Ինքնաստուգում 5-րդ դասարան

Ինքնաստուգում 5-րդ դասարան

Անուն____________

Ազգանուն______________

Դասարան_____________

  1. 1734 թիվը գրի առեք կարգային գումարելիների գումարի տեքով։

 

 

 

  1. Աստղանիշի ի՞նչ արժեքների դեպքում 2*06 թիվը առանց մնացորդի կբաժանվի 3-ի։

 

 

  1. Աստղանիշի փոխարեն գրել համապատասխան թվանշան, որպեսզի ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի․ 9*9<939

 

  1. Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով՝ 393+8+92+107

 

  1. Հաշվե՛ք գումարը՝ գումարումը փոխարինելով բազմապատկումով՝ 87+87+87+87+87+87+87

 

 

  1. Գտիր 8569 թիվը 100-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը։

 

 

  1. Հաշվե՛ք 8մ3սմ1մմ+20սմ9մմ

 

 

  1. Դեցիմետրով և սանտիմետրով արտահայտե՛ք 94սմ

 

  1. Ուղղանկյունանիստի չափումներն են՝ 3սմ,4սմ, 5սմ։ Հաշվել ուղղանկյունանիստի ծավալը։ Գրել միայն թվային արժեքը։

 

  1. 400 կմ հեռավորության վրա գտնվող երկու քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու գնացք: Գնացքներից մեկի արագությունը 60կմ/ժ էր: Որքան էր երկրորդ գնացքի արագությունը, եթե հանդիպումը տեղի ունեցավ 4 ժ հետո: