոգի էին և պետք է վարձակալեին 18 և 14 տեղանոց ավտոբուսներ: Որից քանի՞ հատ պատվիրեցին, եթե գիտենք որ նրանց ընդհանուր թիվը 6 էր:

Ծավալ, ուղղանկյունանիստի ծավալСкачать

 1. Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա կողմերն են՝
 • 7 սմ, 11 սմ, 3 սմ
 • 2 մ, 5 դմ, 10 սմ
 • 4 դմ, 7 դմ, 12 դմ

2. Ո՞ր ուղղանկյունանիստի ծավալն է ավելի մեծ՝ 17 սմ, 15 սմ, 14 սմ կողմեր ունեցողի՞նը, թե՞ 11 սմ, 23 սմ, 10 սմ:

3. Արտահայտե՛ք խորանարդ դեցիմետրերով.

343000 սմ խոր.

17280000 սմ խոր.

4. Հաշվե՛ք

 • 3551 : 67 — 2236 : 43 — 1 : 1
 • 5994 : 74 + 10010 : 182 — 87
 • 5952 : 93 + 20808 : 18 — 109

5. Գտե՛ք խորանարդի մակերևույթի մակերեսը (բոլոր նիստերի մակերեսների գումարը), եթե նրա կողմը 5 սմ:

Թեմա՝ Ուղղանկյան մակերեսը

Լրացրե՛ք բաց թողնված բառերը:

Եթե երկու պատկերներ հավասար են, ուրեմն հավասար են նրանց ……. :

Ուղղանկյան պարագիծը հավասար է նրա երկարության և լայնության գումարի…… :

Ուղղանկայն մակերեսը հավասար է նրա երկարության և լայնության ……..:

Եթե պատկերը տրոհում են մասերի, ապա այդ պատկերի մակերեսը հավասար է տրոհված մասերի պատկերների մակերեսների ……:

Ինչքա՞ն է այն ուղղանկայն լայնությունը, որի երկարոթյունը 20 է, իսկ մակերեսը հավասար մի քառակուսու մակերեսի, որի կողմը 25 է:

Արտահայտել քառակուսի մետրերով:

14000 քառ. կմ,      4 հեկտար

Թեմա՝ Ուղղանկյան մակերեսըСкачать

 1. Հաշվել այն ուղղանկյան մակերեսը, որի երկարությունը 16սմ է, իսկ լայնությունը 4 անգամ փոքր է երկարությունից:
 2. Ունենք երկու ուղղանկյուններ, որոնց մակերեսները հավասար են: Առաջին ուղղանկայն երկարությունը 14սմ է, իսկ լայնությունը 4սմ: Մյուս ուղղանկյան լայնությունը 7սմ: Գտնել երկրորդ ուղղանկյան երկարությունը:
 3. Ինչքա՞ն է այն հավասարակողմ հնգակյան կողմը, որի պարագիծը հավասար է այն ուղղանկյան մակերեսին, որի երկարությունը 4սմ է, իսկ լայնությունը 10սմ:

Թեմա՝ Շրջանագիծ և շրջան

 1. Բերեք շրջանաձև առարկաների օրինակներ։
 • Գծեք մի շրջանագիծ, որի շառավիղը 4 սմ է։ Ինչի՞ է հավասար այդ շրջանագծի տրամագիծը։
 • Գծեք մի շրջանագիծ, որի տրամագիծը 10սմ է։ Ինչի՞ է հավասար այդ շրջանագծի շառավիղը ։
 • Ուղիղը հատում է շրջանագիծը A և B կետերում։ Ի՞նչ կետով պետք է անցնի այդ ուղիղը, որպեսզի AB հատվածն ունենա հնարավոր ամենամեծ երկարությունը։
 • Որտե՞ղ է գտնվում այն կետը, որի հեռավորությունը շրջանագծի կենտրոնից հավասար է շրջանագծի շառավղին։
 • Գծեք մի շրջանագիծ, նրա վրա նշեք մի կետ և այդ կետից տարե՛ք տրամագիծ, շառավիղ և լար։ Համեմատե՛ք դրանք։ Ո՞րն է դրանցից ամենաերկարը, իսկ ո՞րը ամենակարճը։
 • 2 շրջանագծի կենտրոնների հեռավորությունը 10սմ է։ Շրջանագծերի շառավիղներն են՝ 2սմ և 5սմ։ Կհատվե՞ն արդյոք այդ շրջանագծերը։
 • 2 շրջանագծի կենտրոնների հեռավորությունը 10սմ է։ Շրջանագծերի շառավիղներն են՝ 4սմ և 7սմ։ Կհատվե՞ն արդյոք այդ շրջանագծերը։
 • Գծե՛ք մի շրջանագիծ։ Ապա տարե՛ք 3 ուղիղ այնպես, որ 1-ինը չհատի շրջանագիծը, 2-րդը շրջանագծի հետ ունենա 1 ընդհանուր կետ, իսկ 3-րդը՝ 2 ընդհանուր կետ։

10․ Գծե՛ք 4սմ շառավղով մի շրջանագիծ։ Դրա մեջ նշե՛ք մի A կետ, իսկ նրանից դուրս՝ մի B կետ։ Համեմատե՛ք շրջանի կենտրոնից այդ կետերի ունեցած հեռավորությունները շրջանի շառավղի հետ։ AB հատվածը կհատի՞ արդյոք շրջանագիծը։

Թեմա՝ Սանդղակներ և կոորդինատային ճառագայթ

Առաջադրանքները և դասի նյութը տես այստեղ

 1. Այս ուղղի վրա տրված սկզբնակետերով քանի՞ ճառագայթ

2.Այս ուղղի վրա քանի՞ հատված կա

3.Geogebra ծրագրի օգնությամբ կառուցեք AB հատված և նրա վրա նշե՛ք այնպիսի C կետ, որը AB հատվածը կբաժանի երկու հավասար մասերի:

4.Նույն ծրագրի օգնությամբ կառուցեք ուղղանկյուն 15 և 12 կողմերով և հաշվեք պարագիծն ու մակերեսը:

5.Կառուցեք a ուղիղ և նրա վրա առանձնացրեք AB և KM հավասար հատվածներ:

10.11.2020

 10.11.2020
Թեմա՝ Հատված և նրա երկարությունը
 1. Գծե՛ք AB հատված և նշե՛ք որևէ 3 կետ, որոնք գտնվում են այդ հատվածի վրա, և որևե 4 կետ, որոնք այդ հատվածի վրա չեն գտնվում: 
 2. Գծե՛ք այնպիսի MN և KL հատվածներ, որոնք բավարարեն հետևյալ պայմաններին. |MN| = 3 սմ 7 մմ |KL| = 5 սմ 2 մմ 
3. Պարզե՛ք, թե ճիշտ է արդյոք անհավասարությունը     
       564 + 893 > 4808 – 3291     
       25614 – 586 < 36442 – 4239     
       18000 – 16297 – 831 > 29077 – 25888     
       43508-39233 < 56727 + 2035 — 50444 
4. Երկու մարդկանց հասակների գումարը 3 մ 50 սմ է: Նրանցից մեկի հասակը մյուսի հասակից մեծ է 10 սմ-ով: Որքա՞ն է նրանիցից յ   ուրաքանչյուրի հասակը: 
27-30.10.2020
Թեմա՝ Բաժանման հաշվեկանոնը և նրա բացատրությունը
 1. Կատարե՛ք բաժանում՝ բաժանելին ներկայացնելով բաժանարարին բաժանվող թվերի գումարի տեսքով.
 • օր. 105 : 5 =100:5+5:5=20+1=21
 • 837 : 9 =
 • 180 : 15 =
 1. Կատարե՛ք բաժանում.
 • 8610 : 123 =
 • 10375 : 83 =
 • 95918 : 398 =
 1. Կատարե՛ք բաժանում՝ բաժանելին ներկայացնելով բաժանարարին բաժանվող թվերի գումարի տեսքով.
 • 10924 : 18 =
 • 81216 : 27 =
 • 76342 : 38 =
 • 80048 : 16 =
 1. Լարի առաջին կտորը երկրորդից երկար է 6 անգամ, իսկ երկրորդ կտորը երրորդից կարճ է 4 անգամ: Որքա՞ն է այդ լարերի երկարությունների գումարը, եթե երրորդ լարի երկարությունը 96 մ է:

Թվային արտահայտություններ

 1. Հաշվե՛ք թվային արտահայտության արժեքը.
  1. (379 + 621) : 125 + (94 — 31) x 8 =
  2. (32 x 5) x 4 + (600 : 100) : 3=
 2. Կազմե՛ք թվային արտահայտություն և հաշվե՛ք նրա արժեքը. 28 և 81 թվերի արտադրյալը՝ բաժանած 212 և 149 թվերի տարբերությունը
  1. 112 և 14 թվերի քանորդը՝ բազմապատկած 901 և 876 թվերի տարբերությամբ:
 3. Առաջադրանքը գրի՛ առեք թվային արտահայտության տեսքով, այնուհետև հաշվե՛ք նրա արժեքը.
  1. Յոթանասունի և երեսունչորսի տարբերությունը փոքրացնել երեք անգամ
  2. Քառասունչորսի և տսանմեկի քանորդը մեծացնել հարյուր երեսուներկու անգամ
 1. Կատարե՛ք մնացորդով բաժանում
 • 24 : 15 =
 • 38 : 14 =
 • 53 : 7 =
 • 81 : 30 =
 • 93 : 47 =
 • Գտե՛ք բաժանելին, եթե մնացորդը 7 է, բաժանարարը՝ 9, թվերի քանորդը՝ 2 :
 • Լրացրե՛ք աղյուսակը:
Բաժանելի59384571601372
Բաժանարար35644957
Թվերի քանորդ161450
Մնացորդ13706

Թեմա՝ Բաժանման հատկությունները

 1. Ունենք 56 թիվը, որը բաժանվում է 14-ի: Համոզվե՛ք, որ 56-ի և 21-ի արտադրյալը ևս բաժանվում է 14-ի:
 2. Պետք է 48-ի և 25-ի արտադրյալը բաժանել 12-ի: Գտե՛ք քանորդը՝ օգտագործելով բաժանման երկրորդ հատկությունը:
 3. Կատարե՛ք հաշվումները՝ առանց բաժանման հաշվեկանոնից օգտվելու.
 • (48 x 5327) : 16 =
 • (10372 x 51) : 17 =
 • (2375 x 80) : 40 =
 • (4096 x 75) : 25 =

Թեմա՝ Մնացորդով բաժանում

 1. Կատարե՛ք մնացորդով բաժանում
 • 24 : 15 =
 • 38 : 14 =
 • 53 : 7 =
 • 81 : 30 =
 • 93 : 47 =
 • Գտե՛ք բաժանելին, եթե մնացորդը 7 է, բաժանարարը՝ 9, թվերի քանորդը՝ 2 :
 • Լրացրե՛ք աղյուսակը:
Բաժանելի59384571601372
Բաժանարար35644957
Թվերի քանորդ161450
Մնացորդ13706

 1. Ունենք 56 թիվը, որը բաժանվում է 14-ի: Համոզվե՛ք, որ 56-ի և 21-ի արտադրյալը ևս բաժանվում է 14-ի:
 2. Պետք է 48-ի և 25-ի արտադրյալը բաժանել 12-ի: Գտե՛ք քանորդը՝ օգտագործելով բաժանման երկրորդ հատկությունը:
 3. Կատարե՛ք հաշվումները՝ առանց բաժանման հաշվեկանոնից օգտվելու.
 • (48 x 5327) : 16 =
 • (10372 x 51) : 17 =
 • (2375 x 80) : 40 =
 • (4096 x 75) : 25 =

Թեմա՝ Բազմապատկման հաշվեկանոնը և նրա բացատրությունը

 1. Գտե՛ք արտադրյալը
 • 189 x 563 =
 • 567 x 1239 =
 • 9584 x 657 =
 • Բազմապատկե՛ք հետևյալ թվերը.
 • 1172 x 9008 =
 • 376 x 40503=
 • Կատարե՛ք բազմապատկում
 • 1024 x 9648=
 • 5678 x 1234 =
 • 3000 x 1000 =
 • Առաջին հացթուխը, 4 ժամ աշխատելով, երկրորդից 20 հացով ավելի թխեց: 1 ժամում քանի՞ հաց է թխում առաջին հացթուխը, եթե երկրորդը 1 ժամում թխում է 10 հաց:

Թեմա՝ Բնական թվերի հանումը

 1. Գտե՛ք անհայտ թիվը, որը նշանակված աստղանիշով.
 • * + 40 = 57
 • 83 + * = 83
 • * + 0 = 90
 • Գտե՛ք աստղանիշով փոխարինված թիվը.
 • * — 305 = 198
 • * — 351 = 490
 • * — 351 = 784
 • Գտե՛ք այն թիվը, որն աստղանիշի տեղում գրելով կստանք հավասարություն
 • 174 — * = 100
 • 346 — * = 223
 • 217 — * = 169

Թեմա՝ Բնական թվերի բաժանումը

 1. Կատարե՛ք բաժանում:
 • 105 : 5 =
 • 123 : 1 =
 • 1 : 1 =
  • Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.
 • * : 1 = 247
 • * : 125 = 5
 • * : 71 = 0
  • Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.
 • 24 : * = 4
 • 67 : * = 1
 • 203 : * = 203

Թեմա՝ Կարգային միավորների բազմապատկումը

 1. Բազմապատկեք կարգային միավորները
 • 100 x 1000000 =
 • 1000 x 10 x 1000
 • 10 x 100 x 1000 x 10000
 • Բազմապատկե՛ք թվերը.
 • 3289 x 100000 =
 • 1000 x 3807 =
 • 370 x 1000000 =
 • 4375 x 100 =
 • Համեմատե՛ք ամենափոքր երկնիշ թվի և ամենամեծ եռանիշ թվի արտադրյալը ամենամեծ երկնիշ թվի և ամենափոքր եռանիշ թվի արտադրյալի հետ:
 • Երկու անոթներում կա 18 լ ջուր: Երբ առաջին անոթից երկրորդի մեջ լցրին 1 լ ջուր, անոթներում եղած ջրի քանակությունները հավասարվեցին: Քանի՞ լիտր ջուր կար ամեն մի անոթում:

Թեմա՝ Բնական թվերի գումարման հաշվեկանոնը և նրա բացահայտումը

 1. Ներկայացրեք կարգային գումարելիների գումարի տեսքով և գումարե՛ք թվերը. ( 349 դ, ե, զ)
 • 2372 և 1007
 • 5941 և 3028
 • 63451 և 22547
 1. Հաշվե՛ք` օգտագործելով գումարման հաշվեկանոնը. ( 350 դ, ե, զ)
 • 93 725 + 698911=
 • 65417 + 41136=
 • 593795 + 89000397=
 1. Կատարե՛ք գումարում. ( 351 գ, է, ը, թ )
 • 3207 + 8034
 • 9999 + 1111
 • 23051 + 4158
 • 77528 + 19056

Թեմա՝ Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ

 1. Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
 • 25 x 2 + 25 x 3 + 25 x 5 =
 • 32 x 16 + 32 x 4 + 32 x 5 =
 1. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն
 • 4 x 3 + 3 x * = 24
 • * x 8 + * x 7 = 60
 1. Սյունեն գրեց մի թիվ և բազմապատկեց այն 7-ով, ապա նույն թիվ բազմապատկեց 10-ով: Արդյունքները գումարելով նա ստացավ 85: Ո՞ր թվերն էր գրել Սյունեն:

09.11.2020

02.10.2020

Թեմա՝ ամփոփում

Հետաքրքիր առաջադրանքներ sovorir.am կայքում

 1. Տրված թվերը ներկայացրեք կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

1456 =

60589 =

2.Փակագծեր պարունակող արտահայտություններ

Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը

25 + (100:10-5) :5 + 12 =

(14:2+2) + (80 — 20) — 6=

3.Գումարման տեղափոխական օրենք

Կատարեք գումարում՝ օգտվելով գումարման տեղափոխական հատկությունից

47 + 65 + 53 =

122 + 78 + 578=

4.Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը

Կատարե՛ք բազմապատկում՝ օգտվելով բազմապատկման տեղափոխական հատկությունից

50 x 52 x 20 =

25 x 78 x 4 =

30.09.2020

Թեմա՝ Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը

Արտադրիչների տեղափոխությունից արտադրյալը չի փոխվում

 1. Հաշվիր օգտվելով բազմապատկման տեղափոխական հատկությունից

Ա. 50 x 42 x 40=

Բ. 40 x 48 x 25=

Գ. 40 x 70 x 50=

 1. Հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե a=80, b=50

a x 2 x 90 x b=

 1. Հաշվիր արտահայտության արժեքը.

Ա) 3265:5+(9324-8872)x7

Բ) 3264 : ( 160 : 20) : 8

 1. Եթե Տիգրանի մտապահված թիվը մեծացնենք 4 անգամ, կստանանք մի թիվ, որը 5-ի քառապատիկից մեծ է 3 անգամ: Ո՞ր թիվն է մտապահել նա:

29.09.2020

Թեմա՝ Գումարման տեղափոխական հատկությունը

 • Հաշվի՛ր՝ օգտվելով գումարման տեղափոխական հատկությունից:

12500 + 148+2500+52=

1526+1780+474+220=

 • Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը եթե նրա կողմերից մեկը 48 մմ է, իսկ մյուսը 18 մմ-ով մեծ է այդ կողմից:
 • Փակագծե՛ր դիր այնպես, որ ստանաս ճշմարիտ հավասարություն:

2400 : 40+20 x 5 – 400=0

4500 : 90 – 40 x 7 — 630=0

 • Եթե Աննայի մտապահված թվից հանենք 20, իսկ Սոնայի մտապահված թվին գումարենք 40, կստանանք հավասար թվեր: Որքանո՞վ է Աննայի մտապահված թիվը մեծ Սոնայի մտապահված թվից: Բե՛ր օրինակներ:

25.09.2020

Թեմա՝ Փակագծեր պարունակող արտահայտություններ

 1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը:

Ա. 324216- (4300-1200):5

Բ. 2154-55 x (42240 : 60-704)

 1. Հաշվի՛ր:

Ա. 8452 x 62 =

Բ. 1180 x 340=

 1. Հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե a = 3400:

Ա. 5642 x ( a – 3300)

Բ. 9999 : ( a – 3391)

 1. Փակագծեր դիր այնպես, որ ստանաս ճշմարիտ հավասարություն:

Ա. 600-600-500×5=100

Բ. 600-300-500 : 5 = 400

24.09.2020

Թեմա՝ Տարբեր կարգի գործողությունների պարունակող արտահայտություններ

 1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը

1258+140:70+50x 3-36=

4078 x 7 — 204 : 6 + 777 : 3 =

 1. Հայկը գնեց 3 կգ տավարի միս, 2 կգ հավի միս, 1 կգ երշիկ և վճարեց 20000 դրամանոց մեկ թղթադրամ: Որքա՞ն պետք է վաճառողը վերադարձնի նրան:
Անվանումը1 կգ-ի արժեքը
Տավարի միս2500 դրամ
Խոզի միս3500 դրամ
Հավի միս1800 դրամ
Երշիկ1200 դրամ
 1. Փորձիր կռահել, թե որ թիվը պետք է գրված լինի դատարկ վանդակում.
12510075
18812

23.09.2020

Գործողությունների կատարման կարգը արտահայտության արժեքը հաշվելիս:

Թվային արտահայտությունների արժեքները ճիշտ հաշվելու համար կարևոր է գործողությունները կատարել ճիշտ հերթականությամբ:

1) Գումարումն ու հանումը միևնույն կարգի գործողություններ են:

2) Բազմապատկումն ու բաժանումը նույնպես միևնույն կարգի գործողություններ են:

3) Բազմապատկումն ու բաժանումը ավելի բարձր կարգի գործողություններ են, քան գումարումն ու հանումը:

 Առաջադրանքներ

 1. Հաշվիր

 8592-657+124567-7025=

5100:5x 40:20=

33600:60:70×22=

 • Տրված թվերը ներկայացրե՛ք կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

Օր. 576 = 5 h. + 7 տ. + 6 մ.

 • 24
 • 267
 • 3254
 • 10201
 • Արտահայտի՛ր

Սանտիմետրով

5 մ

35 դմ

25մ 7 սմ

4 մ 5 դմ 6 սմ

Մետրով

5 կմ

23 կմ 235 մ

318 կմ 16 մ

400 կմ 4 մ

3.Երկու արկղում կար հավասար քանակությամբ խնձոր: Երբ առաջինի կեսը վաճառեցին, այնտեղ մնաց 12 կգ-ով քիչ, քան երկրորդում: Քանի՞ կիլոգրամ խնձոր կար յուրաքանչյուր արկղում նախքան վաճառելը:

Սեպտեմբերի 22-23.09.2020

Առաջադրանքներ WORDСкачать

Առաջադրանքներ PDFСкачать