1-ին ուսումնական շրջանի ամփոփում

1-ին ուսումնական շրջանի ամփոփումը նեկայացնում եմ ստորև ըստ ամիսների

Դեկտեբեր ամսվա հաշվետվություն

Նոյեմբեր ամսվա հաշվետություն

Հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն

Սեպտեմբեր ամսվա հաշվետվություն

Հեռավար ուսուցում

1-ին ուսումնական շրջանը ևս մոտեցավ իր տրամաբանական ավարտին: Սոորողների հետ ուսումնասիրեցինք ուս. ծրագրով նախատեսված բոլոր թեմնաերը: Սովորողների հետ մասնակցեցինք ամենամսյա ֆլեշմոբերին և կատարեցինք քննարկումներ: Մասնակցեցինք նաև մաթեմատիիկական բազմաթիվ նախագծերի: